Raad praat beeldvormend over invulling locatie Groen van Prinsterer

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het College van B & W wil graag aan de slag met de locatie Groen van Prinsterer en omgeving aan de Frans Halsstraat. Wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) refereerde dinsdagavond 13 september 2022 even na 21.00 uur dat er in het verleden veel te doen is geweest over de locatie. “Komen we vandaag met een uitgewerkt plan? Nee, dan moet ik u echt teleurstellen. Wat is mogelijk op deze locatie?”, opende Bijderwieden de beeldvormende vergadering. In het verleden zijn er zeven plannen voor de locatie gemaakt; een aantal is afgevallen. Bijderwieden: “Er is niet gekeken welke plannen zijn ingediend, maar welke kansen zijn er voor het gebied”, verduidelijkte Bijderwieden.

Tientallen mensen, die onder meer in de buurt van de voormalige basisschool Groen van Prinsterer wonen, kwamen op de avond af. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Projectleider Rens Boersma ging nog even terug naar september 2020. Toen besloot het college een haalbaarheidsonderzoek te starten. Uit onderzoek bleek in november 2021 dat het niet haalbaar was voor kerkgemeenschap LEEF! om met de locatie verder te gaan. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 stond dat de locatie zou worden omgevormd tot een groen, parkachtige omgeving. Nu wordt opnieuw gekeken naar de invulling en dat zou op termijn dus ook bebouwing kunnen zijn. Stedenbouwkundig adviseur Sabien Thomeas belichte de historische ontwikkeling van het gebied. Met omwonenden is kort voor de zomer in drie verschillende sessies gesproken. Daaruit kwam onder meer een park voor spelende kinderen en wonen met maatschappelijke functie. Omwonenden zien graag bleek tijdens de ‘omgevingsgesprekken’ dat er ook iets gebeurt in de openbare ruimte, omdat er schaarse parkeerruimte is. 

Invulling gebied
Boersma en Thomeas kwamen niet met een plan dinsdagavond. Wel liet Thomeas weten dat meer parkeren er niet nodig is. “Er is niet bijster veel ruimte om meer parkeren toe te voegen, zes of zeven parkeerplaatsen. Daar zou je ook willen lopen of fietsen”, sprak Thomeas. Meer groen en blauw (klimaatbestendig) werd ook genoemd. Thomaes: “Dat geeft ruimte om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Een pleintje waar je een balletje kan trappen.” Ook een optie is de singels met elkaar verbinden. “Je ziet in Nederland en Vlaanderen dat we dat soort plaatsen weer open maken”, aldus Thomaes. Ook kan worden nagedacht over een invulling van het gebouw. Thomeas zou graag willen onderzoeken of er meer verblijfskwaliteit kan worden toegevoegd: “Of we het entreegebied kan worden vereenvoudigd. Nu zijn de autobewegingen dominant. Waarin we voorruimte bij de supermarkt Jumbo alleen nog houden voor laden en lossen houden en het autoverkeer afwikkelen naar de randen. Je zou ook kunnen kijken of je wat in de gevel kunt doen, waarin je meer visualisatie maakt.” Er zullen volgens haar keuzes moeten worden gemaakt. “Wij hebben die keuzes nog niet gemaakt”, verduidelijkte Thomeas, “Welke is passend en meest gewenst? Wil je inzetten op een maatschappelijke functie of woningbouw? In dat laatste zit weer een parkeernorm. Bij wonen moet je parkeren op eigen terrein oplossen.” Je zou volgens Thomeas ook kunnen kiezen om de huidige schoollocatie in te richten met parkeerplaatsen en de ruimte er omheen anders in te richten. Van dit laatste is een tekening gemaakt.

Zaal
Insprekers kwamen daarna aan het woord, Zij konden hun idee kenbaar maken. De basisschool Anne de Vries / School Bleijburgh in wijk Baanhoek-West zit zeer krap in het jasje. Er moeten lokalen bij komen. “Laten we het behouden voor onderwijs stel ik voor. School Bleijburgh kan dan naar de locatie Groen van Prinsterer en school Anne de Vries aan Menuet kan dan doorgroeien op de huidige plaats. Dan voorkomen we een groot probleem in de toekomst”, sprak een vertegenwoordiger van het onderwijs. Wethouder Bijderwieden nam ook deze optie mee. Marijke Bos houdt van doorpakken, omdat al acht jaar wordt gepraat: “Hoelang blijft u nog praten? Wanneer worden besluiten genomen en wanneer gaat u aan de gang?” “Ik denk dat we dit allemaal delen. Het is aan dit college om er vaart in te brengen”, antwoordde Bijderwieden, “Ik ben blij met de bemoedigende woorden om er mee aan de slag te gaan. Als we nu een besluit nemen, is het niet zo dat we volgende maand aan de slag gaan. Wij gaan ervoor dat we stappen willen maken. Ik hoop dat we dit jaar bij de raad de keuze van het scenario kunnen maken. Als we het kunnen versnellen, dan willen we dat graag doen.” Mevrouw Bos vond het schoolidee goed: “Maar denk dan wel aan een veilige route en ook dat de kinderen met busjes worden gebracht.” Wethouder Bijderwieden vertelde dat als de kaders er zijn, worden de bewoners er bij betrokken. “Uiteraard. We moeten een keuze maken en dan de kaders creëren”, aldus Bijderwieden. Richard Meerkerk woont in de buurt van de locatie en noemde ‘het onderhoud’ aan de Groen van Prinsterer. Hij vroeg ook of er iets gedaan kan worden aan de overlast door de supermarkt. Bijderwieden had daar niet direct een antwoord op. De opmerking over de school nam Bijderwieden mee. Raadslid Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie) wilde weten in hoeverre de huidige maatschappelijke functie wordt meegenomen. “Daar is zeker oog voor, maar nu niet aan de orde”, meldde Bijdewieden. De heer Batenburg opperde ook parkeren en groen in combinatie op de locatie Groen van Prinsterer. De Bruin vroeg om rekening te houden met de hoogte bij de keuze voor bebouwing in verband met de zon. Voorzitter Eddy Hoogendoorn van Ondernemers Vereniging Kerkbuurt merkte onder meer op dat winkelend publiek graag dichtbij wil parkeren. Thomeas lichtte toe dat een punt van aandacht onder meer even stil kunnen staan bij de lift voor in- en uitstappen. Huisarts Spaan vroeg aandacht voor ruimte voor huisartsen. Het laatste woord was aan wethouder Bijderwieden. Hij was blij met de inbreng van de inwoners. Bijderwieden: “In alle kansen moet een keuze worden gemaakt. Dat willen we zo snel mogelijk doen. Tot kaders komen en tot een goede ontwikkeling voor dit gebied.”

1 gedachte over “Raad praat beeldvormend over invulling locatie Groen van Prinsterer”

  1. De Bruin heeft ook gesproken over het parkeren op het schoolplein. Bij het kopen van onze woning aan het schoolplein was het bekend dat het schoolplein omgevormd gaat worden tot een groen parkachtige omgeving.(zie ook coalitie akkoord 2018-2022) Bij de beeldvorming was te zien dat in de meeste situaties het schoolplein omgevormd gaat worden in een parkeerplaats en dat houd in dat onze schuifpuien niet meer open kunnen staan i.v.m. uitlaatgassen van de auto’s. Op het omgevingsgesprek dd. 4 juli 2022 hebben wij via e-mail gevraagd een verbod om te parkeren in de buurt van onze terrassen. Dit is helaas niet meegenomen bij de beeldvorming over de invulling locatie Groen van Prinsterer. Groet, Dick de Bruin.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld