INGEZONDEN BRIEF: Tobben met procedures

Het blijft in Sliedrecht tobben met procedures. Orchis uitvaartzorg wil een nieuw rouwcentrum bouwen in Sliedrecht. De grond is al van de gemeente aangekocht aan Valkweg 8 en de bouwtekeningen zijn al gereed.

Alleen de vergunning moet nog door de gemeente afgegeven worden. Dit zal weinig problemen opleveren. De grond is immers van de gemeente Sliedrecht zelf aangekocht. (Foto Slydregt.NU)

De bouwtekeningen laten zien dat iedere vierkante meter vol gebouwd gaat worden en het rouwcentrum klem tussen de tienhoogflat, basisschool De Wilgen en fitnesscentrum Fitness & Beauty Palace zal verrijzen. De directies van De Wilgen en het finesscentrum zijn minder enthousiast. De combinatie van een rouwcentrum met een basisschool en een fitnesscentrum is op zijn zachtst uitgedrukt niet erg voor de hand liggend. Zij moeten het nieuws uit de krant vernemen.

Aan veldwerk heeft de gemeente zoals wij weten een broertje dood. Zij zijn overigens niet de enige die bezwaren hebben tegen de keuze van gemeente en rouwcentrum. Ondanks de publicatie van de bouwplannen tijdens de zomervakantie zijn er 35 bezwaarschriften binnen gekomen.

Volgens niet met name genoemde bezwaarmakers zou de gemeente toen ze hebben geklaagd over de gang van zaken hebben medegedeeld dat het een tactische keuze is geweest om de directe belanghebbenden (omwonenden) niet te informeren. Dit om te voorkomen dat er veel bezwaarschriften binnen zouden komen. Als iedereen op vakantie is en de school gesloten is zouden er weinig bezwaarschriften binnen komen. Hopelijk berust dit bericht niet op waarheid, maar het is sowieso schandalig dat de publicatie in een vakantieperiode plaats vindt.

De bezwaarmakers hebben een keurige ontvangstbevestiging ontvangen met de mededeling dat zij binnen 48 dagen nader zullen horen. Inmiddels is deze tijd verstreken en hebben zij niets meer gehoord. De belanghebbenden hebben begrepen dat er gesprekken zijn gevoerd tussen de school en het uitvaartcentrum. Het fitnesscentrum heeft helemaal niets gehoord. Het lijkt erop dat de gemeente eerst tijdens de bezwaarschriftfase is overvallen door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie.

Na de bootjeshelling, de mogelijke komst van een AZC, Kerkbuurt Oost, autoverkeer op de Tiendweg en recentelijk verkoop raadhuis kan men wel een patroon herkennen in wijze waarop de gemeente steeds probeert besluiten te forceren. Communicatie met belanghebbenden vindt niet plaats.

De gemeente verzuimd een inventarisatie te maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Publicatie vindt plaats in een (te) laat stadium en in dit geval zelfs in de zomervakantie. Een zorgvuldige overheid handelt niet op deze wijze. De Sliedrechter wordt ijskoud buitenspel gezet en voelt zich daardoor genaaid.

Dit is een overheid, die het goede voorbeeld zou moeten geven, niet waardig.

Cees Westerhout
penningmeester Slydregt.NU

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

4 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Tobben met procedures

  1. Sommige ambtenaren hebben een aan autisme grenzend tunnelzicht. Zij leren niets van op herhaling gemaakte fouten en gaan domweg op dezelfde voet verder. Enige zelfreflectie ontbreekt. En schijnbaar wil niemand binnen het college van B&W hier de vingers aan branden.

  2. Rob A. Het schort er bij de gemeenteraad en het gemeentebestuur aan communicatie met de burger. Ik constateer vanuit de gemeenteraad wel iets verbetering, maar dat zijn maar enkele raadsleden. Verder is het om te huilen.

  3. U meldt dat er wat aan de gemeente schort. Bedoeld u de raad of het gemeentebestuur? Doe er wat aan, volgend jaar verkiezingen. Als de opmerkingen voor de raad bedoeld zijn, dan zijn de verkiezingen overbodig want dan heeft iedere partij boter op zijn hoofd.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld