INGEZONDEN BRIEF: Sliedrechts omgevingsvisie wordt gebaseerd op drijfzand

“Zie jij Sliedrecht in de toekomst als een polderdorp? Met minder hoogbouw in het centrum, duurzame woningen en een polder waar water, wonen, recreatie, groen en energie met elkaar verbonden zijn (…)”. Met deze tekst start Gemeente Sliedrecht op Facebook het verzoek aan Sliedrechters om deel te nemen aan een enquête. Met de resultaten wordt een omgevingsvisie ontwikkeld aldus de toelichting bij de start van de enquête.

Een mooie kans om als burger je stem te laten horen. Ik doe mee! Bij de inleiding van de enquête begint het bij mij direct te kriebelen. Ik lees namelijk dat ‘we 2500 woningen bouwen’ en dat ‘we inzetten op energie- en klimaatneutraal 2050’. Aangezien het in deze enquête gaat om bouwen en duurzaamheid zou het goed zijn om meteen te peilen wat de respondenten vinden van de hoeveelheid te bouwen woningen. Ook kan gepeild worden hoe men denkt over de ideeën m.b.t. duurzaamheid. Dit lijkt een uitgemaakte zaak; Sliedrechters kunnen alleen nog aangeven waar de huizen, windmolens en zonnepanelen moeten komen. Om maar een voorbeeld van nuttige toe te voegen vragen te noemen: wil men überhaupt wel windmolens? Dit voorbeeld is naar mijn mening illustratief voor de redelijk sturende enquête die overigens zonder problemen meerdere keren in te vullen is.

Wat mij nog meer stoort, is de slechte kwaliteit van de onderzoeksvragen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: ‘In delen van de polder is ruimte voor duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Daarnaast gaan we die delen vernatten (…). Welk antwoord moet een respondent geven die wel zonnepanelen wil maar geen windmolens? En wat als je wel voor windmolens bent maar niet voor vernatten? Met andere woorden: onderzoekstechnisch is het niet mogelijk om betrouwbare conclusies te trekken uit vragen die op deze manier gesteld zijn. Datzelfde geldt voor de stelling ‘De polder gebruiken we voor een deel voor woningen en duurzame energie. Water, wonen, recreatie, groen en energie zijn hier met elkaar verweven’.

Ik vind het echt onbegrijpelijk dat Gemeente Sliedrecht informatie uit een dergelijk slecht opgezet onderzoek wil gebruiken om een omgevingsvisie te ontwikkelen. Mijn stelling is dan ook dat een omgevingsvisie die op deze onderzoeksresultaten is gebaseerd feitelijk op drijfzand is gebaseerd.

Hierbij roep ik Gemeente Sliedrecht dan ook op om de onderzoeksresultaten openbaar te maken en aan te geven welke conclusies getrokken worden. Het kan namelijk niet anders dan dat er veel inlegkunde nodig zal zijn om uit deze resultaten valide conclusies te kunnen trekken. Ook hoop ik dat de raadsleden kritisch zijn op de kwaliteit van allerhande onderzoeken die op verschillende gebieden uitgevoerd worden en waarvan de resultaten gebruikt worden voor het ontwikkelen van beleid.

Edwin Mosterdijk

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Sliedrechts omgevingsvisie wordt gebaseerd op drijfzand”

 1. heel veel ouderen die hier ook wel een mening over hebben voelen zich buiten gesloten omdat ze of geen p.c. hebben en indien wel de vragen niet begrijpen

 2. Het is veel erger dan Edwin Mosterdijk veronderstelt . De enquete is namelijk mosterd na de maaltijd. De meerderheid van de raad is in september namelijk al accoord gegaan met de doelstelling van de bouw van 2500 woningen. De enquête verandert daar helemaal niks meer aan.
  In allerlei berichten wordt sindsdien gesteld dat Sliedrecht die 2500 woningen móet bouwen. 1250 binnen het huidige Sliedrecht en 1250 in de polder . Dat is helemaal niet zo : het is een verzinsel van het Drechtstedenbestuur dat totaal 25.000 woningen wil bouwen waarvan Sliedrecht 10 % . Het is helemaal geen verplichting van het Rijk of de Provincie .
  Maar u wordt nog meer voor de gek gehouden. De ruimte die nodig is voor 1250 woningen wordt gebagatelliseerd. Joop de Vries van het CDA heeft het over bouwen langs de rafelranden van het spoor . Slydregt.nu heeft het over hier en daar een woning langs een weggetje. Fractievoorzitter Paans van de SGP-Christenunie maakt het helemaal bont . Die heeft het over huizen naast een gebied dat moet gaan lijken op het natuurgebied De Weerribben in Overijssel . U weet wel : met die rietvelden tot aan de horizon.
  U moet voor de grap eens vragen hoeveel hectares weiland nodig zijn voor de bouw van 1250 woningen .
  En dat moet u dan vergelijken met de kinderlijke tekeningen die inmiddels zijn gemaakt. En aan de raadsleden zijn gepresenteerd. Zie daarvoor de volgende link :
  https: //api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=sliedrecht&id=100161112
  Maar het wordt nog gekker. Die nieuwe wijk moet volgens de plannen verbonden worden met een tunnel onder de A15 die naast de ijsbaan en de volkstuinen bovengronds moet komen. Er is werkelijk nog niemand die heeft gevraagd of dat wel praktisch kan .En vooral : wat zo’n ding dan wel niet moet kosten en hoe dat betaald moet worden.
  Gebruik de enquête om dat soort vragen te stellen. Dan is íe nog ergens goed voor.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld