D66 wil afvalwaterakkoord tussen gemeente en Waterschap Rivierenland

SLIEDRECHT – Met een vijftal overwegingsargumenten wil D66 Sliedrecht dat de gemeente Sliedrecht samen met Waterschap Rivierenland tot een afvalwaterakkoord komt. “Daarin moet de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente en het waterschap met betrekking tot de afvalwaterketen worden bevorderd, afgestemd en vastgelegd. Doel van de samenwerking is zo laagst mogelijke maatschappelijke kosten”, stelt fractievoorzitter René de Munck (D66) vrijdag 23 oktober 2020.

Dinsdagavond 27 oktober 2020 komt fractievoorzitter René de Munck (D66) met een motie Vreemd aan de Orde. Ze willen dat de gemeente en het waterschap een afvalwaterakkoord sluiten. (Foto gemeente Sliedrecht)

D66 Sliedrecht wil dan dat ook een overzicht van de kosten en kostendekkingsplan wordt opgenomen. Ze willen dat het college in een te sluiten afvalwaterakkoord opnemen gezamenlijk te controleren wat (illegaal) op de riolering wordt geloosd en extra maatregelen vraagt voor zuivering. De Munck: “Samenwerken bij het monitoren, opsporen en handhaven van illegale lozingen op de riolering.” D66 Sliedrecht zou graag zien dat het college een afvalwaterakkoord in een voorstel aan de gemeenteraad aanbiedt in 2021. 

Overwegingen
Als overwegingen om de motie uit te voeren, noemt D66 Sliedrecht dat de Gemeente Sliedrecht en Waterschap Rivierenland samen zorg dragen voor afvalwaterverwerking, maar ieder eigen verantwoordelijkheden heeft (het waterschap zuivert en de gemeente beheert de riolering), dat ieder jaar illegale lozingen worden gedaan op het afvalwater die extra maatregelen vragen  voor het waterschap, dat deze extra maatregelen leiden tot hogere heffingen voor de afvalwaterzuivering, dat de illegale lozingen gemonitord worden door het waterschap, maar de aanpak van illegale lozingen zelf onder toezicht en handhaving vallen bij de gemeente én dat gemeenten hun rioleringsbeleid (vaak) hebben opgenomen in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRp) en waterschappen hun zuiveringsbeleid hebben opgenomen in het Water Beheerplan (WBp), maar een bestuurlijke koppeling tussen deze twee volgens D66 Sliedrecht vaak ontbreekt. ​

Plaats een reactie

*=Verplicht veld