Japans restaurant Oishi Fusion

Raad stemt in met voorbereidingskrediet ‘Veilige fietsroute Craijensteijn’

SLIEDRECHT – De gemeenteraad heeft dinsdagavond 9 juli 2019 niet ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 357.500,– . Het geld is nodig voor de planuitwerking en overige engineering voor een veilige fietsroute langs de Craijensteijn. De raad ging unaniem akkoord. In totaal is er bijna twee miljoen euro voor nodig. Daarin zit drie ton subsidiegeld van de Provincie Zuid-Holland bij. Wel maakten verschillende fracties opmerkingen en de SGP-ChristenUnie kwam met een amendement. Dat werd aangenomen en daardoor werd het krediet beperkt tot € 175.000,–.

Raadslid Vincent Prins (CDA) aan het woord. Het plan krijgt honderd procent steun van zijn partij. Het CDA is altijd enthousiast geweest over het aanpassingsplan, een item uit de portefeuille van wethouder Ton Spek (CDA) van Verkeer en Vervoer. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Wethouder Ton Spek (VDA) van Verkeer en Vervoer maakte bekend dat er geen geluidswal gaat komen. “Het kan zijn dat een bewoner erop hoopt. Op dit moment is volgens onderzoek door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen geluidswerende maatregelen hoeven te worden genomen”, aldus Spek. Volgens fractievoorzitter René de Munck (D66) zijn er onderzoeken gedaan door bewoners, waaruit zou blijken dat er op plaatsen wel maatregelen nodig zijn. De Munck woont in de buurt van de Craijensteijn, maar vertelde te spreken als raadslid. Later kwam hij met informatie die hij eerder als lid van de Klankbordgroep Craijensteijn had meegenomen. De Munck vertelde dat hij die informatie nogmaals bevestigd had gekregen. De voorzitter van de raad, burgemeester Bram van Hemmen (CDA), wilde daar later onder vier ogen met De Munck over spreken. 

Mooi schetsontwerp
De afstand tussen auto’s en fietsers op de Craijensteijn is nu volgens het CDA een smalle witte streep. “Meer dan duizend fietsers moeten daar elke dag goed opletten dat ze niet onder een auto komen. Dat fietst niet fijn. Dat kan veiliger. Dat moet veiliger. Nu ligt er een mooi schetsontwerp voor een vrijliggend fietspad. De huidige witte streep wordt straks een bredere, veilige berm. Dankzij de obstakelvrije zone kan een fietser een stuurfoutje snel en veilig corrigeren. Dat leidt tot minder kans op valpartijen”, aldus raadslid Vincent Prins (CDA) bijna enthousiast. Prins wees het college op de inloopavond in oktober 2019. Prins: “Het college wil die dan organiseren. Ik wijs het college er graag op dat de inloopavond mooi zou passen in de landelijke Week van de Valpreventie. Die themaweek is dit jaar in de eerste week van oktober. Van het CDA mag het college beginnen met de planuitwerking. We zien uit naar de uitwerking van het schetsontwerp. Zo komen we steeds dichter bij ons doel: een veilige fietsroute voor alle fietsers op de Craijensteijn!”

Tekst gaat verder onder tweet.

Begrip voor bewoners
Slydregt.NU was kritisch hoe het gemeenschapsgeld wordt besteed, maar uiteindelijk heeft hen de verkeersveiligheid en de bewonersparticipatie over streep getrokken. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU): “Wij begrijpen dat het college heeft gekozen voor een bouwwijze waarop het college de vinger aan de pols kan houden. Slydregt.NU merkt op dat er sprake is van een belangrijke ontsluitingsweg, die in het verleden deze functie niet zou krijgen (toezegging toenmalige B&W – red.).” Slydregt.NU heeft dan ook alle begrip voor de standpunten van de bewoners. Er is hier volgens Jongeneel sprake van een bijzondere situatie.

Vragen aan fracties
“Een raadsvoorstel met haken en ogen. Risico’s die uitvoerbaarheid van scenario 2 onmogelijk maken als ze niet worden opgelost”, sprak raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie) dinsdagavond. Hij kwam met vragen aan de fracties. “Zijn de andere fracties het met ons eens dat als geen overeenstemming is over grond en watercompensatie, scenario 2 geen doorgang kan vinden? Dan is het toch ook onverstandig de engineering al te starten? Dat zouden kosten op sterfhuis zijn. De portefeuillehouder noemde in de oordeelsvormende raad een percentage van 40% dat voldoende is om de fase tot aan het verstrekken van de opdracht voor het Voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp te kunnen uitvoeren. Het overige geld is dan beschikbaar voor de engineering van scenario 2 t/m de aanbesteding. Wat ons betreft leggen we voor dit project hier dan ook een harde knip. Wat vinden de andere fracties ervan? Afstemming met belanghebbende is van groot belang. Zijn de verwachtingen, o.a. wat betreft de geluidwerende maatregelen voldoende zorgvuldig afgestemd? Eerder is bijvoorbeeld sprake geweest van een geluidscherm. Onze fractie vreest dat met name rond het vraagstuk geluid de kosten veel hoger zouden kunnen uitvallen vanwege wettelijke eisen en verwachtingen van de belanghebbende”, stelde Visser. Een amendement waarin dit stond samengevat, zou later worden aangenomen.  
Twijfel
De niet vrijliggende fietspaden en onveilige ligging van een aantal oversteekplaatsen maken de Crayenstein ook volgens de PvdA tot een onveilige route voor iedereen die er woont, werkt, gaat sporten of er met een emmer vuile grond over moet. Fractievoorzitter Anton van Rees: “Voor de voorbereiding wordt nu een krediet gevraagd terwijl er nog een aantal twijfel punten zijn, de heer Visser (SGP-ChristenUnie) noemde ze ‘de haken en ogen’, over de haalbaarheid van dit voorgestelde tracé liggen. De PvdA heeft geen enkele moeite met het beschikbaar stellen van budget voor een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid maar verwacht wel dat de nog gesignaleerde twijfel met betrekking tot de haalbaarheid door de wethouder worden weggehaald voordat er geld gebruikt wordt om sloten te dempen waar vervolgens geen fietspad overheen komt.”
 
Niet tegen elke prijs
PRO Sliedrecht ging in op de voorliggende schetsen. “Het valt ons op dat er veel ruimte ligt tussen de oversteekplaatsen in de bijgevoegde profielschets. Het lijkt PRO Sliedrecht logisch om bij het aanleggen van de vernieuwde oversteekplaatsen rekening te houden met de nieuwe toegangswegen van ASVZ. De zebrapaden verhoogd aanleggen vermindert de snelheid die wordt verhoogd door het vloeiender maken van de bochten en verbetert tegelijkertijd de zichtbaarheid. En over zichtbaarheid gesproken Voorzitter, dat brengt mij direct bij punt 3; Nogmaals een oproep om ervoor te zorgen dat iedereen hier veilig over kan steken, dus ook onze blinde en slechtziende inwoners”, sprak raadslid Maria Stam-Smeets (PRO Sliedrecht). Haar partij ziet dit veilige fietspad graag zo snel mogelijk verschijnen. Stam: “Het liefst gisteren nog, maar niet tegen elke prijs. Het is niet onze bedoeling om nu heel enthousiast ja te roepen tegen dit voorbereidingskrediet en dat we puntje bij paaltje toch weer bij moeten plussen omdat er geen overeenstemming kan worden gevonden met de betrokken partijen. Laten we leren van het verleden, voorzitter. Rond eerst het onderzoek af, zorg dat er goede overeenstemming is met de belanghebbenden en kom dan terug voor de rest van het benodigde bedrag, op het moment dat we weten hoeveel het hele project precies gaat kosten. Dan komen we niet voor verrassingen te staan en voorkomen we dat we misschien onnodig geld weggooien.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld