INGEZONDEN BRIEF: Groen of Poen

(© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Beste inwoners van Sliedrecht,

Er zijn de laatste tijd veel besluiten genomen door SGP-Christenunie, VVD en CDA. Ze hebben besloten Partycentrum de Lockhorst te gaan slopen met ons prachtige zwembad. U weet inmiddels allemaal dat er geen prachtig nieuw openluchtzwembad voor terugkomt. De huidige plek van het zwembad is nu een groene plek.

Maar ook de korfbalvelden en de moestuinen zijn nu zeer groene plekken. De Woeste Weide en de Kinderboerderij zijn nu zeer groene plekken. Het Willem Dreespark is nu een zeer groene plek. Waarom dan daar woningbouw… Maandag is hierover een participatieavond in de Grienden.

De voetbal en tennisvelden zijn nu zeer groene plekken. Op deze plek, waar aanstaande dinsdag om 20.00 uur een besluitvormende vergadering over is in de Lockhorst, staan gigantisch veel bomen. De gemeente ziet hier liever kantoren staan. Dit houdt in dat alle bomen daar gekapt gaan worden. U kunt zelf bij de gemeente dit rapport opvragen van Bomenwacht Nederland.

Door de herinrichting van het terrein. Door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg, bedrijfsgebouwen of terreinen, watergangen of waterpartij gaat de standplaats van de bomen verloren of wordt de stabiliteitskluit van de bomen aangetast. Ophoging van het maaiveld, het moet ten minste 40 cm omhoog. Mogelijk ook nog aanzienlijk meer omdat het noodzakelijk zal zijn het terrein voor te belasten. En door de voorgenomen grondwaterverhoging. Deze situatie is onhoudbaar voor alle bomen. Het gaat hier om 421 bomen. Voor alle bomen geldt dat er een onhoudbare prhttps://sliedrecht24.nl/gezelligheid-troef-tijden-autospeurtocht-daklozen-club-sliedrecht/ojectinvloed wordt verwacht. Lees ook de ingezonden brief van agrarisch ondernemer Piet Smits over de poen.

Op de Tiendweg wil SGP Christenunie naast het fietspad een wandelpad aanleggen, en CDA wil het liefst fietspaden van 4,5 meter breed. Zodat de fatbikes er goed langs kunnen. Daar staat al groen, dus gewoon niet doen!

Naast de Grote Kerk en Elektra zijn ook alweer grote bomen verwijderd, ook voor een wandelpad. Let op deze bomen zijn niet allemaal ziek. Dat is gewoonweg niet waar. Er zal eens een rot exemplaar tussen zitten.

Maar u weet zelf ook dat er veel groenere gemeenten zijn dan Sliedrecht. Volgens de milieufederatie is de gemeente Sliedrecht nu al de Zuid-Hollandse gemeente met het allerminste groen per inwoner binnen de gemeentegrenzen. Nu al dus! Ik hoef u niet uit te leggen hoeveel groot groen er verloren zal gaan. Uiteraard heeft de gemeente herplantplicht kijk maar naar de 4 kleine kastanjeboompjes vlakbij rotonde op de Stationsweg. Ik hoop dat de tennis, de voetbal en het zwembad op de huidige plek kunnen blijven, al is het alleen maar om de 421 bomen te redden. Straks is de enige prachtige groene plek in Sliedrecht de begraafplaats. Groen of Poen, wat zou de gemeente Sliedrecht gaan doen …

Vriendelijke groeten,
Simone de Groot
Facebook Groep Groen Gezond en Gezellig Sliedrecht 

PS leest u ook eens dit:
Groenbeleidsplan Sliedrecht 2021-2025
In het huidige groen beleidsplan van de gemeente zie foto staat het volgende:
De parkzone en parken zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur. De parkzone en de aansluitende parken zijn van groot belang voor Sliedrecht. Dat komt door het groen en de natuuurwaarden, maar ook door  aanwezige voorzieningen zoals de korfbalvelden, de sociale moestuin en de begraafplaats. De hoofdgroenstructuur bestaat uit groen dat belangrijk is voor heel Sliedrecht. Dit gaat voornamelijk over groen langs hoofdwegen en de parkzone langs de snelweg. Deze groenstructuur draagt sterk bij aan de groenbeleving van heel Sliedrecht en dient behouden en waar mogelijk versterkt te worden. Sliedrecht zet in op een groene leefomgeving die niet alleen nu, maar ook in de toekomst voor alle Sliedrechters, veilig, gezond, prettig en inspirerend is. De gemeente wil een zo groen mogelijke leefomgeving. Zo is Sliedrecht over 30 jaar nog steeds met trots het mooiste baggerdorp van Nederland.

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

5 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Groen of Poen”

 1. Komt er wel een zwembad voor terug ? Want waar moeten de kinderen zwemles krijgen?
  En Kees niet iedereen kan elke dag in de Biesbosch lopen !

 2. Wat fijn voor de heer Boer dat hij in staat is om wandelend en fietsend de polder of de Biesbos in the gaan. Ooit in Uw overwegingen wel eens aandacht besteed aan alle mensen die dit niet meer kunnen en dus aangewezen zijn op het schaarse groen in hun buurt?

 3. No. 85.
  Wie had er hier pas commentaar dat er meer ingezonden commentaren waren dan nieuws.

 4. Brief 84 is nodig om de dove blinde gemeenteraad te kunnen bereiken. Brief 85, 86, 87 enz. zal ook nodig zijn.
  Voor of tegen…..het plan is te drastisch voor de draagvlak in de samenleving.
  Het zou mooi zijn dat er eens verbindende woorden worden geschreven Kees.
  Niet iedereen kan op eigen gelegenheid naar de Biesbosch.
  Nog iets….De gemeente gooit zelf alles dicht met beton. En huizen zijn er echt wel, maar het beleid om het eerlijk te verdelen is er niet.
  Ik kan met gemak leegstand aanwijzen, sociale leegstand waar uw kinderen in kunnen wonen en daarnaast nog kunnen sparen voor de toekomst.
  Het beleid op wonen moet anders.
  De voorzieningen zoals het zwembad en parken moeten blijven. Kinderen hebben hier te weinig speelruimte. We hebben hier trouwens sowieso te weinig leuks en gezelligs.
  Als het mogelijk was, dan zou verhuizen uit de Drechtsteden echt een optie zijn.

 5. Wandelen in het groen is heilzaam dat weet iedereen ( ook voor Kees). Alleen waar doe je dat in Sliedrecht. Langs de A15 is een mooie strook groen, maar wat een verkeerslawaai is dat daar. De toekomstige mooie extra brede fly-over is goed om snel over te steken, maar genieten van groen in een lawaai zone, nee dank u. Wandelen in het Feitsma park, maar wat is het klein na 5 paden heb je het gehad (het Dreespark is zelfs nog kleiner). Al wandelend door de Sliedrecht zie ik alleen maar iene mini plekjes groen. Elders in andere buurtgemeentes zie ik meer parken en meer groene gebieden, Barendrecht heeft zelfs De Zuidpolder aangelegd, ik kijk er jaloers naar. Sliedrecht Noord wordt een hele mooie groene wijk volgens de wethouder, maar waarom wordt de rest van Sliedrecht dan ontgroend? Hoe kunnen er in deze tijd volwassen gezonde bomen gekapt worden, bij elk terug geplaatste tak, kan ik het niet nalaten te denken die zal ik nooit als volwassen boom zien. We pakken dus de auto, die hebben we gelukkig en rijden naar de buurtgemeentes en genieten daar van het wandelen in een groene omgeving.
  Dan hoor ik Kees al zeggen ga dan verhuizen, zou willen en het doen als het mogelijk was.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld