Japans restaurant Oishi Fusion

PvdA Tweede Kamerlid stelt vragen aan minister over Chemours

DEN HAAG / DORDRECHT / SLIEDRECHT – Het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft donderdagmiddag 12 september 2019 schriftelijke vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat over de uitstoot van giftige stoffen door chemiebedrijf Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht. 

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) bracht enige tijd geleden een bezoek aan het bedrijf. Hij wil onder meer van de minister horen of zij het met de PvdA eens is dat iedereen zeker moet kunnen zijn van een fijne en veilige woonomgeving? (Foto Lex Draijer via PvdA Den Haag)

Van Dijk vraag of zij zich kan voorstellen dat bewoners van de buurten rondom Chemours zich grote zorgen maken over de uitstoot van giftige stoffen? 

Uitstoot
Ook wil Van Dijk van de bewindsvrouw weten of zij bekend is met de belofte van Chemours om zich ervoor in te spannen de uitstoot van GenX met 99 procent te beperken. “Wordt deze inspanning meegewogen bij het verstrekken van een vergunning? Nu blijkt dat het mogelijk is de uitstoot fors te beperken, wordt dit ook opgenomen in de vergunning? Zo nee, waarom niet?”, schrijft Van Dijk

Onderling contact
Ook wil Van Dijk meer weten over de communicatie door de minister met lagere overheden. Van Dijk: Onderhoudt u contact met het bestuur van de provincie Zuid-Holland en relevante gemeentebesturen over de onrust over Chemours? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Heeft u overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onrust over Chemours?

Bloed
Dat de bloedtesten die tot heden zijn afgenomen niet voor een grotere groep bewoners gelden, zit Van Dijk dwars. “Bent u bekend met de wens van omwonenden hun bloed te laten testen op concentraties giftige stoffen zoals GenX. Waarom wordt daar niet toe overgegaan voor alle bewoners die dat wensen?”, aldus Van Dijk in het schrijven. 

Kosten
Ook het kostenaspect komt aan de orde in de vragen aan de minister. Van Dijk: “Vindt u dat Chemours de kosten van onderzoek naar verontreiniging en effecten op de volksgezondheid zou moeten vergoeden? Zo nee, waarom niet?”

Vervuilde grond
Dan de grondvervuiling. “Is het bij u bekend dat grond die vervuild is met GenX op dit moment niet vervoerd kan worden door het ontbreken van landelijke normen daarover? Bent u bereid landelijke normen te ontwikkelen zodat vervuilde grond in bijvoorbeeld Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht vervoerd en verwerkt kan worden? Zo nee, waarom niet?”, stelt Van Dijk donderdagmiddag. 

3 gedachten over “PvdA Tweede Kamerlid stelt vragen aan minister over Chemours”

  1. Misschien een terechte opmerking van Koos den Dunnen. Maar zouden de vragen van Van Dijk niet een verband kunnen hebben met de acties van Pro Sliedrecht, PvdA en Slydrecht nu en de contacten met de mensen in Den Haag, die daaruit zijn voortgekomen ? Dat is toch winst ?
    Overigens dank aan Koos den Dunnen voor het scherp houden van de gedachtevorming.

  2. Het is niet de eerste keer dat vragen aan de minister zijn gesteld! Niks nieuws onder de zon. Nu wat daden vanuit de overheden en dan gaan we (hopelijk) komen waar het hoort…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld