Gemeente wil jaarlijkse ontmoeting gezamenlijke sportverenigingen met thema

SLIEDRECHT – Vanwege het wegvallen van de Sportraad is er momenteel geen georganiseerd moment van ontmoeting tussen de sportverenigingen. Dat moet veranderen vindt de gemeente. In de Sportnota ‘Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025’ staat dat tijdens deze jaarlijkse ontmoeting ook een huldiging moet plaatsvinden. De avond kent een thema. Er wordt een bedrag van € 3.000,– voor uitgetrokken. Daarnaast moet er als het aan het college ligt ieder jaar een informatieavond voor de sportverenigingen komen (daarvoor wordt € 1.500,– uitgetrokken – red.). Voor de sportclubs is jaarlijks samen ruim € 150.000,– subsidie beschikbaar. Dinsdagavond 24 september 2019 wordt de nota besproken tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering. 

Een wedstrijd in sporthal De Basis door Sliedrecht Sport Dames1. (Archieffoto Richard van Hoek / Sliedrecht24)

Aangezien er volgens de gemeente Sliedrecht voor de instelling van een nieuwe sportraad lokaal weinig draagvlak was, is een jaarlijkse sportontmoeting volgens het College van B & W een goed alternatief. “Met deze ontmoeting stimuleren we sportverenigingen om van elkaars kennis gebruik te maken en om samen te werken zodat er een divers sportaanbod in Sliedrecht aanwezig blijft. Tijdens de sportontmoeting zal een thema centraal staan, aansluitend bij de wensen van de sportverenigingen”, valt te lezen in de nota, Het initiatief ligt bij de gemeente Sliedrecht en de sportclubs: “Organiseren van een jaarlijkse sportontmoeting gebeurt in samenwerking met de
sportverenigingen.”

Lokaal sportakkoord
De gemeente Sliedrecht biedt bovendien jaarlijks volgens de nota een informatieavond aan op het gebied van verenigingsondersteuning, aansluitend bij de wensen van de sportverenigingen. Jaarlijks moet er ook een sportpagina (daarvoor wordt € 1.000,– uitgetrokken – red.) worden geplaatst, waar alle sportkampioenen en bijzondere prestaties worden vermeld. Niet duidelijk wordt waar de pagina dan te lezen of te bekijken is. Ook wil de gemeente een sportformateur aanstellen en wil daarvoor een subsidie aanvragen bij het Nationaal Sportakkoord, zodat deze kan worden ingehuurd. Die moet dan een lokaal sportakkoord opstellen. “Indien het lokaal akkoord is opgesteld, wordt er aanvullend een subsidie voor de uitvoering van dit akkoord aangevraagd. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners”, staat in de sportnota.

Volgend jaar
In 2020 wordt er ook een visie vastgesteld over de toekomst van het bronbad en de gemeentelijke sportaccommodaties. Er komen ambtelijk gesprekken met de lokale sportverenigingen en er komt een sportevenementenkalender. En verder, per 1 januari 2020 zijn de gemeentelijke sportaccommodaties in Sliedrecht rookvrij. De gemeenteraad kan dinsdagavond oordeelsvormende over de sportnota praten. Pas later stemt de raad wel of niet in met de nota.

1 gedachte over “Gemeente wil jaarlijkse ontmoeting gezamenlijke sportverenigingen met thema”

  1. Beschamend !!! De Sportraad heeft zich jaren ingespannen voor de sport in Sliedrecht en heeft jaren een Sportverkiezing georganiseerd. Totdat het college meende de subsidie die de Sportraad ter beschikking had NIET MEER MOCHT GEBRUIKEN voor dergelijke activiteiten. Hiermee was de Sportverkiezing een zachte dood gestorven. De Sliedrechtse Wielerronde verging het idem dito. Jarenlange inzet van vrijwilligers en ook daar werd de stekker uit getrokken. Nu wordt er plotseling met geld gestrooid door de gemeente en organiseren zij het zelf. Dit voelt als een steek in je rug na jarenlang vrijwilligerswerk !! Ik gun alle sportverenigingen de activiteiten die nu op touw gezet worden voor de sport in Sliedrecht, maar waarom kreeg de Sportraad nul op request toen om een bijdrage gevraagd werd ? Nu mag de gemeente zelf met de eer gaan strijken. Succes er mee !

Plaats een reactie

*=Verplicht veld