INGEZONDEN BRIEF: Wat gebeurt er toch!?

(© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In september 2020 presenteerde het college van B&W, onder leiding van een waarnemend burgemeester, een plan voor Sliedrecht met de naam “Koers 2030”. Omdat de gemeente Sliedrecht in dezelfde periode de aandelen van Eneco had verkocht met een opbrengst van 23 miljoen euro, reikten de bomen tot de hemel.

Volgens het toenmalige college en ook volgens het huidige college moet Sliedrecht groeien met 2500 woningen om zo alle voorzieningen te kunnen behouden. Wat wordt met voorzieningen bedoeld? Nou, een zwembad, bibliotheek, sport- en spelvoorzieningen, een paspoort ophalen in je eigen gemeente, enzovoort, enzovoort.

Waar komen die 2500 woningen vandaan? Sliedrecht werkt samen in de regio Drechtsteden, vaak om efficiënter te zijn. Soms loopt dit niet en dan worden zaken weer teruggedraaid. De basis voor deze samenwerking is wonen, werken en bereikbaarheid.

De samenwerkende gemeenten proberen samen subsidies binnen te halen en daarom hebben zij in 2018 een bod gedaan aan de provincie voor het verkrijgen van subsidie, waarin opgenomen stond dat de regio tot 2040 25.000 woningen wilde toevoegen.

In de zomer van 2020 is dit vertaald naar Sliedrecht, ongeveer 10% van de Drechtsteden. Sliedrecht staat dus aan de lat voor 2500 woningen.

Nu begrijpt iedereen dat het niet mogelijk is om 2500 woningen toe te voegen binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom. Dus wat dan?
Er zijn dan twee keuzes: Je zegt tegen je vrienden in de regio dat het Sliedrecht niet gaat lukken en dat we de ruimte niet hebben. Papendrecht en Alblasserdam hebben dit ook gedaan. Of je kiest zoals ons college heeft gedaan: “We gaan het Groene Hart in”, en vertelt iedereen dat we in Sliedrecht Noord huizen gaan bouwen voor onze kinderen.

Ook kwam er in de zomer van 2020 het ‘RIGO-rapport’. RIGO is een bureau dat berekent wat de groei is van een gemeente en hoeveel woningen daarvoor ongeveer nodig zijn en in welke prijsklassen. Dit rapport gaf aan dat er tot 2040 circa 600 woningen nodig zouden zijn in Sliedrecht.

Hier scheiden de wegen van PRO Sliedrecht en de rest van de gemeenteraad. Waar in oktober 2020, SGP-Christenunie, CDA, VVD, PvdA, D66 en Slydregt.nu ja zeiden tegen 1250 woningen binnen de bebouwde kom en 1250 (middelduur en duur) in het Groene Hart, nam PRO Sliedrecht het standpunt in: “We bouwen binnenstedelijk, voor de natuurlijk groei van het dorp (dus onze kinderen) en laten het Groene Hart met rust.”
Na de verkiezingen in maart 2022, is er een coalitie gevormd met partijen die grote voorstander zijn van bouwen in het Groene Hart en tegelijkertijd vinden dat binnen het dorp alles daarop moet worden aangepast. Inmiddels is het aantal woningen dat in het Groene Hart moet komen al verhoogd van 1400 tot 1600, afhankelijk van wie je daarover spreekt. Middelduur en duur is veranderd naar minimaal 400 sociale huurwoningen voor Tablis. De rest wordt ingevuld door projectontwikkelaars.

Ditzelfde college zegt dat zij op het gebied van vervoer het ‘STOMP-principe’ omarmen. Dit staat voor:

S: de voetganger, dus lopen
T: de fietser, dus fietsen
O-M: openbaar vervoer en mobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen.
P: privé-auto

Met het STOMP-principe als uitgangspunt, zou je zeggen dat je gaat voor fietstunnels en/of fietsbruggen om naar het Groene Hart te gaan. Maar nee, er moet een Noord-Zuidbrug komen voor auto’s.

Daar waar het provinciebestuur altijd het standpunt had dat er niet gebouwd moest worden in het Groene Hart. De uitzondering hierop was de verplaatsing van de voetbalvelden. CDA-minister Hugo de Jonge ondermijnde dit.

De Jonge heeft een subsidie van 21 miljoen euro beloofd voor het bouwen van een Noord-Zuidbrug of -tunnel. Alleen dit dekt maximaal 35% van de kosten en de bouw moet binnen vijf jaar gestart zijn.

Op donderdag 28 september 2023 werd het plan voor deze brug gepresenteerd. De kosten voor alleen de brug worden nu geschat op 44 miljoen euro. Dan is er nog geen nieuwe wijk, dus 23 miljoen moet opgehoest worden door de huidige inwoners van Sliedrecht.

We gaan terug naar het begin, over het groeien om de voorzieningen te houden. Als deze brug er komt volgens plan, zijn we het zwembad, de moestuin, de ijsbaan (evenementen zoals KNOTS en die Kinderbijbelweek), de skeelerbaan en de trimclub kwijt.

Er wordt gezegd dat daar ruimte voor wordt gemaakt in Noord, maar daar moeten ze grond voor kopen van de projectontwikkelaar, dus neem maar aan dat er nog minimaal 25 miljoen euro bij komt voor een nieuw zwembad zoals we dat nu hebben (er zijn hiervoor ook minder dure opties) en het verplaatsen van alle verenigingen. Dit is trouwens een zwembad zonder zalencentrum, dus trouwen kan nog wel in het verbouwde gemeentehuis van Sliedrecht. Feestvieren doe je dan maar ergens anders.

Hanny Visser-Schlieker
raadslid PRO Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

11 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Wat gebeurt er toch!?”

 1. @ Marcel Koen.Dit is een heel slecht plan voor Sliedrecht, heelveel moet wijken hiervoor! Zoals u weet is na de doortrekking van de derde baan tot Sliedrecht-Oost,staat de file stil achter de geluidswal. Om de file te ontwijken gaan de auto’s nu over de parallelweg en door het centrum,dat zou met de nieuwe situatie nog erger worden.Nog meer fijnstof!

 2. Nu weten we tenminste een aantal echte bedragen en waar we aan toe zijn. Dankje Hanny voor deze uitleg.
  Ik vraag me af hoeveel mensen er achter het plan van de gemeente staan.

 3. Koos heeft gelijk. Je mag natuurlijk niet op één persoon spelen. Maar één persoon mag schijnbaar wel met de gemeenteraad met de belangen van een grote groep personen spelen.
  Een groot deel van de gemeenteraad is er niet langer voor de bevolking gezien hun houding: vooral niet naar de inwoners luisteren. Dat wordt een waslijst van personen in de gemeenteraad. Iets om bij toekomstige verkiezingen rekening mee te houden. Sommigr gemeenteraadsleden hechten meer aan hun partij dan te denken aan het belang van de inwoners of eens naar elkaar te luisteren.

  Vragen. Wie in het college is of zijn uiteindelijk de bedenker(s) van dit (spek)takel? Een inkoppertje. Maar hoe heeft het zover kunnen komen. Om niet op één persoon te spelen: hoe heeft die gemeenteraad zich voor het karretje laten spannen van Ton en Hugo. Spelen financiële belangen van bevriende bouw- en projectondernemingen een te grote rol?
  Wat is de rol van Jan de Vries in deze situatie?
  Wie in de gemeenteraad speelt dit spelletje mee?

  Dit college en een overgroot deel van de gemeenteraad helpen het vertrouwen in de politiek om zeep. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden.

  De huurders van Tablis moeten straks voor een deel gedwongen verhuizen. De huur zal zeker niet omlaag gaan wanneer zij een andere huurwoning in Sliedrecht betrekken. Is er straks voor hen wel woonruimte? Zijn zij eigenlijk al betrokken of anderszins geïnformeerd?

  Bij een te laat vertrek van Ton Spek (functie of ambitie elders) en een aantal gemeenteraadsleden wordt de gemeente Sliedrecht haar en inwoners achtergelaten met grootstedelijk ellende, aanzienlijke verkeersoverlast, onveiligheid, beperkte recreactiemogelijkhedqen, verminderd woongenot en een torenhoge schuld en bouw achtergelaten.
  Daarom gemeenteraad: ga eens nadenken en laat dit niet onverminderd zo doorgaan. Grijp in nu het nog kan en denk eens aan je inwoners, luister en houdt rekening met hun ideeën en belangen.

 4. Uitstekend uitgelegd waarvoor dank. Alle tegenstellingen in het beleid worden keurig genoemd. Hoe kan het dan dat de andere raadsleden dit niet doorzien? Er is al aangegeven dat we over 3 tot 4 jaar echt een financieel probleem krijgen.

  Het lijkt me een verplichting van de andere partijen om de inwoners/kiezers, op dezelfde duidelijke wijze (en niet zoals door het college met mooie nietszeggende woorden) ons te informeren en de reden aangeven waarom zij voorstander zijn van deze grootheidswaanzin voor een klein inmiddels versteend dorp.

  Ook zie ik graag dit jaar dat de begroting de kosten van onderzoeken van projectontwikkelaars noemt. Opdat we dat ook weten.

 5. Ik lees in de reactie van D de Bruin dat er vanuit de Provincie ik neem aan Provinciale Staten geen toestemming is om te bouwen in Sliedrecht Noord dat is goed nieuws , maar onlangs op de bijeenkomst in de Lockhorst waar de variant voor de verbindingsweg werd gepresenteerd (overgens met heel veel onduidelijke en open eindes) werd door spreker van Deursen gezegd dat Provinciale Staten dat standpunt had herzien..??

 6. Heel duidelijk stukje Hannie, dankjewel.
  De gemeente (-raad) spreekt zichzelf tegen zoals behouden voorzieningen ed.
  Daarnaast wilde sliedrecht zich niet conformeren aan het standpunt van Papendrecht en Alblasserdam. Mag ik dat ‘ziende blind’ noemen.
  Overigens heb ik vandaag nog van de provincie bericht ontvangen dat er op dit moment géén toestemming is om te bouwen in sliedrecht noord.
  De randvoorwaarden om alsnog toestemming te krijgen zijn er nogal wat op allerlei gebieden.
  Mocht er toch helaas gebouwd gaan worden dan vrees ik voor de financiële toekomt van sliedrecht mede gezien de teruglopen financiële bijdragen van de overheid welke wellicht vanaf 2027 het hardste gaan doordreunen.
  Sliedrecht begint zijn dorpse karakter, waarvoor velen in sliedrecht wonen, aardig uit het oog te verliezen.
  En tot slot, neem van mij aan dat lang niet al onze kinderen in sliedrecht willen blijven wonen. Ik spreek uit ervaring 😉

 7. Zeker niet stil blijven staan…maar waarom wordt niet afgebouwd op Winklerplein??

  En nee we willen geen aanhangsel of sub stad van Dordrecht of Rotterdam worden denk ik..lijkt me niet wenselijk. Groot zijn door klein te blijven…maar wel een groot woongenot in een groene omgeving waar men de verbinding zoekt. Elkaar nog vind.

 8. 600 huizen voor Sliedrechters met fietstunnel verbinden aan het dorp. Bleskensgraaf heeft een mooie Jumbosupermarkt dus geen probleem. De voorzieningen behouden zoals ijsbaan abc korfbal etc…sport moet in centrum blijven is gezond en veilig!! Bereikbaar voor jong en oud. Zwembad opknappen en groen laten staan!! Waarom wordt Winklerplein niet afgebouwd, hebben ze daar een antoord op??? Wais de reden de echte reden??? Waarom wordt daar niet gebouwd?????

 9. Dt is waar we al bang voor waren…alle voorzieningen weg, dat is toch maar ontspanning…waarom zou je ontspannen????
  Stompwijk …..afstompen bedoelen ze… Keiharde aanpak van onze gemeente en dan zeggen ga maar in Hardinxveld zwemmen…..die gaan Sliedrechters weigeren… zonder overleg een azc in de achtertuin van Hardinxveld…en dan ook de belachelijke kostprijs…miljoenen te weinig nu al niet te betalen ook niet met subsidie, en het wordt altijd duurder kijk naar Elektra…al het groen weg halen….gewoon bezwaar aan gaan tekenen dit willen we niet!!

 10. Duidelijk verhaal mevrouw Visser-Schlieker maar ik zou graag horen wat wel een goede oplossing voor Sliedrecht zou zijn. Kom eens met een toekomstvisie, en een oplossing voor de vele woning zoekenden onder ons. Alleen maar roepen dat je iets niet wil is geen oplossing, stilstand is achteruitgang.
  Persoonlijk denk ik dat de noord-zuid verbinding een mooie stap voorwaarts is. De Stationsweg wordt hiermee ontlast en we krijgen er een mooie woonwijk in de polder bij! Hier is tevens alle ruimte om voorzieningen zoals sport en recreatie opnieuw op te bouwen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld