Oishi Fusion

Gemeente steekt geld en tijd in vuurwerkaanpak én loopt tegen dilemma’s aan

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht praat woensdagavond 14 oktober 2020 over de vuurwerkaanpak in het dorp. Terugkijkend naar de vorige jaarwisselingen en de komende 2020-2021. Uit de presentatie die de raad krijgt, vallen meteen de knelpunten in de handhaving op: de jeugd is veranderlijk, de beperkte handhavingscapaciteit, het knaleffect siervuurwerk en de conclusie ‘je bent altijd te laat’. Daar komt bij dat bij komende jaarwisseling rekening moet worden gehouden met het coronavirus, de gewijzigde (vuurwerk)wetgeving, regionaal dezelfde uitgangspunten en de al genoemde beperkte capaciteit van politie. 

De jaarwisseling wordt anders dan vele jaren hiervoor. Vanaf komende jaarwisseling is het vuurwerk in de categorie F3 verboden om af te steken. Je moet dan denken aan het knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en single shots. 

Binnen de regio (Drechtsteden Buiten, waaronder Sliedrecht) gelden zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten, namelijk geen lokaal vuurwerkverbod (risico op vuurwerktoerisme), de inzet van handhaving waar mogelijk (focus op de omloop en opslag van zwaar illegaal vuurwerk, in december inzet van boa’s op hotspots en tijdens de verkoopperiode focus op het afsteken van
illegaal vuurwerk) en de focus op bewustwording en voorlichting. 

Communicatie
Je moet dan denken aan brieven aan jongeren en ouders, waarin ze worden gewezen op gevaar en overlast. Brieven aan ondernemers en hen wijzen op het nemen van maatregelen. Bezoeken aan horeca-ondernemers. Verder de inzet van (sociale) media, voorlichting op scholen en (bestuurlijke) waarschuwingen aan bekende overlastgevers. Ook wordt gewezen naar de campagne in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem ‘Illegaal vuurwerk, herken de signalen’. Ook met het oog op de jaarwisseling 2019-2020 werd een aantal maatregelen genomen, zoals diverse gerichte voorlichtingsacties, waaronder het uitdelen van vuurwerkbrillen op scholen, brieven aan jongeren, ouders en ondernemers. Representatief werd ingezet op handhaving op basis van het vuurwerkdetectiesysteem. Over dit laatste systeem gaf de gemeente Sliedrecht later aan dat het was mislukt. Het had niets opgeleverd en ruim een halve ton gekost.

Schade
De totale hoeveelheid vuurwerk was tijdens de laatste jaarwisseling hoger dan de jaren ervoor. Het overgrote deel is in een korter tijdsbestek afgestoken. De hoeveelheid illegaal vuurwerk is
ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar, maar in verhouding gedaald. De maximum sterkte is afgenomen, het aantal incidenten is beperkt gebleven en de hulpdiensten rapporteerden over een rustige jaarwisseling. De piek van het vuurwerkgebruik lag in de laatste vijf dagen van het jaar. De gemeente bericht dat in totaal in december 2.420 knallen waren, waarvan 1/3 illegaal. 63% Meer knallen dan de twee jaren ervoor, 1% meer illegaal vuurwerk, dus verhoudingsgewijs is dit gedaald. Nog steeds een derde van het totaal. Er was totaal ruim € 20.000,– schade. Ruim € 5.000,– meer dan het jaar ervoor. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld