Informatie gemeente Sliedrecht: week 9


Wekelijks brengt online krant Sliedrecht24 de gemeentepagina. Hier lees je het laatste nieuws van de gemeente Sliedrecht. De onderstaande informatie wordt wekelijks aangeleverd door de gemeente Sliedrecht. 

SLIEDRECHT ONTWIKKELT VERDER: VOORBEREIDINGSKREDIET NOORD-ZUIDVERBINDING EN NIEUW ZWEMBAD

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft twee belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van Sliedrecht: een aanvraag voor een voorbereidingskrediet voor de Noord-Zuidverbinding en een voorstel voor een nieuw zwembad in de gemeente. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over beide voorstellen.  

Na een intensief participatietraject met alle in het gebied aanwezige (sport-)verenigingen ligt er voor de Noord-Zuidverbinding een voorkeursvariant op tafel. In deze variant krijgen alle (sport-) verenigingen een nieuwe, passende plek.

Gezamenlijk traject
De besluiten voor een nieuw zwembad en de Noord-Zuidverbinding zijn nauw met elkaar verweven. Met de komst van de nieuwe wijk in Sliedrecht-Noord ontstaat er ruimte voor een nieuw en energiezuinig zwembad. Voordat het oude bad gesloten wordt, wordt het nieuwe zwembad in gebruik genomen zodat inwoners en de sportverenigingen altijd beschikken over zwemwater binnen de gemeente.

Goede bereikbaarheid voor de nieuwe woonwijk
Wethouder Ton Spek benadrukt het belang van deze ontwikkelingen voor de gemeente: “Sliedrechters willen in Sliedrecht blijven wonen. In Sliedrecht-Noord wordt daarom een nieuwe woonwijk met zo’n 1750 woningen gebouwd. Deze nieuwe wijk vereist een goede bereikbaarheid. Daarom komt er een nieuwe Noord-Zuidverbinding over de A15 en het spoor. De nieuwe Noord-Zuidverbinding, waarvoor een voorbereidingskrediet is aangevraagd, is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht en zal de bereikbaarheid van de gemeente aanzienlijk verbeteren.”

Een gezond en vitaal Sliedrecht
Roelant Bijderwieden, wethouder van onder meer Sport, voegt toe: “Het nieuwe zwembad past bij onze ambitie om de inwoners van Sliedrecht gezond en vitaal te houden. We willen een dorp zijn waarin sport en bewegen belangrijk zijn en blijven, en waar kinderen kunnen leren zwemmen. Daar hoort een zwembad bij. Ook hebben we samen met de (sport-)verenigingen nagedacht over de meest optimale ligging van de verbinding. Alle verenigingen krijgen een plek, hetzij binnen het plangebied van de verbinding of op termijn in Sliedrecht-Noord.”

Vervolg
De gemeenteraad spreekt binnenkort over de beide voorstellen. De datum voor deze vergadering wordt nog bepaald.

IN GESPREK OVER NOORD-ZUIDVERBINDING EN SLIEDRECHT-NOORD TIJDENS WEEKMARKT

Wilt u meepraten over de plannen voor de Noord-Zuid verbinding en de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord? Kom dan naar onze kraam op de weekmarkt en ga in gesprek met onze projectleiders en wethouders op 6 maart van 09.30 tot 12.30 uur en 13 maart van 13.30 tot 16.30 uur.

BIJEENKOMSTEN

In gesprek over de Noord-Zuid verbinding en Sliedrecht-Noord tijdens weekmarkt

 • 6 maart: 30 tot 12.30 uur
 • 13 maart: 13.30 tot 16.30 uur

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten? Op de website www.sliedrecht.nl staat meer informatie.

BUITEN BEZIG IN SLIEDRECHT WEEK 9

Wegomleidingen

 1. Aanleg riolering Vogelbuurt, zijn de volgende wegen afgesloten.
  -Eksterstraat van woensdag 14 februari t/m woensdag 6 maart.
  -Zwaluwstraat t.h.v. nr. 14 t/m 26 van maandag 19 februari t/m vrijdag 8 maart.
  -Zwaluwstraat t.h.v. nr. 1 t/m 9 van maandag 26 februari t/m vrijdag 8 maart
  -Tuinfluiterstraat van maandag 4 maart t/m dinsdag 20 maart.

 2. IJsvogel in fases afgesloten van maandag 7 januari t/m vrijdag 1 maart
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden 

 3. Stationspark 2 in fases afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 5 april
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden.

 4. Elzenhof (westelijk deel nr. 141 t/m 210) in fases afgesloten van maandag 12 februari t/m dinsdag 21 mei
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden. Via Elzenhof 180 is een doorsteek naar nummer 196 gemaakt, zodat de woningen bereikbaar blijven.

 5. Hoofdrijbaan in De Horst werkzaamheden van maandag 12 februari t/m vrijdag 26 april
  I.v.m. aanleg warmtenet voor huisaansluiting wordt in delen de weg opgebroken, doorgaand verkeer blijft wel mogelijk.

 6. Fietspad langs Parallelweg vanaf de Calandstraat tot viaduct onder het spoor(Ringersstraat) afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 april
  I.v.m. uitleggen en lassen pijpleiding t.b.v. het warmtenet.

 7. Rijnstraat ingang vanaf Deltalaan afgesloten op dinsdag 5 maart van 08.00 tot 16.00 uur.
  I.v.m. werkzaamheden Stedin.

 8. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein
  Voor de weekmarkt is er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.

PERSBERICHT
HET ALZHEMER CAFÉ SLIEDRECHT: ZEG JA BIJ DEMENTIE

In Grand Café De Biesbosch in verpleeghuis Waerthove, Kerkbuurt 200, is maandag 4 maart een avond van het Alzheimer Café. De avond begint om 19.30 uur (tot 21.30 uur); inloop vanaf 19.15 uur.

 “Zorgen voor iemand met dementie is dankbaar, maar kan soms ook een enorme uitdaging zijn als je te maken krijgt met onbegrip of opstandigheid. Ondanks je goede wil en goede bedoelingen. Dat komt als natuurlijk gevolg van de ziekte dementie, waar niemand iets aan kan doen. Jij niet, en degene voor wie je zorgt ook niet. Het enige wat jij kan doen, is doorgaan met contact maken. Freya Flach en Hanneke van de Pol, trainers van “Zeg ja bij dementie” en auteurs van het gelijknamige boek stellen hun deskundigheid en enthousiasme beschikbaar en leren je hoe je echt contact kunt maken en houden.”

Elke maand
Het Alzheimer Café is op elke eerste maandagavond van de maand een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners of familieleden. Maar ook voor vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie, maar ook gezelligheid en sociaal contact. Er is voldoende gelegenheid om met lotgenoten en beroepskrachten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Ook is er informatiemateriaal beschikbaar en kunnen boeken gratis worden geleend. De datum van het volgende Alzheimer Café is op 8 april 2024.

Meer informatie op www.sliedrechtdoet.nl of via het Mantelzorgpunt in Het Bonkelaarhuis, tel. 0184-420539 of stuur een e-mail naar: mantelzorg@bonkelaarhuis.nl.

Hanneke v.d. Pol (l) en Freya Flach

HET BONKELAARHUIS, GEMEENTE EN ONLINE KRANT MAKEN GEZAMENLIJK EEN PODCASTSERIE

Het Bonkelaarhuis, de gemeente Sliedrecht en de online krant Sliedrecht24 bundelen hun krachten om een boeiende podcastserie te produceren onder de titel “Het Bonkelaarhuis”. Gepland voor 2024, zal de serie bestaan uit vier afleveringen, waarvan de eerste in maart wordt gelanceerd en gewijd is aan het thema geld.

De samenwerking tussen Het Bonkelaarhuis, de gemeente en de online krant is uniek. Terwijl Het Bonkelaarhuis en de gemeente de inhoudelijke input leveren, neemt de online krant de verantwoordelijkheid op zich voor de samenstelling, teksten en presentatie. Elke aflevering bevat persoonlijke verhalen van cliënten. Ze delen hun ervaringen en  benadrukken de rol van Het Bonkelaarhuis waar je altijd kan aankloppen voor vragen, problemen en ondersteuning. Margret van Schie, manager Het Bonkelaarhuis: “We zijn er om bewoners te helpen met financiële zorgen. Samen kijken we naar de mogelijkheden om de zorgen weg te nemen. Soms kan dat heel eenvoudig, soms is daar meer tijd voor nodig. Maar ik hoop vooral dat mensen de drempel over stappen om hun zorgen te delen!”

Wethouder Cees Paas: “De gemeente wil graag dat bewoners weten waar ze moeten aankloppen met hun vragen over financiën. Met deze podcast hopen we meer bekendheid te geven aan Het Bonkelaarhuis. Daar kun je overigens terecht met allerlei verschillende vragen zoals opvoeden, mantelzorg, vrijwilliger worden etc.”

De podcast bevat ook straatinterviews uit Sliedrecht.  De jingles worden ingesproken door Hans Hogendoorn, bekend van zijn stem bij de NOS, terwijl journalist-programmamaker Peter Donk de presentatie voor zijn rekening neemt.

Serie podcast
In juni, september en december volgen de andere podcasts. Deze gaan over opgroeien en opvoeden, ouder worden en over werken.

LAAT KAPOTTE SPULLEN REPAREREN BIJ HET REPAIR CAFÉ

Kapotte apparaten of kleding waaraan iets mis is kan soms prima een tweede leven krijgen. Door het te (laten) repareren spaar je kosten voor nieuwe spullen uit en lever je een positieve bijdrage aan het milieu. Heeft u hulp nodig bij het repareren van apparatuur of kleding? Zaterdag 2 maart bent u tussen 10.00 – 13.00 uur welkom in Bibliotheek AanZet in Sliedrecht. Bij het Repair Café kijken kundige reparateurs of zij uw apparaten of kleding kunnen maken.

Heeft u niets om te laten repareren? Het Repair Café in Sliedrecht is ook een gezellige en ruim opgezette plek om andere dorpsgenoten te ontmoeten. Drink gezellig een kopje koffie of thee met andere bezoekers of neus even rond in de bibliotheek voor een goed boek.

Elke eerste zaterdag van de maand is, er onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers, een
Repair Café in Bibliotheek AanZet in Sliedrecht.

Voor meer informatie over Repair Café neem contact op met Het Bonkelaarhuis via
0184 420 539 en vraag naar Carola de Jong.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Verleende vergunningen/ontheffingen

Datum verleend: 29 januari 2024
Adres: Merwestraat 1a
Omschrijving: Exploitatievergunning

ALCOHOLWET VERGUNNING/ONTHEFFING

Ingediende aanvragen

Datum ontvangst: 29 januari 2024
Adres: Merwestraat 1a
Omschrijving: Exploiteren horeca

WET OP DE KANSSPELEN

Ingediende aanvragen

Datum ontvangst: 29 januari 2024
Adres: Merwestraat 1a
Omschrijving: Speelautomaten

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum ontvangst: 19 februari 2024
Adres: Havikstraat
Omschrijving: Het tijdelijk plaatsen van aan bouwwerkzaamheden gerelateerde bouwwerken (schafunit, toilet, opslagcontainer)
Activiteit: Bouwen

Datum ontvangst: 19 februari 2024
Adres: Vermeerstraat 59
Omschrijving: Het plaatsen van een dakopbouw
Activiteit: Bouwen

Datum ontvangst: 20 februari 2024
Adres: Prisma 1
Omschrijving: Het wijzigen van de gevel
Activiteit: Bouwen

Datum ontvangst: 20 februari 2024
Adres: Stationsweg
Omschrijving: Het kappen van drie bomen
Activiteit: Vellen van een houtopstand

Datum ontvangst: 20 februari 2024
Adres: Leeghwaterstraat, t.h.v best. rioolgemaal
Omschrijving: Het kappen van twee bomen ten behoeve van het rioolgemaal
Activiteit: Vellen van een houtopstand

Datum ontvangst: 21 februari 2024
Adres: Molendijk 185
Omschrijving: Het kappen van een boom
Activiteit: Vellen van een houtopstand

Datum ontvangst: 23 februari 2024
Adres: Touwbaan 4
Omschrijving: Het plaatsen van een overkapping boven de laad-los zone
Activiteit: Bouwen

Datum ontvangst: 23 februari 2024
Adres: Groenenweer 17
Omschrijving: Het plaatsen van een tuinhuis
Activiteit: Bouwen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld