Inwoners laten protestgeluid horen en spreken aanwezige politici aan

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Rond vijftig mensen kwamen zaterdagmiddag 28 oktober 2023 naar partycentrum De Lockhorst aan de Sportlaan, waar in de grote zaal een bijeenkomst was om protestgeluid te laten horen tegen bouwen in het Dr. Willem Dreespark en tegen de bouw van een weg van noord naar zuid, die dan over het bronbad en het partycentrum moet gaan lopen. Opvallende aanwezigen was een aantal leden van het college en politieke partijen, die je niet eerder zag bij een protest in het dorp of daarbuiten (Chemours).

Simone de Groot leidde de protestsamenkomst. Hier spreekt ze na afloop met wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen , Beheer en Openbare Ruimte, die aanwezig was en niet reageerde op hetgeen werd gezegd. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24) 

Naast mondige inwoners (onder wie een aantal ondernemers) en oud-bestuurders was een aantal politieke partijen aanwezig. Opvallend was de aanwezigheid van de SGP-ChristenUnie met verschillende fractieleden. Zij hebben nog geen enkele keer hun neus laten zien bij een protest. Verder waren aanwezig leden van PRO Sliedrecht, PvdA en Slydregt.NU. Verder viel de aanwezigheid op van burgemeester Jan de Vries (CDA) en verantwoordelijk wethouder Ton Spek (CDA van Wonen, Beheer en Openbare Ruimte.

Buiten gezichtsveld
Na afloop werden de organisatoren van de bijeenkomst, buiten het gezichtsveld om van de aanwezigen, aangesproken op hun plannen. Die wensten op dat moment geen verder gesprek met de collegeleden. Ze stonden er wel voor open, maar wel met de hele gemeenteraad. “Transparant”, aldus Simone de Groot, die maandagavond 30 oktober 2023 opnieuw inspreekt bij een raadsvergadering.

Tekst gaat verder onder foto.

Participatie
De Groot opende de middag. “Participatie is één van de belangrijkste pijlers in de Omgevingswet. De Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 in werking treedt, schrijft overheden voor om een omgevingsvisie op te stellen en in gesprek te gaan met de omgeving. Met participatie als één van de belangrijkste pijlers. Er is geen burgerparticipatie geweest omtrent Tablis Wonen, die gaat bouwen in het Dreespark en de te weinig participatie met alle inwoners omtrent de Noord-Zuidverbinding, waardoor we zwembad en dit prachtige Partycentrum gaan kwijtraken. Kapitaalvernietiging als u het mij vraagt”, aldus De Groot.

Sloop De Lockhorst
Het plan vooor het doortrekken van de provinciale weg N82 richting Thorbeckelaan, dwars over zwembad en partycentrum heen, sloopt volgens de organisatoren van de middag ook de huidige moestuinen, korfbal, ijsbaan en boogschiet vereniging. De Groot: “Hoe veilig is dat helemaal in Noord sporten? Gaan Sliedrechters hun kinderen met de fiets of auto brengen? Dat wordt een drukke weg ernaar toe. Om in 2023 waarbij alles gaat om meer natuur, biodiversiteit en grote bomen met een plan te komen om een vervuilende weg verbinding aan te maken die blijkbaar de Stationsweg moet ontlasten is bizar.” De projectleider Noord-Zuidverbinding noemde volgens De Groot 9700 verkeersbewegingen per dag op de plaats, waar je nu A15 hoort en vogels. “En daar moeten dan moestuinen kleinschalig en korfbal terugkomen naast deze mega vervuilende fijnstof weg? Waar nu veel natuur is en prachtige oude grote bomen staan? In een dorp dat al geheel vervuild is door Chemours?”, aldus De Groot.

Tekst gaat verder onder tweet.

Park
Het Dr. Willem Dreespark is volgens De Groot de enige echte groene long in Sliedrecht. Het plan is de realisatie van 120 woningen aan de Maaslaan. Volgens mede-spreker bewoner nabij het park Henk ten Brinke is er sprake van een structuur creëren om iets te verzoeken. Hij liet verschillende schetsen zien. “Het bouwen van 120 woningen lukt niet zonder omhoog te gaan. Dat aantal van 120 is ‘geboren’ op 3 juli 2023. De getallen lagen aanvankelijk veel lager. In een park gaat het niet over de harmonie tussen wonen en groei. Daar gaat het over groen en daar wil je rust”, aldus Ten Brinke, die ook een alternatief plan aankondigde, waarbij niet in het park zou worden gebouwd. Daar staan hele oude bomen en volgens de spreker dreigt met de bouw de helft van het par verloren te gaan. Ten Brinke vertelde verder achter ‘verschillende geheime afspraken’ door de gemeente te zijn gekomen. Volgens fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) kan de gemeenteraad bouw in het park. Een inwoonster, die tevens hovenier is, merkte op dat er bomen in het park staan van vijfig jaar oud. Zo’n boom kan alleen vervangen worden door vijftien nieuwe bomen. Ze pleitte ervoor om de bomen te laten staan. De bijeenkomst duurde ruim een uur en verliep verder rustig. Geen van de bestuurders van de gemeente Sliedrecht voerden het woord.

22 gedachten over “Inwoners laten protestgeluid horen en spreken aanwezige politici aan”

 1. Desinformatie verspreiden vanuit inwoners klinkt wel heel onvriendelijk. Ze zijn onze stem, ze zijn juist wakker. Een groot compliment voor Simone de Groot en andere initiatiefnemers. Foto’s zijn altijd wel een momentopname maar toch valt mij op dat zowel de wethouder als de burgemeester in een gesloten houding, met de armen over elkaar staan. Dat zegt toch iets hoor! Dan is de toegankelijkheid uiteindelijk echt niet zo groot. Maar misschien hebben ze toch geluisterd naar de inwoners en nemen ze het serieus.

 2. Beste meneer Lavooi soms naast de waarheid is echt te mild uitgedrukt. Simone en de haren verspreiden doelbewust desinformatie over plannen en feiten zoals ik aangaf met een enkel voorbeeld. Daar valt vanuit een gemeente niet tegen op te communiceren… Daar zijn zij meerdere malen op aangesproken en toch gaan zij ermee door. Hiermee verdienen zij het niet dat er naar hen geluisterd word wat mij betreft. Dat slydregt nu naar hen luistert snap ik: die doen net zo hard mee aan emotie politiek en waarheid verdraaien: alles voor stemmen winnen. Eerst voor zijn maar dan opeens… maar dat partijen met gezond verstand als pro Sliedrecht, Pvda en nu ook sgp christenunie daar in mee gaan vind ik echt bizar

 3. Antwoord op de heer Boertjes.

  Ik ga echt niet ontkennen dat sommige beweringen, die ik lees, hier en daar emotioneel zijn en soms naast de waarheid . Maar zie de schitterende reactie van Koos den Dunnen. Dat kan ik niet verbeteren.
  Het gaat over de toekomst van Sliedrecht . Binnenkort komt er weer een voorstel om 3,8 miljoen Euro uit te trekken voor alleen al de voorbereidingen voor een ( “groen””) viaduct over de A-15. Of dat nodig is of niet : dit is wel in lijn met wat de grote meerderheid van de gemeenteraad wil . En dat is een democratisch gegeven. Maar er is de laatste jaren geen normale communicatie geweest tussen politiek en bevolking. Wanneer gaan we hier in Sliedrecht weer eens echt over praten met elkaar ?

 4. Om te beginnen toch positief dat de bestuurders en raadsleden van diverse partijen, zelfs de SGP aanwezig waren. Beter laat dan nooit. Want laten we eerlijk zijn, de communicatie was natuurlijk belabberd. Grootse plannen, onduidelijke tekeningen, groen weg en tegelijkertijd STOMP principe en Groene longen, omwonenden die zich rotschrokken, motto als ‘behoud van voorzieningen’ terwijl die juist verdwijnen…allemaal tekenen dat de communicatie, voornamelijk door externen, meer dan slecht was. Wellicht is dit het begin van een normaal overleg met omwonenden over al die projectenplannen.

  Het is gemakkelijk om alles vol te bouwen maar veel moeilijker is om echte participatie te organiseren met die STOMP principes en Groene long. Omwonenden kijken er anders tegenaan, als ‘je’ park voor de helft verdwijnt of er komt een hoge flat tegenover je, of je kunt nergens meer parkeren, of een drukke weg langs je huis of smallere stoepen dan een rollator is dat anders dan wanneer je ergens riant woont. Dan klinkt: bouwen, bouwen, bouwen heel stoer maar bewijst tegelijk dat woonomgeving, anders dan de jouwe, je niet interesseert.

  Dat heeft Simone toch maar bereikt en dat is inderdaad vergelijkbaar met het kleine groepje dat de politiek ook aan het denken heeft gezet over Chemours. Proficiat. Hadden wij dat ooit maar gedaan bij het dempen van het Middeldiep, dan was Sliedrecht pittoresk gebleven.

 5. Morgen 30 oktober 1930 raadsvergadering over verdichting.

  U kunt aanwezig zijn of live luisteren. Misschien iets voor u Kees van der Waal om antwoorden te krijgen
  Of tijdens de bewonersbijeenkomst van Tablis over de “sloop” , Donderdag 2 nov van 19.00 – 21.00

 6. Waarom moeten de flats aan de Rembrandlaan en Thorbeckelaan gesloopt worden, en niet gerenoveerd.
  Nu worden hele oude flatjes rond de Rembrandlaan en Thorbeckelaan en Deltalaan gerenoveerd gooi die plat en zet daar nieuwbouw neer.(álle balkons moeten nu gestut worden)
  Zo lang de deur open blijft staan voor mensen van buiten Sliedrecht en asielzoekers dan blijven we huizen te kort hebben.
  Blijf van het park af.

 7. Dat leden van PRO Sliedrecht, PvdA en Slydregt.NU, burgemeester en wethouder aanwezig waren is toch goed. Hoorde ze wat er leeft onder een klein deel van de inwoners, of de tegenstanders de meerderheid vertegenwoordigen valt nog te bezien. Wat of is er een alternatief ? Een referendum kan uitkomst bieden.

 8. Mijnheer J Ouden. Graag goed lezen dan kom je vanzelf dit tegen ” “Geniet van koffie en thee en praat met elkaar alle meningen zijn welkom ”

  Ik lees dus nergens dat “alleen meningen die in lijn liggen met hun idee” welkom zijn en kon je dus ook jouw geluid laten horen. Zelfs als dat tegen is..

 9. Beste heer boertjes,
  Helemaal eens met reactie en er zijn er meer die daar zo over denken.
  De heer van der Hel, u schrijft dat je bij die bijeenkomst ook tege geluid kon geven tege heer Boertjes .
  Ik weet niet maar bij de oproep was duidelijk naar voren gekomen, om te komen als je tege al die plannen was en niet als je voor bent.

  Veel respect voor b&w en vooral voor de heer Spek die voor alles is uitgemaakt en toch naar deze poppenkast voorstelling gekomen is.

 10. Aan de voorstanders u kunt morgen ook inspreken

  Uit het Sliedrechtse Groenbeleidsplan 21 -25

  De Parkzone en parken zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur. De parkzone en aansluitende parken zijn van groot belang voor Sliedrecht. Dat komt door het groen en de natuurwaarden. Maar ook door aanwezige voorzieningen zoals de korfbalvelden, de sociale moestuin en de begraafplaats. (De volkstuintjes worden gek genoeg niet omschreven?)

  Het Willem Dreespark is de enige echte groene long in Sliedrecht. Daar kan de gemeente steen op steen bouwen en volgens de visie punt 5 aansluiting aan de woningen Maaslaan met passende hoogte.

 11. Mocht iemand hier in Sliedrecht en die dit leest een beetje verstand hebben van de wet natuurbescherming en hoe dit in werking gesteld kan worden.. 🤷🏻‍♀️ Toch een vrij simpele oplossing voor iedereen die tegen is, lijkt mij.

 12. Continu desinformatie verspreiden als het hele park gaat verdwijnen en Sliedrecht gaat een stad gaat worden omdat de burgemeester vice voorzitter is geworden van het regionale samenwerkingsverband. Het zwembad gaat verdwijnen en dus moeten we naar Papendrecht voor zwemlessen of om te zwemmen terwijl dat nu helemaal niet aan de orde is en de onderhoudskosten dermate hoog zijn dat dat niet meer te betalen is. Continu de suggestie wekken dat er niet naar hen geluisterd word terwijl zij tijdens raadsvergaderingen gewoon mogen inspreken etc. Dat het plan doorgaat en zij hun zin niet krijgen: ja dat is wat anders dan dat de gemeente niet luistert.

  Steeds roepen dat de burgemeester niet in gesprek met hen wil en hem allerlei verwijten maken en dan komt de burgemeester langs en dan wil hij het gesprek aan (wat ik onzin vind maar goed) en dan willen ze het gesprek niet met hem aangaan. En dan moet het openbaar met liefst een camera en een livestream erbij..

  Overdreven emotionele betogen als ik heb er niet van kunnen slapen etc. Terwijl de hele wereld in brand staat. Terwijl we het hier hebben over mogelijk een paar bomen die misschien gaan verdwijnen zodat er woningen kunnen komen waardoor andere mensen ook in Sliedrecht kunnen blijven wonen.

  Door dit alles bij mij elkaar noem ik het zijn drama zoekers punt uit. Hoe zou u dat dan noemen @ Johan Lavooi?

 13. Was jij er ook Joop Boertjes om je positieve geluid voor deze plannen te laten horen ? Dat was immers de insteek van deze organisatoren om zowel degene die tegen maar ook de voorstemmers ruimte te geven … Makkelijk om iets te roepen maar wees dan dapper en laat je zien !

 14. Referendum, geen probleem denk ik over een paar weken mogen we weer .een simpel briefje er bij van de gemeente , bent U voor of tegen deze verbinding ja / nee , moeilijker hoeft het niet te zijn .zal wel op politiek rechtelijke problemen stuiten , en de dames/heren die bestuur proberen te bedrijven niet goed uitkomen , maar kunnen wij burgers wel duidelijk maken hoe we er over denken , niet dat dat wat uit maakt waarschijnlijk jammer genoeg

 15. Er is blijkbaar een hoop losgemaakt dat partijen die er normaal niet zijn en wethouder Spek en burgemeester de Vries aanwezig waren.

  Het was een fijne rustige bijenkomst waarbij meningen werden gedeeld, het gesprek werd gevoerd en er vragen konden worden gesteld. Bedankt allemaal! ✅💚🌳🍀

  We zijn er nog niet, want er kwamen weer geen antwoorden. Ook niet achteraf toen bijna iedereen weg was en de burgemeester mij wilde spreken met Ab en Henk. Wethouder Spek kwam erbij staan. We hebben aangegeven een gesprek te willen aangaan met alle raadsleden erbij, met notulen.

  We wachten de uitnodiging af…

 16. Geachte heer Boertjes .
  Waarom worden mensen zo aangevallen (“een paar dramazoekers “ ) ? Of het nu gaat om een wethouder of burgemeester of de actievoerders van vanmiddag : ik ga ervan uit dat ze dit doen vanuit een oprechte doelstelling. Ik hoop echt dat de toon van de discussie hierover niet de toon wordt die u gebruikt. Alstublieft : niet gericht wordt op personen, maar op de zaak zelf. Er is genoeg te discussiëren : de woningbouw , parken, de fly-over, het zwembad, ons dorpshuis, de sporthallen, Sliedrecht Noord, de voetbalvelden . de kosten. Noem maar op . Discussie daarover is noodzakelijk. Zelfs al heeft de meerderheid van de gemeenteraad daar tot nu toe een duidelijke mening over.
  We zijn in Sliedrecht bezig met de meest fundamentele politieke kwesties die ik in mijn leven ( 71 jaar ) heb meegemaakt . Laat het gaan om feiten en het beoordelen daarvan . En niet om het veroordelen van mensen.

 17. Beste Joop, deze groep is niet aanvallend en zijn geen drama zoekers, zij zijn de stem van heel veel inwoners die niet de juiste woorden en onderbouwing weten te vinden. Gefrustreerd vaak wel, en dat kan soms leiden tot een andere aanpak dan we ‘gewend’ zijn. Goed toch? Het is juist geweldig dat ze hier waren. Helaas kon ik niet, anders was ik er ook geweest.
  Ik ben juist heel blij te lezen dat verschillende raadsleden en bestuurders nu wel aanwezig waren. Zo vertegenwoordigt iedereen zijn deel en zo is het heel goed dat er oprecht naar elkaar geluisterd wordt.

  De overgrote meerderheid die voor deze plannen zou zijn, heb ik de afgelopen weken nergens gesproken.

 18. De zeeeeer lage opkomst bij met veel tamtam aangekondigde protestbijeenkomst (waarbij groot gedeelte van bezoekers ook nog eens leden van college en partijen waren) laat niets anders zien dan dat overgrote meerderheid van inwoners toch heel anders over de plannen van gemeente denkt dan Simone & Co doen geloven. Plannen die ons dorp een heel stukje vergroenen/verduurzamen.

  Want als je alleen al de presentatie van noord-zuid verbinding bekijkt op Sliedrecht bouwt.nl, dan kan je alleen maar concluderen dat de nieuwe noord-zuid verbinding een bijzonder groene wordt en aansluit in een mooi parkachtige omgeving voor diverse invulling. Niks geen mega vervuilende fijnstof weg dus. Dit laatste kan je nu eerder stellen van Rivierdijk en Stationsweg, die beide ook nog eens totaal niet berekend zijn op het vele (zware) verkeer. Nieuwe verbinding zou ook hiervoor dus een uitkomst zijn. En uiteindelijk profiteert het hele dorp hiervan, denk alleen al aan doorstroom rondom ochtend- en avondspits.

 19. Vreemde voorstelling van zaken door onderstaande reactie.
  Als je niet aanwezig bent, kan je het er ook niet mee eens zijn hoor. Prima dat er naar elkaar wordt geluisterd en dat burgemeester en wethouder aanwezig waren. Zal voor hen ook niet makkelijk zijn allemaal!

 20. Het is bijzonder storend om de onjuistheden te horen en lezen. Simone graag bij de feiten blijven en onderbouwd argumenten aan leveren. Er zijn bijzonder veel echte sliedrechters voor de plannen van de gemeente raad !

 21. Onbegrijpelijk dat de burgemeester en wethouder zich voor hun karretje laten spannen en daar naar toe gaan. Eerst komen ze niet en worden ze voor alles en nog wat uitgemaakt door Simone en de haren en nu komen ze als hondjes opdraven bij een paar drama zoekers terwijl de overgrote meerderheid van Sliedrecht voorstander van deze plannen is. Trots op de 2 partijen cda en vvd die wel hun rug recht houden en die wel bij hun eigen verhaal blijven. Leiderschap is vooruit denken en plannen durven te maken die nodig zijn en die mogelijk emoties oproepen. En om niet mee te gaan als de emotie van een kleine groep aanvallend wordt. Nogmaals hulde aan het cda en vvd

Plaats een reactie

*=Verplicht veld