Ondermijning groot punt van aandacht blijkt uit gebiedsscan politie over 2019

SLIEDRECHT – Ondermijning in Sliedrecht komt relatief vaak voor. Verder is in vergelijking met 2018 is in 2019 het aantal inbraken in motorvoertuigen gestegen (+33%) en ook nam het aantal winkeldiefstallen flink toe (+108%). Voor het vierde jaar op rij nam het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen (-17%) in Sliedrecht af. Drank- en drugsoverlast nam toe (+14%) en er was een toename van openlijk geweld in relatie tot vernieling en zaakbeschadiging (+6%). Dat blijkt uit de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2019, die woensdagavond 14 oktober 2020 wordt besproken tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad tijdens een rondetafelgesprek over veiligheid. 

De politie leverde de gemeente Sliedrecht in 2019 achttien bestuurlijke rapportages en vier hennepafloopberichten voor het sluiten van panden. Er kwamen drie rapportages met beleidsaanbevelingen. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Ondermijning blijkt een grote issue. Uit de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2019 blijkt dat dat er sprake is geweest van twintig ondermijningscasussen, zoals ripdeal, drugslab, illegaal gokken, spookbewoning, malafide woningverhuur, uitkeringsfraude, drugshandel en witwassen. Volgens de politie blijft veel ‘onder de radar’. Uit signalen blijkt volgens hen dat er veel meer aan de hand is. In de cijfers zijn daaraan gekoppelde misdrijven zoals bedreiging, geweld, e.d. niet verwerkt. De politie komt met een aantal aanbevelingen. Van reactieve aanpak naar proactieve opwerpen van barrières zoals gedaan bij de verbreding Bibob, uitbreiding APV; versterken gemeentelijke informatiepositie bij aanpak ondermijningssignalen; blijvend inzetten op het versterken bewustwording zoals gedaan bij bijvoorbeeld ondernemers in de diverse bewustwordingsbijeenkomsten; het voortzetten en vergroten expertise bestuurlijke handhaving; voortzetten en uitbreiden integrale controles op o.a. adresfraude, aandachtbranches en risicolocaties; tijdig aanpassen beleid op ervaringen en verbeterpunten uit bestuurlijke rapportage.

Strakkere regie
Verder nam in 2019 in vergelijking met 2018 de overlast door jeugd toe (+29%). Naast een analyse komt de politie ook met aanbevelingen. Voorgesteld wordt te investeren in de samenwerking met boa’s en jongerenwerkers op preventieve en repressieve aanpak. Verder een strakkere regie van de gemeente op interventies en informatieuitwisseling gericht op de bestrijding zelf en op het voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit.

Verwarde personen
De overlast door verwarde personen bleef in 2019 in vergelijking met 2018 stabiel. Er zijn in Sliedrecht twee GGZ-instellingen met begeleid wonen. De maatschappelijke en landelijke trend is dat er steeds meer verwarde personen zonder begeleiding, toezicht of zorg wonen. De politie adviseert de mogelijkheden te onderzoeken voor meer structurele en gerichtere inzet op toename van verwarde personen in de wijken, hetzij door de instellingen zelf hetzij door uitbreiding van de wijk GGD-er.

Advies aanpak woonoverlast
De woonoverlast steeg in 2019 in vergelijking met 2018 iets (+5%). Ook daarvoor komt de politie met een aanbeveling. Er is in Sliedrecht veel sociale problematiek met soms personen met een criminele en sociale achtergrond. Sliedrecht heeft een bovengemiddeld grote voorraad sociale huurwoningen en twee zorginstellingen. De politie is voor borging van de centrale regie van structurele woonoverlast binnen de gemeentelijke organisatie en gerichte uitvoering nieuwe Convenant Aanpak Woonoverlast en de inzet van andere bestuurlijke instrumenten.

Overlast
In 2019 nam in vergelijking met 2018 de drank- en drugsoverlast toe (+14%). De overlast manifesteert zich volgens de politie in agressie/geweld, drugssignalen en openbare dronkenschap. Er wordt volgens hen lang niet altijd melding van gedaan. De politie pleit om meer in te zetten op cameratoezicht in het centrum, de mogelijkheden onderzoeken om Boa’s uit te rusten en specialistisch te laten opleiden op vast te stellen aandachtsgebieden, het actualiseren van het horeca- en coffeeshopbeleid, locaties voor evenementen tegen het licht houden én blijvend handhaven op vergunningen horeca en de inzet bestuurlijke instrumenten.

Vernieling en agressie
Het aantal gevallen van openlijk geweld in relatie tot vernieling en zaakbeschadiging steeg ook in 2018 in vergelijking met 2019 (+6%). De zorgen over agressie, geweld en drugssignalen zijn volgens de polite toegenomen. Alles wordt volgens hen niet gemeld. De politie vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken voor cameratoezicht, ook door publiek-private samenwerking. Idem voor de mogelijkheden om Boa’s uit te rusten en specialistisch te laten opleiden voor vast te stellen aandachtsgebieden. De inzet Boa’s uitbreiden tot in de nachtelijke uren, niet alleen planmatig maar ook structureel.

3 gedachten over “Ondermijning groot punt van aandacht blijkt uit gebiedsscan politie over 2019”

 1. Ik met het helemaal met u eens Aart van Wijngaarden!
  Voor je gevoel belanden dit soort meldingen gewoon in de prullenbak bij de gemeente.
  Een burger doet z’n best, z’n tijd is geheel gratis en ze doen er weinig tot niks mee….de bekende muur.

 2. Ondermijning. Heb ik aangedragen op een presenteer blaadje bij de gemeente. Betrof spookbewoning. Er is toen helemaal niets aangedaan ik kan er nog kwaad over worden.
  1350.00 euro huur per maand van een standaardhuisje in de Genestetstraat!!!!!. Gesprekken met ambtenaren en burgemeester van Hemmen hadden geen resultaat. Blijven melden en zeuren. De eigenaar van deze woning verdiende goed aan de verhuur. Wat ook nog zonder vergunning geschiedde. Of e.e.a. gemeld zou worden bij de belastingdienst door de gemeente, dat was privacy volgens de gemeente. Ik kan er een boek over schrijven. Huis is nu verkocht. Eindelijk na 9 jaar ondermijning en ellende.
  De gemeente is een slap ondeskundig zooitje in ondermijning. De politie heeft er op geïnvesteerd.

  Dat mensen melding moet zijn cq worden is mij helemaal duidelijk. Bij veel overheidsinstanties, zeker bij de gemeente Sliedrecht, loop je met je hoofd tegen de muur.

 3. Ik lees meermaals terug: versterken en verbreden inzet Boa’s om mijn inziens meer ogen en uitrusting op straat te krijgen. Niks te nadelen van de inzet van de politie in het dorp, maar die 1.5 paardekop die hier rond loopt/rijd is een spelt in een hooiberg of een druppel op een gloeiende plaat. Waar het “vroeger” de grote stad was. Gebeurd het nu kleine gemeenten en/of trekt nu alles richting de “onbezorgde” dorpjes. Lekker in de luwte doordat er een te kleine pakkans is ivm centralisatie overheden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld