Overvolle agenda voor besluitvormende vergadering gemeenteraad

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De laatste openbare raadsbijeenkomst van de gemeente Sliedrecht is een besluitvormende vergadering dinsdag 14 december 2021, aanvang 19.00 uur. De agenda is overvol enn het is maar zeer de vraag of alles op één avond kan worden behandeld. Mogelijk ziet de griffie deze bui ook hangen en heeft dinsdag 21 december 2021 als vervolg-reserve-vergaderdatum vastgezet. 

Locatie is de tijdelijke raadzaal in de grote zaal van het partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Op de agenda staat een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de Omgevingsvisie Sliedrecht, het Programmaplan Programma Ruimtelijke Vernieuwing, ruimtelijk en financieel kader Sliedrecht Buiten en de planopzet en grondexploitatie herontwikkeling Burgemeester Winklerplein. Veelal debatstukken, die tijd vragen. 

Besluiten
De gemeenteraad behandelt verder de verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 en de verordening gemeentelijke belastingen 2022. Ook de tweede Tussenrapportage 2021 en moet de gewijzigde APV vaststellen. Besluitvorming moet plaatsvinden over het ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025, de Regionale Adaptatiestrategie (RAS), een kredietaanvraag fietspad Achterom, het onderhoudsplan bruggen en het onderhoudsplan binnenhaven.

Inspreken
Wie kort na aanvang van de vergadering wil inspreken, moet zich uiterlijk dinsdag 14 december 2021 vóór 12.00 uur melden bij griffier Rumo van Aalst. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon. Aanmelden kan per e-mail: [email protected] of door te bellen met tel. 0184-495986.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld