PFOA-grond gestort in polder Sliedrecht-Noord blijkt zwaar vervuild

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De PFOA-grond die begin maart 2021 is afgevoerd vanaf Benedenveer naar de polder in Sliedrecht-Noord was zwaar vervuild. Dat blijkt uit monsters van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Johan Lavooi en Joop Keesmaat lieten de over het weiland uitgereden grond en bestaande veengrond op die plaats onderzoeken. “Naar onze mening had deze grondverplaatsing onder het huidige handelingskader dus absoluut niet plaats mogen vinden. Het hoeft geen betoog dat dit, als wij gelijk hebben (en je zou hopen dat dit niet zo is) zeer ernstig is en ook grote gevolgen kan hebben.” Online krant Sliedrecht24 zette eerder al vraagtekens bij het storten van de vervuilde grond in de polder.

Eerder berichtte Sliedrecht24 meerdere keren uitgebreid over het storten van de grond in de polder, naast het moestuincomplex. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Tekst gaat verder onder video.
Het uitrijden van de vervuilde grond begin maart 2021. (© Video RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Grondcertificaten, een brief met vragen, foto’s van gedane monsters en een video zijn dinsdag 6 april 2021 aan de leden van de gemeenteraad gestuurd. Lavooi en Keesmaat zetten vraagtekens bij de verplaatsing van de grond van Beneden naar Sliedrecht-Noord. Eerder berichtte de gemeente aan Sliedrecht24 dat ze op de hoogte was, het aan de aannemer was en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid toestemming had gegeven voor het uitrijden van de grond.  “Dit grondtransport is bij ons bekend. De grond die wordt toegepast in Sliedrecht-Noord komt van Benedenveer. Deze grond heeft een licht verhoogd PFAS-gehalte. Belangrijk in deze situatie is dat het PFAS-gehalte van de grond uit Benedenveer lager is dan het PFAS-gehalte in de grond van Sliedrecht-Noord. De grond die nu wordt toegepast is dus minder vervuild met PFAS. Daarom kan dit grondtransport op goede manier plaatsvinden en hebben wij hier toestemming voor gegeven. Dit na goed overleg met de gemeente en het waterschap”, liet woordvoerder Lydia Slob van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid woensdag 3 maart 2021 weten na vragen van online krant Sliedrecht24.

Monsters
Lavooi en Keesmaat refereren aan deze berichtgeving in hun brief aan de raad. “Net als enkele andere Sliedrechters verkeerde ik in de veronderstelling, dat die Benedenveer-grond de afgelopen vijftig jaar fors verontreinigd was door de PFOA-uitstoot van DuPont en Chemours. Ik besloot daarom om op vrijdag 5 maart 2021 twee grondmonsters van die berg bij de Benedenveer te nemen.​ Inmiddels bleek, dat Johan Lavooi dezelfde twijfels had en bij de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid op 4 maart 2021 schriftelijke vragen had gesteld over de legitimiteit en eventuele gezondheidsgevaren”, schrijft Keesmaat, “Zaterdagmiddag 6 maart 2021 zijn we samen naar het bewuste weiland in de polder gegaan en ook daar hebben we grondmonsters genomen van de originele poldergrond én natuurlijk van de daar gestorte ‘Benedenveer-grond’.  

Tekst gaat verder onder video.
Het vullen van de potjes met grond. (Opnamen Johan Lavooi en Joop Keesmaat)

In tegenspraak
Er gingen die dag ook aanvullende vragen de deur uit naar de Omgevingsdienst over de dikte van de aangebrachte laag (toen ca 50 cm) en de gevolgen daarvan; Daar is – ondanks de schriftelijke toezegging hierop snel te antwoorden – volgens de heren tot op de dag van vandaag geen gehoor aan gegeven. Keesmaat: “Het laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft vervolgens de grondmonsters onderzocht en de uitkomstenzijn in een officiële analyse certificaat vastgelegd.”

Tekst gaat verder onder tweet.

“De resultaten hiervan hebben ons geschokt. Er bleek, dat de grond van het weiland in de polder 19 mg/kg PFOA bevat, terwijl dat voor de vanuit de Benedenveer gestorte grond op gemiddeld 28 mg/kg uitkwam. Oftewel 50% zwaarder vervuild met PFOA. Dat is dus in tegenspraak met de bewering van gemeente en Omgevingsdienst”, aldus Keesmaat.

Ver en ver boven
Hoe zit het met de regels? Lavooi: “Wij hebben daarover Prof. Dr. Jacob de Boer van de VU Amsterdam geraadpleegd. ​Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 en 2020 richtlijnen opgesteld. In de laatste versie van 2 juli 2020 van het ‘Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van grond en baggerspecie’ staat, dat de gestorte grond altijd vergelijkbaar of schoner moet zijn dan de ‘ontvangende grond’. Voorts staat er dat de maximale toepassingswaarde van grond met PFOA is vastgesteld op 7 mg/kg voor wonen of industrie en op 1,9 mg/kg in de klasse landbouw/natuur. Daar zitten de gevonden waarden dus ver en ver boven! Naar onze mening had deze grondverplaatsing onder het huidige handelingskader dus absoluut niet plaats mogen vinden. Het hoeft geen betoog dat dit, als wij gelijk hebben (en je zou hopen dat dit niet zo is) zeer ernstig is en ook grote gevolgen kan hebben.”

Reeks vragen
Lavooi en Keesmaat heeft de gemeenteraad een aantal vragen voorgelegd, waar zij een antwoord op willen hebben. Ze willen weten op welke wijze de besluitvorming tussen het college, alsmede de omgevingsdienst en het waterschap over de grondverplaatsing tot stand isgekomen. “Hoe is dat besproken en zijn daar stukken van? Zijn er tevoren grondmonsters gedaan in het oorspronkelijke en het zogenaamd ontvangende gebied en zijn daar officiële analyse-certificaten van?” Ook willen ze weten door wie en aan wie er formeel toestemming is verleend voor het afvoeren van deze PFOA houdende grond en het uitrijden op het weiland naast het volkstuincomplex. “Is het transport in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Sliedrecht uitgevoerd of door een andere betrokken partij? Wat is uw reactie op deze brief met betrekking tot onze grondmonsters en onze interpretatie van het zogenaamde tijdelijk handelingskader van 2 juli 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?” Lavooi en Keesmaat willen dat de gemeenteraad één en ander tot op de bodem uitzoekt. 

14 gedachten over “PFOA-grond gestort in polder Sliedrecht-Noord blijkt zwaar vervuild”

 1. Wanneer de grond 50% zwaarder is vervuild met PFOA rijst bij mij de vraag of wij de melk en het vlees van de hier grazende koeien nog voor consumptie kunnen gebruiken. We hebben hier immers te maken met “Zeer Zorgwekkende Stoffen”, zoals het ministerie deze zelf noemt.

 2. Ik begrijp de reactie van heer de Munck niet helemaal of eigenlijk helemaal niet. Hij schrijft:

  ‘Nadrukkelijk is mij formeel meegedeeld dat de gemeente Sliedrecht geen opdrachtgever is. Wel is de verplaatsing van de grond op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Sliedrecht als gevolg van een overeenkomst betreffende de ontwikkeling Benedenveer. De partij die hier mogelijk ernstig in gebreke is , niet voor het eerst, is de omgevingsdienst, Het lijkt mij dan ook dat hierover vragen gesteld gaan worden aan het College.’

  Eerst staat er dat de Sliedrecht niet de opdrachtgever is, daarna volgt dat een nadrukkelijk verzoek van de Gemeente is gedaan aan Benedenveer waarmee de gemeente dus weer wel opdrachtgever is en dan is het de omgevingsdienst die de fout in ging die ongetwijfeld verwijst naar de Provincie.

  Zo gaat van alles mis. Niemand is daarmee verantwoordelijk, probleem opgelost. Dat moet niet kunnen.

  Ik stel voor dat de Raad afspreekt met het college dat de Gemeente hiervoor altijd verantwoordelijk voor moet zijn voor het gehele traject. Zij moeten dan ook meekijken of aan alle voorwaarden is voldaan. Afschuiven streng verboden…..

  En intussen eisen dat in elke wijk een onderzoek wordt gedaan en dat mag best wat kosten. Zo kunnen we dan met een schoon geweten en een schone grond opnieuw beginnen.

 3. “Gelukkig is het verplaatst. Beter daar dan in een woonwijk”, schrijft de heer of mevrouw Leeuwesteijn.
  Op deze nieuwe plek (waar iets oostelijker eerder al vervuilde grond uit Papendrecht werd gestort) zullen ook woningen komen. De gemeenteraad besloot namelijk dat er (vooralsnog) 1250 woningen in de polder gebouwd gaan worden. Nou ja, wie dan (nog) leeft, die dan zorgt, is blijkbaar het adagium van alle betrokkenen.

 4. Ook mijn complimenten voor Johan en Joop. Helaas is dit niet de eerste en wie zeg dat het de laatste keer is, dat er vervuild grond daar wordt gedumpt. In 2018 was het grond uit Papendrecht en toen keken, ook de lokale politieke partijen, de andere kant op. Ik wens iedereen die bij Baanhoek-West/Benedenveer wonen heel veel sterkte met hun gezondheid. En ook iedereen die een moestuin heeft bij Parallelweg. Eet gezond uit eigen tuin!

 5. Ongegrijpelijk hoe je belazerd wordt door overheidsinstellingen. Het vertrouwen in een oprechte en eerlijke overheid is toch helemaal weg. Ook kijkend naar verleden. Schandalig. Over een paar werken hebben de verantwoordelijke personen allemaal weer Alzheimer. Daarna wordt het glas geheven, een plas gedaan en het bleef zoals het was.
  De politiek is helemaal verziekt, zowel landelijk als lokaal.

 6. Vooral niet loslaten is van heel groot belang. De Omgevingsdienst zal komen met het verhaal dat alle papieren in orde waren en dat de monsters die genomen zijn door de Johan en Joop niet op een juiste wijze zijn genomen en daarmee dus niet geldig zijn.
  Dan is de vraag waarom is die berg zo lang blijven liggen aan de Benedenveer. Is er in tussentijd net zo lang geprikt tot dat er een goed resultaat uit de analyse van de monsters kwam?

 7. Johan en Joop, goed werk geleverd. Blijbaar zijn de overheidsdiensten weer net zo onbetrouwbaar als toen we tegen de afvalberging Derdemerwedehaven vochten. Toch nog maar eens nadenken om van de haven van Du Pont een opslagdepot van door hun vervuilde grond te maken. Ze zullen toch wel zo knap zijn dat ze hun eigen afvalprobleem kunnen oplossen?

 8. Wat een doordacht plan van deze heren, gewoon directe controle.

  Maar tegelijk wel een heel vreemde actie van de gemeente. Als dit echt waar blijkt te zijn dan zou dat een blunder eerste klas zijn. Mogelijk wilden ze, opnieuw, voortvarend overkomen maar brengt men het college en de raad grote schade toe en erger, ook ons als inwoners want de oplossing zal niet gratis zijn.

  We gaan het zien. Maar proficiat voor deze actie, ingegeven door gezond wantrouwen en, naar het er nu uitziet, terecht.

 9. Er is mij als raadslid informeel meegedeeld dat aan alle vergunningsvoorwaarden door de opdrachtgever is voldaan. Nadrukkelijk is mij formeel meegedeeld dat de gemeente Sliedrecht geen opdrachtgever is. Wel is de verplaatsing van de grond op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Sliedrecht als gevolg van een overeenkomst betreffende de ontwikkeling Benedenveer. De partij die hier mogelijk ernstig in gebreke is , niet voor het eerst, is de omgevingsdienst, Het lijkt mij dan ook dat hierover vragen gesteld gaan worden aan het College.
  Helaas is er wederom een bladzijde toegevoegd aan het Dossier en dat zal niet de laatste zijn.
  Rene de Munck
  Fractie voorzitter D66 Sliedrecht

 10. Schrikbarend nieuws wederom, een(wellicht te simpele) conclusie is dus dat de nieuwe wijk op grond staat die ruim boven de ‘veilige norm’ is?!

  Je ruikt t niet, je ziet t niet,maar het is er dus wel degelijk en doet zijn schade voor de volksgezondheid.

  Helaas blijkt keer op keer dat economisch belang voor de (lange termijn) gezondheid gaat.

  Ondertussen rookt de fabriek rustig door want opereert keurig binnen vergunning, triest, heel triest.

 11. Zo fijn dat we een bedrijf in de buurt hebben wat 100 procent verantwoordelijk is voor deze doffe ellende maar niet thuis geeft als je ze erop aanspreekt en natuurlijk super…. geweldig dat we een (plaatselijke) politiek hebben die zegt dat ze ons belang (gezondheid etc) voorop heeft staan en daarnaar handelt …. ????????????????????????

 12. Ze zullen er geen actieve herinnering aan hebben. Politiek, landelijk, provinciaal of plaatselijk is om van te kotsen. Totaal en door en door onbetrouwbaar…. Respect voor Joop en Johan.. Vooral niet loslaten…..

Plaats een reactie

*=Verplicht veld