Provincie Zuid-Holland in hoger beroep tegen uitspraak over Chemours

DEN HAAG / DORDRECHT / SLIEDRECHT – De provincie Zuid-Holland gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag over chemiebedrijf Chemours. Dat bedrijf maakte bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie wil opleggen om de uitstoot van chemicaliën versneld te verlagen. De rechtbank stelde donderdag 16 maart Chemours grotendeels in het gelijk. Chemiebedrijf Chemours reageert op het plan voor hoger beroep.

Chemiebedrijf Chemours, aan de overzijde van de rivier in Sliedrecht. De provincie Zuid-Holland bericht woensdag 29 maart 2023 in hoger beroep te gaan. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De vergunning, waar Chemours tegen in beroep is gegaan, bevat maatregelen om de uitstoot van meer chemicaliën aan banden te leggen. De provincie vindt het logisch om, behalve tegen de erkende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), meer beperkingen tegen stoffen die mogelijk in de nabije toekomst ook tot ZZS worden verklaard.

Teleurgesteld
Van deze stoffen, de potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS), heeft het RIVM in opdracht van het Rijk een lijst opgesteld. “Wij vinden dat we uit voorzorg verplicht zijn de uitstoot van pZZS verder aan banden te leggen. Niet alleen bij Chemours, maar bij alle bedrijven in de provincie die deze stoffen gebruiken. De rechtbank begrijpt onze beweegredenen, maar dat komt naar onze mening onvoldoende terug in de uitspraak. Daarnaast hebben we onderzoek laten doen naar nieuwe technieken om de emissies zo spoedig mogelijk te verlagen. Ondanks dat de door ons ingeschakelde deskundige heeft bevestigd dat dit mogelijk is, gaat de rechter hier niet in mee”, bericht de provincie, die teleurgesteld is in deze uitspraak en daarom naar de Raad van State stapt om hoger beroep in te stellen. De  situatie is nu dat de uitstoot van Chemours nog steeds omlaaggaat. De provincie wil het tempo versnellen om het milieu en de gezondheid van omwonenden beter te kunnen beschermen. 

Verbeteren voetafdruk
Chemours reageerde donderdag 30 maart 2023 op het plan voor het hoger beroep. “We hebben kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Rechtbank op 16 maart vanuit ‘het principiële karakter van het debat dat partijen verdeeld houdt’. We zullen het beroep van Gedeputeerd Staten zorgvuldig bestuderen en dan ons standpunt bepalen, maar wij herkennen ons niet in deze beschrijving van het geschil. Het verbeteren van de voetafdruk van de chemische industrie in Nederland op haar omgeving is een gezamenlijk doel, wat het snelste bereikt kan worden door samenwerking tussen de verschillende partijen: bedrijven, overheden, vergunningverleners, milieudienst, omwonenden, vakorganisaties, medewerkers en klanten. Daar staan wij ook voor”, zegt woordvoerder Harmen Geers van Chemours. 

Reductie emissies
Chemours benadrukt in reactie op de uitspraak van de Rechtbank, dat et bedrijf proactief maatregelen heeft genomen voor de reductie van emissies en dat ook blijft doen. Als argumenten voert Geers aan: “Een reductie van > 99% van alle emissies van HFPO-DA (‘GenX’), zowel naar water als naar lucht, bereikt in 2021, een voortgaand programma voor de reductie van 80% van alle overige gefluoreerde organische stoffen per 1 januari 2024, gevolgd door het zo snel als mogelijk vinden en toepassen van de juiste technologie om een emissiereductie van 99% te kunnen realiseren en onze ambitie om het doel van ‘netto nul’ emissies van broeikasgassen te bereiken tegen 2050. Wij blijven doorgaan met de verantwoorde productie van materialen die een essentiële rol spelen in de maatschappij en noodzakelijk zijn in de wereldwijde energietransitie.”

1 gedachte over “Provincie Zuid-Holland in hoger beroep tegen uitspraak over Chemours”

  1. “Het verbeteren van de voetafdruk van de chemische industrie in Nederland op haar omgeving is een gezamenlijk doel, wat het snelste bereikt kan worden door samenwerking tussen de verschillende partijen: bedrijven, overheden, vergunningverleners, milieudienst, omwonenden, vakorganisaties, medewerkers en klanten. Daar staan wij ook voor”, zegt woordvoerder Harmen Geers van Chemours.”

    Chemours suggereert nu alsof een reductie van in de toekomst mogelijk tot ZZS bestempelde stoffen tegen dit gezamenlijke doel in gaat, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Sterker nog, het zou dit volgens Chemours “gezamenlijke doel” juist versnellen. En toch blijft Chemours zich ertegen verzetten en doet het ten onrechte alsof de provincie dat doel met deze eis tegenwerkt.

    Conclusie: Chemours vindt het helemaal geen gezamenlijk doel, Chemours wil gewoon zo veel mogelijk kunnen uitstoten. En probeert het zo te draaien dat de provincie schonere emissies zogenaamd frustreert.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld