PvdA zet vraagtekens bij rol provincie Zuid-Holland

SLIEDRECHT – De PvdA Sliedrecht is furieus over de werkwijze van chemieconcern DuPont (tegenwoordig Chemours Nederland-red.) na de laatste onthullingen over de PFOA-zaak en de rol van de provincie Zuid-Holland. Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA): “Het bedrijf heeft bedenkelijke staat van dienst als het gaat om de zorg voor mens en dier in de omgeving van haar fabrieken.” Van Rees spreekt over ‘het vermoeden van een ernstig milieuschandaal’. Ook zet de partij vraagtekens bij de dubbele petten rol van de provincie Zuid-Holland.

Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) tijdens een interview over de PFOA-zaak voor het televisieprogramma EenVandaag (Foto uit reportage AVROTROS EenVandaag)

Steeds meer nieuwe feiten komen op tafel. Bij DuPont was in 1960 al duidelijk dat perfluoroctaanzuur (PFOA) schadelijk was voor de gezondheid, maar deze kennis werd intern gehouden. Van Rees: “Na jarenlange ontkenningen blijkt nu dat er toch verboden emissies hebben plaatsgevonden van PFOA. Via de schoorsteen kwam de uitstoot in 80 procent van de tijd rechtstreeks over Sliedrechts grondgebied heen. De al eerder geconstateerde verontreiniging van het grondwater bij waterbedrijf Evides kan daar in ieder geval niet door veroorzaakt zijn. DuPont, nu Chemours, heeft inmiddels een bedenkelijke staat van dienst als het gaat om de zorg voor mens en dier in de omgeving van haar fabrieken.”

Rol provincie
PFOA staat sinds een paar jaar op de lijst met zeer gevaarlijke kankerverwekkende stoffen. “En in 2012 moest de Viton fabriek in Dordrecht nog stilgelegd worden, omdat er al 18 jaar!!! Veel te veel giftig hexa-fluor-propeen (HFP) uitgestoten werd. Dit zijn geen incidenten – die zijn er ook genoeg geweest, en ook niet altijd even netjes gemeld – maar structurele lozingen van levensgevaarlijke stoffen over de hoofden van o.a. Sliedrechters, Papendrechters en Dordtenaren”, zegt Van Rees. Dat de Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid na de laatste illegale jarenlange lozing van PFOA aangifte doet, is volgens Van Rees een goed signaal. Van Rees: “Maar eigenlijk steekt mij dat ook. Het is namelijk diezelfde provincie die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening en controle op milieuzaken. Dezelfde provincie die ook verantwoordelijk is voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van die provincie. Dezelfde provincie die met verschillende petten op de Derde Merwedehaven heeft verziekt. Dezelfde provincie die ook financieel baat heeft bij de vestiging van grote bedrijven, dezelfde provincie die zegt dat we rustig kunnen gaan slapen, dezelfde provincie waar DuPont/Chemours van zegt dat ze er zo goed, prettig en constructief mee samen kunnen werken.”

Geld en werkgelegenheid
Het klinkt volgens Van Rees als een goede deal tussen justitie en iemand die structureel vaak te hard rijdt. Soms met net een glaasje teveel op, maar die elkaar wel sympathiek vinden. Van Rees: “U krijgt nu een bekeuring voor uw snelheid en een waarschuwing. U kunt hier natuurlijk tegen in beroep. Moet u wel het bonnetje goed bewaren dat doen we liever niet zelf. En justitie vervolgens een paar maanden later de promillagegrenzen iets optrekt en de maximum snelheid ter plaatse verhoogt. Het chagrijn zit diep en wordt er niet beter op als ik dan in een regionale krant een uitspraak van VVD-raadslid Dirk Pols uit Dordrecht lees, die zegt dat we ook niet moeten vergeten dat Chemours een grote werkgever is. Alsof het daarmee weer in balans is. Gelukkig lees ik een andere reactie van de VVD in Sliedrecht.” Er gaat volgens Van Rees heel veel geld om in deze branche en dat is soms een vervelende spelbreker in het op tafel krijgen van de feiten. “Extra complex wordt het als de materie alleen door schaars specialisme ontrafeld kan worden en er dus telkens op dezelfde mensen een beroep gedaan moet worden en die dus mogelijke geconfronteerd worden met een onderzoek naar processen waarin ze eerder ook al een rol hebben gespeeld”, aldus Van Rees.

Onafhankelijk onderzoek en gezondheidscontrole
Een onafhankelijk onderzoek met nieuwe onafhankelijke mensen zal volgens Van Rees de fouten en aangerichte gezondheidsschade veroorzaakt door zowel Dupont als onze overheden haarfijn in kaart moeten brengen en ook helderheid moeten geven over alle bekende en nog niet bekende emissies en afvalstromen van de afgelopen 50 jaar. Van Rees: “Een gezondheidscontrole van direct omwonenden moet daar deel van uitmaken en daarbij moeten ook zeer zeker de werknemers van de omliggende bedrijven niet vergeten worden. Natuurlijk zou het helpen als oud-werknemers eindelijk eens hun zegje zouden doen en de angstcultuur die daar blijkbaar nog steeds een invloed op heeft naast zich neer durven leggen.” Verder is het zaak volgens hem dat de lokale overheden die met dit probleem worden geconfronteerd en verantwoordelijkheid dragen voor bezorgde burgers zo snel mogelijk door deskundigen op een hoger kennisniveau worden gebracht op grond waarvan besluiten genomen kunnen worden ter bescherming van ons dorp en haar inwoners. Van Rees: “Kosten kunnen het probleem niet zijn. De vervuiler betaald.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld