INGEZONDEN BRIEF: Als ik voorstander was…

(© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

…van de sloop van het zwembad en het zalencentrum.

Op 19 maart komen in de gemeenteraad aan de orde de plannen voor de sloop van het huidige zwembad, de bouw van een veel kleiner zwembad en de aanleg van de Noord Zuid verbinding.

Stel, dat ik een voorstander was van de plannen. Een nieuwe woonwijk in Sliedrecht-Noord. Verkeer wordt verspreid over Sliedrecht. Stationsweg wordt ontlast.  Een rendabeler zwembad. Korfbal en ABC krijgen een nieuw onderkomen. Enzovoort, enzovoort.  

Maar het is zoals in een gezin : je kan wel mooie plannen maken, maar het moet ook te betalen zijn.

Laten we daar eens naar kijken.

Allereerst de voorbereidingskosten.

 • Om de plannen verder uit te laten werken door deskundige bureaus is nodig 2,35 miljoen.
 • Door de sloop van zwembad en huidige korfbalcomplex moet in één keer een post worden afgeboekt 4,5 miljoen.
 • Totaal is nodig 6,85 miljoen .

Dat wordt uit een reservepot gehaald .Dat kan weggegooid geld zijn als de plannen om welke reden dan ook niet door kunnen gaan. Maar dat weten we nog niet. Plannen maken kost nu eenmaal geld. Maar voor die pot zijn ook andere mooie investeringen in Sliedrecht te plegen. Zoals bijvoorbeeld het duurzamer maken van het huidige zwembad.  Of we houden de reserve even vast omdat er bezuinigingsjaren zitten aan te komen met het zogenaamde ravijnjaar 2026.

Maar als ik voorstander zou zijn van de plannen, dan zou ik die 6,85 miljoen een goed doel vinden.

Dan de investeringen.

 • Noord /Zuidverbinding 45 miljoen
 • Zwembad 9,5 miljoen
 • Mogelijke subsidie Hugo de Jonge 21 miljoen
 • Tekort 33,5 miljoen.

Misschien is er hier en daar nog een kleine subsidie te halen . Maar die 33,5 miljoen moet dus betaald worden door de gemeente en/of de projectontwikkelaars. Dus uiteindelijk door de huidige bewoners en de toekomstige bewoners van Sliedrecht Noord, als dat ooit gebouwd gaat worden.

Maar als ik voorstander zou zijn van de plannen dan zou ik denken dat het wel goed komt met  de dekking van die 33,5 miljoen

Dan over de planning.

Hugo de Jonge stelt 21 miljoen beschikbaar mits er in 2027 een spa in de grond is gestoken voor de Noord Zuidverbinding.

Dat betekent dat De Lockhorst in 2028 gesloopt moet zijn

Dus moet de bouw van een nieuw zwembad in 2026 moet starten

Als ik voorstander was van de plannen dan zou ik toch maar hopen dat deze planning reëel is.

Dan het zalencentrum.

Dat wordt gesloopt. Het college zegt letterlijk “dat een locatie in Sliedrecht Noord beschikbaar is, maar mogelijk ook elders in Sliedrecht. Een gemengde commissie zal de randvoorwaarden voor een succesvol markinitiatief in beeld brengen”.

 In gewoon Nederlands : slopen, niet verantwoordelijk willen zijn voor nieuwbouw en ook niet weten waar dat dan zou moeten.

Als ik voorstander was van de plannen dan accepteerde ik dat we vanaf 2027 geen dorpshuis meer hebben.

Kortom . Als ik voorstander was van de plannen, dan ging ik akkoord met de uitgave van 6,85 miljoen voor plannen, die ook niet door zouden kunnen gaan.

Voor die plannen is een ongedekt tekort van 33,5 miljoen. Het uiteindelijk tekort zal betaald moeten worden door de Sliedrechters . Als ik voorstander was, dan zou ik hopen dat dat allemaal wel zal meevallen.

En ik accepteerde dat we vanaf 2027 geen dorpshuis meer hebben.

Op 19 maart vergadert de gemeenteraad hierover.

U mag meepraten.

Johan Lavooi

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

16 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Als ik voorstander was…”

 1. Goed neergezet Bas!
  Ik dacht er precies het zelfde over
  En ja ik ben voorstander voor het plan, hopelijk gaat ze gauw er mee aan de slag.
  Want dan zijn we het ellendige gezeur ook eindelijk kwijt.

 2. Er had allang een huis voor jongeren kunnen zijn. We zitten ook vast aan rare regels.
  Zoals het in de brief treffend staat, ” het is zoals in een gezin”. Het moet betaalbaar zijn. Je moet met elkaar leven. Dat de ene denkt iets te krijgen doordat een ander iets ontnomen wordt, dat gaat echt niet werken. Het is de buitenkant dat veel mensen er “goed” bijzitten.
  Bevolkingsgroei zegt ook iets waar het schuurt. Je kunt mensen niet op elkaar proppen. En zeker niet met minimaal sociale voorzieningen. Er moet eens gesleuteld worden aan de gezondheid van de samenleving.
  Meepraten is een goed begin!
  Mooie brief hoor!

 3. Mooi geschreven Bas van de Ven.
  Je heb helemaal gelijk.
  De mensen die klagen zitten er allemaal al lekker bij.
  De bevolking groeit dus er moeten meer woningen komen.

 4. Waarom gunnen jullie allemaal de jongeren geen eigen plek?
  Huizen zijn nodig zodat wij ook met ons leven kunnen beginnen..
  Omdat jullie 30 jaar geleden voor een habbekrats een huis konden kopen betekent dat niet dat jullie het recht hebben om de bouw van woningen voor andere mensen tegen te werken.
  Zonder viaduct geen nieuwe wijk, zonder nieuwe wijk geen toekomst voor jongeren in Sliedrecht.

  En dat zwembad is zo oud dat je er toch niet heen wil, dus doe nou niet alsof het voor ons als jongeren zo belangrijk is. Dat is het namelijk niet. Een woning is veel belangrijker!

 5. Waar blijven wij als ouderen? Voor hen wordt niets gedaan. Verzorgingshuizen zijn er niet. We moeten zolang mogelijk thuis blijven. Soms in eenzaamheid. Dure particuliere huizen genoeg met onbetaalbare prijzen, maar voor mensen met een dunne portemonnee is dit onmogelijk.

 6. Dit stuk is geschreven zoals het college het had moeten schrijven, vooral de betaalbaarheid op langere termijn. Dat komt heel duidelijk over.

  Het blijft verbazingwekkend dat gekozen raadsleden van de collegepartijen zo ontzettend volgzaam zijn zonder zelf na te denken, gewoon even in een betreffende wijk je oor te luisteren leggen, zonder die idiote standaardzinnen te gebruiken die inmiddels zo dom klinken dat alleen al daardoor het vertrouwen verdwijnt zoals ‘ik begrijp wat je bedoelt, dat gaan we even parkeren, ik snap je bezorgdheid etc. en dat marketingachtige gezeur over die groene long terwijl overal groen verdwijnt, alles versteent (niks verdichten, verstenen) etc.

  Ik begrijp best dat de Raadsleden, naast een baan, het druk hebben en niet alles lezen. Maar besef wel dat als je ergens een gebouw neerzet dat niet meer verdwijnt, als je ergens teruggaat naar voor de jaren 90 met een te klein zwembad, je daar een onaantrekkelijk dorp van wordt etc. etc.

  De volgende periode treed je misschien af….maar de plannen kunnen waarschijnlijk niet worden teruggedraaid. Misschien ga je zelf verhuizen door de onleefbaarheid van het ooit mooie Sliedrecht waar zoveel te doen was. Dus doe je huiswerk, neem een paar dagen vrij, praat met de ‘slachtoffers’ van deze rare plannen en maak iets betaalbaars en realistisch. Stem tegen de plannen zoals ze er nu liggen….dan ben je stoer.

  Hoewel, de ‘samenwerking’ met Hardinxveld Giessendam en Papendrecht v.w.b. zwembad en AZC is zo groot geworden dat het wellicht beter zou zijn om te fuseren. Dat scheelt direct al veel geld en dan kunnen we het gemeentehuis en gemeentekantoor ombouwen naar appartementen met daaronder een parkeergarage.

 7. Ron Mccloud spreekt hieronder over ‘hypocriete beslissingen’ van het college en noemt er een paar waar je het al dan niet mee eens kunt zijn. Ik mis echter het besluit tot plaatsing van het AZC (“we nemen onze verantwoordelijkheid”….) klem tegen Giessendam, ver weg van de bewoonde wereld van Sliedrecht.

 8. @Ron “Demonstreren is altijd prima m.i. maar “anders” stemmen in 2026 kan leiden tot de samenstelling van een ander college en heeft ook effect” Het één sluit het andere niet uit …😉

 9. Sinds drie jaar zijn wij woonachtig in dit mooie dorp. Vanaf het begin lees ik Sliedrecht24.nl en constateer ik dat de dorpse politiek in niets afwijkt van de landelijke politiek. Ook nu wordt er niet geluisterd naar inwoners en ook hier zijn moeizame dossiers.

  Het valt op dat het huidige college soms hypocriete beslissingen neemt, denk aan de openstelling van winkels gelegen boven de lijn van de A15, oneerlijke concurrentie wat mij betreft voor de ondernemers die onder de lijn van de A15 liggen. Ik vrees daarom het ergste voor het “zwembad” dossier, het dossier van de “Noord-Zuid” verbinding en het dossier “Dreespark” etc.. Ze zullen allemaal worden uitgevoerd op basis van de huidige voorstellen ben ik bang.

  Het college is democratisch gekozen maar de vraag is of dit college de wensen van de samenleving in Sliedrecht wil uitvoeren. Wellicht kan een nieuw college na de verkiezingen in 2026 een aantal besluiten ongedaan maken en ons als inwoners alsnog behoeden voor uitvoering van voornoemde dossiers. Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald.
  @KeesvanderHel
  Demonstreren is altijd prima m.i. maar “anders” stemmen in 2026 kan leiden tot de samenstelling van een ander college en heeft ook effect….

 10. Geheel eens met de visie van D de Bruin. Maar de raad heeft een exact vergelijkbare houding als die men bij Chemours heeft na…..”we begrijpen uw bezorgdheid en uw frustraties en we beloven u echt alles eraan te doen om deze weg te halen, maar ondertussen gaan ze onverdroten door op de ingeslagen weg. Ze walsen overal door en overheen … Er is dus kennelijk maar één manier om iets voor elkaar te krijgen. Degene die het niet met deze raad en plannen eens is zouden moeten zich verenigen in een actiegroep en iedere week op bijvoorbeeld het Winklerplein (toplocatie van bestuurlijk onvermogen) gaan demonstreren ….Ik doe mee

 11. En dan de voetbal velden nog met kantine en kleedkamers wat een beleid niemand begrijpt het nog wat is dit voor. Een gemeente raad

 12. Nog even tbv de raad, ik mag hopen dat u kennis hebt genoten van de brief van de provincie ‘samenhangende beoordeling nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de Alblasserwaard’ met bijlage ‘Criteria integrale beoordeling verstedelijking’ van dd 25 mei 2023.
  ‘Zomaar’ één puntje uit de bijlage: ‘Is in beeld wat de eventuele gezondheidsrisico’s zijn door zeer zorgwekkende stoffen, waaronder Pfas.’
  Wanneer we nog steeds de gevolgen voor bestaand Sliedrecht niet weten moet je Sliedrecht toch niet verder willen uitbreiden ?
  Een gift van dhr. Hugo de Jonge mag toch geen reden zijn om gezondheidsrisico’s te nemen mbt bouwen in Noord? En m.i. om ons dorp financieel onder water te zetten?

 13. Prachtig Johan, precies de vinger op de zere plek.
  Nu maar hopen dat er veel raadsleden zijn die dit lezen. Ik vrees dat het merendeel sliedrecht24 niet leest. Misschien een idee om dit mooie stuk in hun postvak deponeren om de boel wakker te maken.
  Ik mag toch hopen dat de raad thuis ook niet zo met hun huishoudboekje omgaat.

 14. Zet u maar schrap . In 4 jaar zijn de lasten voor ons in de gemeente Sliedrecht verdubbeld . Zag net de gemeentelijke aanslag van 2020 waar ik de aanslag over 2024 bijvoegde. Gewoon VERDUBBELD…

 15. 9,5 miljoen is niet voldoende voor een gezellig zwembad in Sliedrecht met ligweide, gezellige bar , sfeer, baby en peuterbad, glijbanen en water fonteinen.

  Door Chemours zit er gif in ons grondwater, zomers worden warmer, niet elke Sliedrechter heeft een boot, strandjes hebben we niet.

  Eenzaamheid onder jongeren en senioren is groot.

  Dus of een fantastisch zwembad of lockhorst fantastisch renoveren.

  Maar niet miljoenen naar dure jongens met leren koffertjes met advies in Teslas

Plaats een reactie

*=Verplicht veld