Nog altijd geen akkoord Watertoren B.V. en Rijkswaterstaat over waterkavels

SLIEDRECHT – Eind april 2021 is het een jaar geleden dat het Programma van Aandachtspunten met betrekking tot het watertorenterrein (de eerste fase van de participatie afgerond en de resultaten – red.) door ontwikkelaar Watertoren B.V. is vastgesteld. Maar echt voortgang is er niet. Dat komt doordat een gesprek met Rijkswaterstaat en de ontwikkelaar over de waterkavels nog altijd niet is afgerond. Volgens de gemeente Sliedrecht is ‘deze discussie’ nog steeds gaande. 

Inmiddels voert ontwikkelaar Watertoren B.V. geruime tijd overleg met Rijkswaterstaat over de (on)mogelijkheid om een stuk van de Merwede te verlanden en toe te voegen tot het projectgebied. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In 2008 heeft de ontwikkelaar percelen water verworven van de staat met als doel daar een bouwplan te ontwikkelen. Wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Project Watertoren schrijft in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad: “In de tussentijd is de rijksregelgeving over bouwen in de rivier aangescherpt en is nader overleg tussen de ontwikkelaar en Rijkswaterstaat nodig om te verkennen of, en zo ja, onder welke voorwaarden de ontwikkelaar goedkeuring van het Rijk voor haar bouwplan kan krijgen. Inmiddels heeft de ontwikkelaar een nautisch specialist ingehuurd om dit zorgvuldig uit te zoeken. Eén en ander heeft tot op heden helaas nog niet tot overeenstemming geleid.

Voortgang
Het watertorenterrein is honderd procent particulier eigendom van Watertoren BV. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Vat in de CIb: “De gemeente heeft daarin een faciliterende rol en heeft gefaciliteerd wanneer dat mogelijk was. Het tempo wordt op dit moment volledig bepaald door de actuele discussie tussen de ontwikkelaar en Rijkswaterstaat. Omdat het college er zeer aan hecht dat er meer voortgang geboekt wordt in de ontwikkeling van de belangrijke plek langs de rivier, hebben wij tot twee keer toe bestuurlijk opgeschaald tot (aan de kant van de ontwikkelaar) op het niveau van de algemeen directeur en aan onze kant de burgemeester en de projectwethouder.” De ontwikkelaar heeft de gemeente verzekerd zeer te hechten aan snelheid en het nu eindelijk in ontwikkeling brengen van de gronden, maar daarin afhankelijk te zijn van de afronding van de discussie met Rijkswaterstaat.

1 gedachte over “Nog altijd geen akkoord Watertoren B.V. en Rijkswaterstaat over waterkavels”

  1. Jammer toch dat iedere beslissing zolang duurt bij de gemeentelijke instanties. Het zou wel fijn zijn als de inwoners tot die tijd gebruik mogen maken en kunnen genieten van dat mooie stukje Sliedrechtse rivier wat nu al jaren achter slot en grendel zit.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld