PVV Zuid-Holland volgt PFOA-zaak met argusogen

DEN HAAG / SLIEDRECHT – De visie van de PVV Zuid-Holland is ‘dat de rol van de provincie in deze zeker niet ideaal is.’ De PVV Zuid-Holland reageert naar aanleiding van de uitspraken van fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA, Sliedrecht) in de DuPont PFOA-zaak

Lid van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland Harm Groenendijk (PVV). (Foto PVV Zuid-Holland)

“Als vergunningverlener treedt de provincie geheel zelfstandig op. Diezelfde provincie is echter ook betrokken in het bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Een omgevingsdienst die toeziet op het handhaven van de regels in diezelfde vergunning. Op dat gebied kan je spreken van een zekere overlapping van belangen”, zegt statenlid Harm Groenendijk (PVV) zondag 14 februari 2016 tegen Sliedrecht24.

BRZO
Waar het echte pijnpunt zit volgens de PVV Zuid-Holland is het feit dat de OZHZ slechts controleert of alle administratieve en technische systemen goed gewerkt hebben. Groenendijk: “Deze systematiek voorkomt niet dat, er om welke reden dan ook, er ongewenste emissies naar lucht, water of grond plaatsvinden. Het is in onze optiek zeker een punt van aandacht voor de OZHZ om hier een modus in te vinden. Het is nu te bezien of het programma Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO+) zijn vruchten gaat afwerpen temeer daar we hier te maken hebben met toezicht door minstens 3 partijen op een bedrijf dat het met de regels niet zo nauw genomen heeft in het verleden.” De fractie van de Partij Voor de Vrijheid zegt de ontwikkelingen rondom Chemours Nederland met argusogen te blijven volgen. “Het optreden van de provincie en de omgevingsdienst in de afgelopen dagen zijn daar mede reden toe. De veiligheid en gezondheid van de inwoners van de Drechtsteden zijn onze primaire zorg en wij zullen alles in ons vermogen doen om die te behartigen”, aldus Groenendijk. 

3 gedachten over “PVV Zuid-Holland volgt PFOA-zaak met argusogen”

 1. Beste Anton,
  Met alle respect voor je inzet en wat je hebt losgemaakt de laatste maanden, maar de PVV was de enige partij die de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven in de Provinciale staten jarenlang heeft gesteund.De statenfractie van de PvdA werkte toen gewoon tegen.
  Dit mag gerust eens gezegd worden.
  En onze actie,s bleven niet beperkt tot de DMH maar waren Staart (naam industrieterrein) breed zoals je weet.
  Kijk eens naar het Raad van State dossier en wat wij reeds bij DuPont hebben gedaan.
  Kortom, alle steun is welkom rood, groen, of andere kleur. Het gaat om de gezondheid van werknemers en omwonenden en de streken van de vergunningverleners en handhavers.

 2. Anton, ook wij zijn zeer bezorgd. Volksgezondheid hoort het primaire aandachtsgebied van elke volksvertegenwoordiger te zijn. Ongeacht je politieke kleur.

 3. Steun uit deze hoek had ik zelden. Aandacht wel.
  De aandacht van de PVV voor deze milieu misstanden wordt gewaardeerd. Dat wilde ik toch graag ook gezegd hebben.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld