Raad reageert verdeeld over openstelling winkels in noord op zondag

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het wijzigen van de Verordening Winkeltijden had dinsdagavond 27 september 2022 de nodige voeten in de aarde. De meningen tussen de politieke partijen in de gemeenteraad liep uiteen van zondag uitsluitend openen boven de snelweg A15 en maak er geen Sliedrecht-Noord en Sliedrecht-Zuid van. Dinsdagavond werd er oordeelsvormend gesproken; dinsdag 18 oktober 2022 komt het voorstel besluitvormend als debatstuk in de gemeenteraad.

Het voorstel van het college is dat boven de snelweg A15 ondernemers iedere zondag open mogen vanaf zondag 6 november 2022. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het CDA Sliedrecht bij monde van fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) was er kort over: “Je ziet dat er verschillende partijen in de raad zijn, die het jammer vinden dat de noordkant van de A15 opengaat en de zuidkant in ieder geval dicht blijft. Er zijn partijen die er anders over denken. Ik kan me vinden in waar ik zelf mijn handtekening onder gezet heb.” Daarmee verwees hij naar het hoofdlijnenakkoord, waarin het plan staat beschreven. Dunsbergen vertelde dat het CDA geen voorstander is van zondagsopenstelling, maar soms moet je naar elkaar toe bewegen. Daar is dit de uitkomst van. Binnen het CDA zijn er ook leden die wat minder zwaar wegen aan de zondagsopenstelling. Ippel: “Alle fracties in de raad kennen de gevoeligheid op dit punt. Wij hebben in de coalitie-onderhandelingen de compromis gesloten, maar wel met onze tegenstem. Wij hopen en wensen van harte dat er ooit nog eens een overgrote meerderheid van Sliedrecht op dit punt, het houden van een vaste rustdag, met ons eens zal zijn.”

Rustdag
Fractievoorzitter Kees Ippel (SGP-ChristenUnie) vertelde grote moeite te hebben met de openstelling op zondag. “De zondag is voor ons een rustdag en daar horen geen geopende winkels bij. Met dat standpunt zijn we ook de onderhandelingen voor een nieuwe coalitievorming ingegaan. Dit compromis om de zondagsopenstelling te verruimen ten noorden van de A15 doet niettemin de SGP-ChristenUnie veel pijn. Het zou in onze ogen beter zijn als de zondag in het hele land als rustdag gehouden zou worden, dan hadden we namelijk deze keuze ook niet hoeven te maken. Het is jaren, zelfs eeuwen zo geweest. Een mens kan nu eenmaal niet 24 uur per dag, zeven dagen in de week, aan staan. Hoe mooi is het dan als dit voor zoveel mogelijk mensen dezelfde dag is. Nog los van het feit hoe deze dag door iedereen ingevuld wordt”, sprak Ippel, die meent dat door het houden van een vaste rustdag burn-out-situaties zijn voorkomen.

Noodzaak
De VVD is juist een groot voorstander van de zondagsopenstelling. Fractievoorzitter Sjors van Wijngaarden kon er kort over zijn: “Met het voorliggend voorstel nemen we een belangrijke stap. Het is voor de VVD een lang gekoesterde stap, die goed is voor onze concurrentiepositie. Goed voor onze aantrekkingskracht en dus goed voor ons dorp. We hebben de afgelopen jaren regelmatig gehamerd op de noodzaak om de zondagsopening boven de A15 vrij te geven en we zijn er uitermate tevreden mee dat dit gerealiseerd gaat worden.” Fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) refereerde aan een onderzoek dat 22% van de inwoners op zondag boodschappen bij een supermarkt doet en dus buiten Sliedrecht. “Waarom kiest de VVD maar voor de helft van de ondernemers?”, vroeg Verheul, waarop Van Wijngaarden antwoordde: “Nou, dat is vrij eenvoudig te beantwoorden. Het zal de heer Verheul niet verbazen dat een coalitie smeden, bestaat uit het maken van compromissen. Als VVD hebben we altijd voornaamste waarde gehecht aan openstelling boven de A15. Dus het feit dat we dat nu hebben kunnen bewerkstelligen, daar zijn we zeer blij mee. En met name, omdat het een flinke stap is.” Verheul herinnerde Van Wijngaarden aan een motie eind juni 2021, waarin Van Wijngaarden oproep om alle belemmeringen op economisch vak weg te halen, zodat er een gelijk spel zou zijn met de regio. Verheul noemde de situatie van supermarkt Aldi, op twintig meters gevestigd onder de snelweg A15 en nu dicht moet blijven. Van Wijngaarden: “Wat de VVD betreft, had het absoluut veel verder mogen gaan, laat dat even duidelijk zijn. Van ons hadden absoluut de supermarkten op zondag open gemogen, maar dat is dus het sluiten van een compromis.” In het raadsbesluit staat dat er een onderzoek kom naar de supermarkten. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) feliciteerde de VVD met het opsplitsen van Sliedrecht in een Sliedrecht-Noord en een Sliedrecht-Zuid. Jongeneel vond dat er sprake was van discriminatie. Van Wijngaarden vond dat ‘de splitsing’ niet door de VVD is ontstaan. 

Klein stapje voorwaarts
Voor fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) is het pijnlijk te ervaren dat de VVD ondernemers ten zuiden van de A15 ‘hard laat vallen’. Verheul pleitte in zijn betoog voor een ‘eerlijke kans op economisch vlak’. “In het raadsvoorstel wordt economisch belang aangehaald als één van de redenen voor deze verruiming”, aldus Verheul, die het onverteerbaar vond dat ondernemers niets kunnen zolang ze aan de verkeerde kant van de rijksweg zijn gevestigd. “Onze fractie ziet het besluit als een klein stapje voorwaarts voor de tijd waarin we leven. Maar de grootte van de stap vinden wij niet passen voor wat nodig is in Sliedrecht. Het is dan ook niet zeker of wij dit besluit tijdens de besluitvormende vergadering van 18 oktober gaan steunen”, sprak Verheul, die daarop een vraag kreeg van Ippel of het klopt dat Verheul wilde zeggen dat als een bedrijf op zondag niet opengaat, zodanig economisch wordt belemmerd dat het toch wel heel erg slecht gaat. Verheul: “De heer Ippel heeft mij redelijk goed begrepen.” Ippel vroeg zich af of het echt zo is dat er zo verschrikkelijk veel omzet zou bij komen. Ippel meende te weten dat het economisch voordeel beduidend minder is. Verheul: “Ondanks dat wij verschillen van mening respecteer ik uw keuze. Het gaat voornamelijk om een stukje levendigheid in het centrum en om het economisch vlak. Eén van de hoofdredenen en door winkeliers aangegeven, is dat huur van panden een stuk minder aantrekkelijk wordt als panden maar zes dagen open mogen in plaats van zeven. PRO Sliedrecht is niet voor het standaard moeten opengeven van de zondag, maar we vinden wel anno 2022 dat elke ondernemer zelf een beslissing moet kunnen nemen om open te gaan als daar de klant naar vraagt. Dus wij zijn niet voor een permanente openstelling van de zondag, maar wel dat elke ondernemer naar eigen geest kan handelen.” PRO Sliedrecht is voornemens in oktober te komen met een amendement, waarin wordt gevraagd om het vrijgeven van de zondagsrust voor alle ondernemers, die dat zelf willen. Mochten het amendement het niet halen, dan stemt de lokale politieke partij tegen het raadsvoorstel. De SGP-ChristenUnie reageerde daarop dat er dan steun zou komen uit ‘heel onverwachte hoek’. De VVD was verbaasd dat PRO Sliedrecht sprak over ‘een hele kleine stap’. 

Mooie tussenoplossing
De PvdA kon er kort over zijn. Raadslid Anja Dubbeldam-Van Beest: “Voor de fractie van de PvdA is de zondagsopenstelling ook altijd een discussiepunt. Waar sommige van onze leden juist pleiten voor een zondagsopenstelling zijn er ook leden die wat terughoudend zijn. Zij hechten waarde aan de dag waarop de winkels een dag niet open zijn. In deze discussie van wel of niet is dit raadsvoorstel een mooie tussenoplossing. Je geeft de ondernemer ruimte om zelf te kiezen om wel of niet open te gaan. Let wel, enkel boven de A15. Daarnaast geef je de consument, die wel of niet wil winkelen op zondag te kiezen voor een winkel binnen de eigen gemeente. En dat wil wat zeggen.” De PvdA gaat het raadsvoorstel daarom steunen. 

Halsstarrige houding
Slydregt.NU vindt het belangrijk dat er meer vrijheid in keuze komt wanneer winkels en horeca open gaan. “Wij vinden het belangrijk dat de ondernemer zélf hieraan zijn of haar invulling kan geven. Wij verplichten niets, maar moedigen dus ook niets aan. De overheid gaat er niet over wanneer een ondernemer besluit te ondernemen. Dus het mag niet uitmaken waar een ondernemer zijn onderneming heeft gevestigd in Sliedrecht”, vond fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU).  In het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 is het volgende opgenomen: “Tevens herkennen we het signaal van het economisch belang van verruimde zondagsopenstelling op de meubelboulevard en Noordoost-Kwadrant vanwege de concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare verkoopcentra. Daarom worden hier de mogelijkheden verruimd tot volledige zondagsopenstelling.” Jongeneel: “Als Slydregt.NU vinden wij het jammer dat er geen rekening wordt gehouden met de concurrentie positie van onze supermarkten die in Sliedrecht-Zuid zijn gevestigd. De supermarkten in Dordrecht en Papendrecht profiteren van de halsstarrige houding van het college om de supermarkten niet te openen op zondagmiddag.” Dit raadsvoorstel is volgens Jongeneel voor Slydregt.NU een belangrijke testcase om te zien of de komende periode wordt gewerkt met een raadsakkoord of met een dichtgetimmerd coalitieakkoord. “Als we met een raadsakkoord gaan werken dan wordt dit raadsvoorstel aangepast aangenomen. Het is ons namelijk een doorn in het oog dat met het huidige raadsvoorstel Sliedrecht in tweeën wordt geknipt; een Sliedrecht-Noord en Sliedrecht-Zuid, terwijl de regels overal hetzelfde zouden moeten zijn”, stelde Jongeneel, dat het het gelijkheidsbeginsel wordt overtreden. Jongeneel zag ook door het verdelen van Sliedrecht haken en ogen aan een te realiseren Ondernemersfonds in Sliedrecht. Slydregt.NU vindt dat Sliedrecht één is en wil in de fractie nog bespreken of de partij voor of tegen gaat stemmen. 

9 gedachten over “Raad reageert verdeeld over openstelling winkels in noord op zondag”

 1. Ik begrijp werkelijk het probleem niet…. Denkt men dat alle winkeliers echt staan te springen om extra open te zijn?? Oneerlijke concurrentie ’t.o.v. de gewone winkelier die niet leeft voor zijn werk maar werkt om te leven….
  Inderdaad…. soms denk je:”Waar gaat dit over dat je je hier zo druk over maakt?” Verbazing?, nee, verbijstering..

 2. Ach, straks zijn we door het dure gas zo arm dat we niks meer overhouden om te kopen en de winkels geen geld hebben voor de verwarming. Zullen we met verbazing dit soort discussies teruglezen.

 3. In het verkiezingsprogramma van de PvdA Sliedrecht staat letterlijk “Winkels en restaurants mogen zelf bepalen of zij op zondag open zijn of niet.”

  Dit standpunt sluit aan bij dit raadsvoorstel. Echter staat in ons verkiezingsprogramma ook “ondernemers krijgen zo een eerlijker kans op economisch gebied.”

  Dat laatste roept vraagtekens op als je van de A15 een grens gaat maken.
  Vandaar de kanttekening in mijn woordvoering.

  Maar in de keuze wel of geen zondagsopenstelling steunt onze fractie elke stap die vooruit gaat.
  En dit is er hoe dan ook eentje vooruit.

  Over de keuze van de A15 als grens is het debat nog niet ten einde.

 4. Is Anja Dubbeldam-Van Beest vergeten dat in het partijprogram bij de laatste verkiezing spijkerhard staat dat het afgelopen moet zijn met die zondagsrust. Bij het vaststellen van dat verkiezingsprogram door de leden is dat unaniem besloten. Haar acceptatie van dat halfbakken voorstel en zeker de belachelijke argumentatie is niet te verklaren en dient voor de stemming heroverwogen te worden.

 5. Men gaat voorbij term voor nood zakelijke aan kopen.
  Ik had zondag geen afwas middel moet echt supermarkt open voor zijn. denk de splitsing zit in winkels die eerste levens behoeften hebben en bvb tuin centrum/garage enz.
  Overal hoor ik we hebben niet genoeg personeel hoe wil dan zondag open zijn ?

 6. In wat voor tijd leven ze in sliedrecht, tijd dat ze die oude garde eens gaan opruimen. Kom op zeg..

 7. Sliedrecht krijgt een eigen muur met een heuse naam: A15. Hoewel het een grote stap is voor religieus Sliedrecht of wellicht zelfs een begin van een vrije opening voor alle bedrijven is dit toch echt bijzonder, een dorp in tweeën delen.
  Ook de reactie van de PvdA, bij monde van Anja Dubbeldam, die tijdens een blog voor de verkiezingen heel duidelijk was: ‘alle ondernemingen mogen het zelf weten’ viel op. Zij is het blijkbaar nu ineens met de eigen fractievoorzitter die toen al aangaf het lekker te vinden dat er een rustdag was.

  Maar goed, als we dat als uitgangspunt nemen zijn er wellicht creatievere oplossingen om een tweedeling te voorkomen. Bijvoorbeeld:
  – We leggen de A15 een beetje verder naar het Noorden waardoor alle bedrijven in het Zuiden liggen. Misschien wat lastig.
  – We gaan bouwen in Noord en daar komt een nieuw winkelcentrum dat dus gewoon open kan. Daarmee verplaatsen we dus in feite de Kerkbuurt. Ook gedoe.

  Of we nemen het echt serieus. En dat betekent: echte zondagsrust. Autoloze zondagen op enkele wegen na, kinderen die heerlijk kunnen spelen op straat, wandelen midden op de weg, skaten, balspelen, badmintonnen etc. allemaal zonder gevaar (die kijken echt uit naar de zondag), fietsers die eindelijk Sliedrecht in alle rust kunnen verkennen of ouders die kinderen fietsen leren op een veilige lege weg, buurtspelen organiseren met mooi weer, met buren, op de weg, gezellig barbecueën, muziekje erbij en ga zo maar door. Iedereen gelukkig en je zet Sliedrecht elke zondag echt op de kaart.

  Een waardig alternatief voor alle partijen en nog klimaatvriendelijk ook.

 8. Wat een gezeur om de winkels op zondag open te stellen, laat het zelf aan de winkeliers over. In heel Nederland zijn de winkels op zondag open in welke tijd leven ze bij de gemeenteraad.
  Goed voor de omzet en dus goed voor de gemeente.
  Een win win situatie dus, open met de winkels op zondag zo krijg je de leegstaande winkels ook weer gevuld!!

 9. Er is meer “Ons” in Sliedrecht dan wat SGP-ChristenUnie Vind

  Denk SAMEN

  Overigens is het Vrije wil Koopgedrag en Je MAG

  Fijne Dag Erik Heijkoop

Plaats een reactie

*=Verplicht veld