Meer ‘hart’-vrijwilligers en veel meer AED’s in het dorp

SLIEDRECHT – De werkgroep ‘Hartveilig Wonen’, met vrijwilligers van onder andere de EHBO-vereniging, heeft de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd. Het resultaat is dat in de periode van juni 2016 tot juli 2017 het aantal vrijwilligers in Sliedrecht is gegroeid van 155 naar 272 en het aantal aangemelde AED’s van 3 naar 31 is gestegen. “Dit is uiteraard een prachtig resultaat waarvoor wij de leden van de werkgroep op passende wijze hebben bedankt”, schrijft wethouder Hanny Visser (PRO Sliedrecht) van Zorg aan de gemeenteraad. 

Volgens de gemeente kan je spreken van een dorpsbrede AED-dekking in Sliedrecht. Deze afbeelding geeft dit weer. Elke paarse cirkel vertegenwoordigt een AED die 24/7 beschikbaar en toegankelijk is. (Afbeelding Hartveilig Wonen)

De dekking is bepaald volgens de normen die Hartveilig Wonen hanteert. Daarbij wordt uitgegaan van de 6-minuten zones en de straal die daarbij hoort waarin een AED wordt mee gealarmeerd. Visser: “De dekking is zo bepaald dat er in iedere straal van 500 meter een AED 24/7 beschikbaar is en dat er in de omgeving voldoende burgerhulpverleners zijn aangemeld, die de AED kunnen bedienen. We zullen Hartveilig Wonen via bijvoorbeeld de gemeentepagina, social media en gerichte mailings onder de aandacht van onze inwoners en bedrijven moeten blijven brengen om bijvoorbeeld voldoende vrijwilligers te houden en op de hoogte te zijn van veranderingen van AED-locaties.”

‘Hartveilig’
In 2016 is de gemeente Sliedrecht het project ‘Hartveilig Wonen’ gestart met als doel het creëren van een dorpsbrede AED-dekking. “Voor het behalen van dit doel waren voldoende vrijwilligers en AED’s nodig die mee gealarmeerd kunnen worden bij een reanimatiemelding. Afgelopen juli zijn de laatste extra AED’s geplaatst waarmee we het project hebben afgerond. Sliedrecht is vanaf dat moment dus ‘hartveilig’, stelt wethouder Visser vast. 

1 gedachte over “Meer ‘hart’-vrijwilligers en veel meer AED’s in het dorp

Een reactie plaatsen