Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Raad komt samen voor oordeelsvormende vergadering

SLIEDRECHT – De raad van de gemeente Sliedrecht heeft voor dinsdag 15 oktober 2019 een oordeelsvormende vergadering belegd in het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30 onder voorzitterschap van Cees Paas (SGP-ChristenUnie). Deze bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur. 

Het torentje van het raadhuis. Daarachter het gemeentekantoor. Insprekers en daarna veel discussie tijdens een oordeelsvormende vergadering. De politieke partijen spreken zich uit over de verschillende agendapunten, maken hun standpunt kenbaar en stellen vragen aan de leden van het College van B & W. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De vergadering begint met de mogelijkheid om in te spreken. Twee sprekers hebben zich tot nu toe gemeld, te weten Eddy Hoogendoorn, voorzitter Ondernemers Vereniging Kerkbuurt (OVK) over ‘opwaardering pleinen Kerkbuurt’ en Simon Kadijk namens de Stichting ‘Rivierdijk wijkt niet’ over richtinggevende kaders ontwikkeling watertorenterrein. Lokale politieke partij heeft hier vrijdagmiddag 11 oktober 2019 vragen over ingediend bij het College van B & W. Aanmelden kan nog tot uiterlijk dinsdag 15 oktober 2019, 12.00 uur per e-mail bij de griffie: rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of bel tijdens kantooruren met tel. 0184-495986. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon.

Agenda
Mondelinge vragen over vervoerder Qbuzz worden gesteld door raadslid Vincent Prins (CDA). Aan de orde komt deze avond de opwaardering van pleinen aan de Kerkbuurt, vaststelling bestemmingsplan Parallelweg 8, richtinggevende kaders ontwikkeling watertorenterrein, deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, de sportnota ‘Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025’, de verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020, de zienswijze herzien regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2023. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld