Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

PRO Sliedrecht wil dat duurzaamheidslening mogelijk blijft

SLIEDRECHT – De lokale politieke partij PRO Sliedrecht weet dat voor de blijverslening nog het volledig eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 300.000,– beschikbaar is en in de starterslening nog € 208.000,–.  “Hoewel onze fractie beslist geen voorstander is (één van) beide regelingen op te heffen ten gunste van de duurzaamheidslening, is er wat ons betreft geen reden de nog beschikbare gelden niet deels en tijdelijk aan te wenden”, schrijft wnd. fractievoorzitter Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) namens zijn partij zondag 8 september 2019 aan de griffie van de gemeente Sliedrecht.

Wnd. fractievoorzitter Gerrit Venis (PRO Sliedrecht). (Foto gemeente Sliedrecht)

De fractie van PRO Sliedrecht verwijst naar een artikel op Sliedrecht24, dat het budget voor een duurzaamheidslening op is door grote vraag en dat is ‘met de nodige droefheid gelezen’. Venis: “Nu komt het niet helemaal onverwacht, want al begin juli 2019 meldde wethouder Spek de zichtbaarheid van de bodem van deze regeling. Daarbij deed hij ook de suggestie te bezien of eerder door de raad specifiek beschikbaar gestelde gelden voor het verlenen van o.a. blijversleningen en startersleningen deels aangewend kunnen worden.”

Korte termijn
PRO Sliedrecht heeft daarom vragen neergelegd bij de griffie en ziet deze graag door het College van B & W worden beantwoord. “Is het college bereid om op korte termijn – besluitvorming in de eerste besluitvormende raad na het zomerreces – de gemeenteraad een voorstel te doen om tijdelijk gelden uit de blijverslening en de starterslening te benutten t.b.v. de duurzaamheidslening?”, vraagt Venis daarom. 

Voorstel?
Ook wil PRO Sliedrecht weten of het college, waar zij zelf deel van uitmaken, bereid is om uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2020 een voorstel te doen voor een extra donatie t.b.v. de duurzaamheidslening en daarbij – eventueel  vooruitlopend op de feitelijke verkoop – financiële middelen in te zetten van de verkoop van Eneco-aandelen? (geschatte opbrengst  ca. € 15.000.000,–).

Asbestdaken
De Sliedrechtse duurzaamheidslening kent volgens PRO Sliedrecht ook mogelijkheden om op een voordelige manier asbestdaken te laten verwijderen. “Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt, heeft verworpen hetgeen ook gevolgen heeft / kan hebben voor het actief het stimuleren van de sanering van asbestdaken, willen we graag weten wat daarvan – in het kader van de Sliedrechtse duurzaamheidslening – de gevolgen zijn?”, aldus Venis in de brief aan de griffie. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld