Japans restaurant Oishi Fusion

Huisvestingsverordening met huidige urgentieregeling gaat er bij VVD niet in

SLIEDRECHT – De VVD wil af van de urgentieregeling in de Huisvestingsverordening Sliedrecht. De liberalen kwamen daarom dinsdagavond 9 juli 2019 met een amendement. Raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD) doelde op statushouders (in het stuk wordt gesproken over vergunninghouders – red.), maar echt benoemen deed hij het niet ondanks verzoeken van fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA). 

Raadslid Sjors van Wijngaarden voerde over dit onderwerp dinsdagavond het woord.” (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Van Wijngaarden vindt dat Sliedrecht een zeer ruimhartig beleid. “Het automatisch verlenen van urgentie stuit ons tegen de been. Dat zou alleen in urgente gevallen moeten.” De urgentieregeling zoals die in Sliedrecht geldt, moet er wat betreft de VVD uit. Ook zou volgens Van Wijngaarden sprake zijn van een dubbele vermelding.

Onredelijk
Het amendement werd alleen gesteund door Slydregt.NU. “Wij zijn erg blij dat de VVD haar standpunt heeft gewijzigd en van mening is dat het afgelopen moet zijn met de voorrangsregeling voor statushouders. Slydregt.NU deelt deze mening. Statushouders moeten net als de normale Sliedrechter netjes de procedure doorlopen voordat men een woning kan krijgen”, sprak fractievoorzitter Mark Jongeneeld (Slydregt.NU). Zijn partij vindt het onredelijk dat door de voorgestelde urgentieregeling Sliedrechters nog langer moeten wachten op een woning. Jongeneel: “Slydregt.NU steunt daarom ook het amendement van de VVD. Mocht het amendement het niet halen dan zal Slydregt.NU tegen het gehele raadsvoorstel stemmen. Slydregt.NU is voor rechtvaardigheid en tegen willekeur. Deze woordvoering kunt u tevens als onze stemverklaring opvatten, voorzitter.”

Moeite
Inhoudelijk had de SGP-ChristenUnie over de Huisvestingsverordening geen verdere inbreng. “We zijn het eens met wat erin staat. Wel hebben moeite met het feit dat de wijziging van de verordening feitelijk te laat ter goedkeuring is aangeboden. Natuurlijk, het is waar: een verordening / gemeentelijk stuk verliest haar rechtsgeldigheid niet na de einddatum van het oude stuk en het nog ontbreken van een nieuw stuk. Maar we vinden het niet zorgvuldig. Het is niet de eerste keer dat we moeten besluiten over een verordening, waarvan al langer bekend had moeten zijn dat deze opnieuw vastgesteld moest worden. We rekenen erop dat dit in de toekomst bij dergelijke verordeningen en beleidsstukken niet meer zal plaatsvinden”, verwoordde raadslid Arnoud Spruijt (SGP-ChristenUnie).

Kruimelregeling
PRO Sliedrecht vond dat het om een zeer beperkt aantal woningen gaat. Vice-fractievoorzitter Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) wees Van Wijngaarden op de kruimelregeling. Panden kunnen dan worden aangewezen voor een tijdelijke opvangfunctie. “Iets dat er dubbel in staat, is ook wat overdreven”, aldus Venis. Van Wijngaarden kwam nog even terug op de opmerking van Jongeneel over ‘draaien’. “Ik zou meer zeggen een nieuw standpunt”, aldus Van Wijngaarden. 

Opvang
Urgentie wordt nooit automatisch toegekend, maar dat wordt aangevraagd volgens wethouder Ton Spek. “Wij hebben de verplichting urgentie toe te kennen als dat wordt aangevraagd.” Even ging de discussie nog over mensen die via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) komen vanuit een AZC. De VVD besloot het amendement aan te houden. “Het gaat om kleine groep mensen die geplaatst wordt en wat ons betreft gaat het via een normale wachtlijst. Geen urgentie!”, stelde Van Wijngaarden. Alleen Slydregt.NU steunde het amendement.  Het collegevoorstel werd aangenomen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld