Informatie gemeente Sliedrecht: week 28

Wekelijks brengt online krant Sliedrecht24 de gemeentepagina. Hier lees je het laatste nieuws van de gemeente Sliedrecht. De onderstaande informatie wordt wekelijks aangeleverd door de gemeente Sliedrecht.

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JACOB CATSSTRAAT E.O.

De Jacob Catsstraat en omgeving krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere een deel van de riolering en bestrating vervangen. Op 25 juli van 19:00 uur tot 20:00 uur organiseert de gemeente een bewonersavond in de voormalige Groen van Prinstererschool in Sliedrecht.

Even een terugblik
Eind 2020 stond de herinrichting al ingepland. Bewoners waren toen gevraagd om mee te denken over de herinrichting. Daar heeft de gemeente een aantal reacties op gekregen en alle wensen en vragen zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Intussen waren er ook ontwikkelingen rondom de Groen van Prinstererlocatie. In een eerder stadium zijn er gesprekken gevoerd over het samenvoegen van herinrichting Jacob Catsstraat en omgeving met de ontwikkeling van Groen van Prinstererschool locatie. Inmiddels is besloten om beide projecten los te koppelen, zodat er geen verdere vertraging komt in het opknappen van de Jacob Catstraat en omgeving.

25 juli: Bewonersavond
Op basis van de reacties van bewoners heeft de gemeente een ontwerp laten maken. Dit ontwerp willen we graag voorleggen aan de bewoners en belangstellenden.

Op 25 juli van 19:00 uur tot 20:00 uur organiseren we een bewonersavond in de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat 1 in Sliedrecht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Bewoners van de Jacob Catsstraat e.o. ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

Inzageperiode
Van 28 juli t/m 23 augustus ligt het ontwerp ter inzage. Inwoners kunnen reageren op het ontwerp. Meer informatie hoe en waar leest u op onze gemeentepagina.

Kunt u niet aanwezig zijn? Stuur uw reactie of vraag naar projecten@sliedrecht.nl Achteraf kunt u het ontwerp en de veelgestelde vragen ook teruglezen op de projectpagina www.sliedrecht.nl/jacob_catstraat.

NEDERLANDS KAMPIOENEN VAN SLIEDRECHT sPORT IN ZONNETJE GEZET

Jongens C1, Jongens A+ en Heren 2 van Sliedrecht Sport zijn op woensdag 3 juli door de gemeente Sliedrecht in het zonnetje gezet. De drie Sliedrechtse volleybalteams zijn in het afgelopen seizoen Nederlands kampioen geworden. In sporthal De Basis zijn de volleyballers en de trainers gehuldigd door burgemeester Jan de Vries en wethouder Roelant Bijderwieden.

Jongens A+ werd op 30 maart Nederlands Kampioen bij de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen in Apeldoorn. Heren 2 won op 20 april het landelijk Amateurkampioenschap in de eigen sporthal De Basis in Sliedrecht. Jongens C1 werd op 25 mei Nederlands kampioen bij de Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschappen in Koog aan de Zaan.

Burgemeester Jan de Vries sprak de Nederlands kampioenen toe: “Ik wil jullie van harte feliciteren met deze prestatie. En ik wil jullie bedanken. Bedanken voor jullie spelplezier, waar wij allemaal van hebben genoten. En bedanken voor het feit dat jullie van Sliedrecht weer de Volleybalhoofdstad van Nederland hebben gemaakt. Sliedrecht is trots op jullie.”

Alle volleyballers en trainers kregen van de gemeente Sliedrecht een waardebon en een bosje bloemen.

MEER TIJD NODIG VOOR KWALITATIEF PLAN IN SLIEDRECHT-NOORD

Ontwikkelaars en gemeente spreken vertrouwen uit in continuering samenwerking
De projectontwikkelaars en de gemeente Sliedrecht hebben de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de toekomst van Sliedrecht Noord. Een goed en financieel haalbaar plan en een goede samenwerking zijn daar onmisbare elementen in. De ontwikkelaars Heijmans, Van Wijnen, BPD, ABB, Gebroeders Blokland, AM en de gemeente gaan vanuit vertrouwen de komende maanden verder werken aan de afronding van het stedenbouwkundige masterplan, de samenwerkingsconstructie en de businesscase.

Het Sliedrechtse college van B&W: “We realiseren ons dat we de deadline van 1 juli 2024 niet gehaald hebben. De complexe opgave in Noord en de kwaliteit die we hier willen neerzetten voor de toekomst van Sliedrecht maken dat kwaliteit voor een deadline gaat.”

Samenwerking
De projectontwikkelaars en de gemeente hebben de intentie om hun publiek-private samenwerking te verlengen. In die samenwerking is wederzijds vertrouwen de basis. Daarmee komt de realisatie van de ontwikkeling in Sliedrecht-Noord en de daarbij horende Noord-Zuidverbinding een belangrijke stap dichterbij.

Aangepaste kredietaanvraag volgt
In april dit jaar nam de gemeenteraad het besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de Noord-Zuidverbinding. Omdat er nog geen afgerond plan ligt, is er vanuit de ontwikkelaars nog geen toezegging op het voorbereidingskrediet voor de Noord-Zuidverbinding. De ontwikkelaars hebben aangegeven wel garant te staan voor 50% van de onderzoekskosten voor de verbinding voor de resterende maanden van 2024. Het Sliedrechtse college: “Die toezegging is echter anders dan wat de gemeenteraad besloot op 23 april jl., dat realiseren we ons terdege. Om die reden komen we als college op korte termijn terug naar de gemeenteraad met een aangepast voorstel. Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van het dorp Sliedrecht.”

Vertrouwen in toekomst
Helma Born, regiodirecteur bij BPD, namens de ontwikkelaars van Sliedrecht-Noord: “We hebben met de gemeente flinke stappen gezet de afgelopen maanden. Onze doelstelling is om een goed en financieel haalbaar stedenbouwkundig masterplan aan de gemeenteraad te presenteren. De komende tijd gebruiken we om dat plan te voltooien, in het vertrouwen dat we samen iets moois kunnen maken voor Sliedrecht.”  

BUITEN BEZIG IN SLIEDRECHT, WEEK 28

Wegomleidingen/afsluitingen

1. Vogelbuurt in fases afgesloten van maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli
I.v.m. rioleringswerkzaamheden.
-Noordelijk deel Nachtegaallaan van maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli.
-Aalscholverstraat 1 t/m 12 van maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli.

2. Fietspad langs Parallelweg vanaf de Calandstraat tot viaduct A15 afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 30 augustus
I.v.m. uitleggen en lassen pijpleiding t.b.v. het warmtenet.

3. Dr. Schaepmanstraat in vier fases afgesloten van maandag 6 mei t/m dinsdag 23 juli.
I.v.m. aanleg warmtenet.

4. Hoepel t.h.v. nummers 54 t/m 68 en 63 t/m 69 afgesloten van donderdag 4 juli t/m donderdag 25 juli
I.v.m. herstraatwerkzaamheden.

5. P. C. Hooftlaan t.h.v. nr. 58 t/m 104 afgesloten van woensdag 26 juni t/m vrijdag 19 juli
I.v.m. aanleg warmtenet.

6. Kruising Leeghwaterstraat met de Beyerinckstraat afgesloten van maandag 17 juni t/m vrijdag 19 juli
I.v.m. rioleringswerkzaamheden.

7. Kruising Rembrandtlaan met de P. C. Hooftlaan en de kruising met de Douwes Dekkerstraat afgesloten van maandag 15 juli t/m zondag 21 juli
I.v.m. aanleg warmtenet.

8. Verkeershinder kruising Rembrandtlaan met de P. C. Hooftlaan en de kruising met de Douwes Dekkerstraat van maandag 22 juli t/m vrijdag 9 augustus
I.v.m. aanleg warmtenet. Verkeer wordt d.m.v. verkeerslichten om en om langs de werkzaamheden geleid.

9. Westelijk deel Goeman Borgesiusweg afgesloten van maandag 8 juli t/m donderdag 25 juli
I.v.m. herstratingswerkzaamheden.

10. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein
Voor de weekmarkt is er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.

TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN ‘SLIEDRECHT BUITEN & STATIONSPARK III

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Sliedrecht Buiten & Stationspark III’ ligt nog tot dinsdag 23 juli 2024 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op twee manieren raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht. U kunt de plannen en besluiten bekijken tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met 14 0184.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl en op http://www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Als u bij zoekterm de volgende naam of code invult, wordt u direct naar het betreffende plan geleid: onder zoekterm ‘Sliedrecht Buiten & Stationspark III’ of nummer NL.IMRO.0610.SBSTPIII-3001.

Op deze pagina kunt u de ruimtelijke plannen en besluiten zien die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven.

INLOOPSPREEKUUR WETHOUDER CEES PAAS

Wethouder Cees Paas gaat graag met u in gesprek. Heeft u vragen of opmerkingen over zaken waar u tegen aanloopt in Sliedrecht? Of wilt u gewoon kennismaken met Cees Paas? Kom dan naar het inloopspreekuur op woensdag 17 juli.

U ben van harte welkom.  

Wanneer:                     woensdag 17 juli van 13.00 uur tot 14.00 uur
Waar:                          Bibliotheek Sliedrecht, Scheldelaan 1, 3363 CK  SLIEDRECHT 

Het is vrije inloop. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

OPROEP

Op een parkeerplaats bij de Lelystraat staat al geruime tijd een Witte Fiat Doblo Cargo zonder kenteken geparkeerd.

De gemeente Sliedrecht roept de eigenaar van de auto op om zich binnen twee weken te melden bij de gemeente aan de Industrieweg 11, via vergunningen@sliedrecht.nl.

Na deze 2 weken zal de auto worden verwijderd.

Op grond van artikel 5:30 Awb kan, afhankelijk van de staat van de auto, de auto 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden verkocht of vernietigd.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren of te laten staan, zoals gesteld in de A.P.V. (Algemene Plaatselijke Verordening) artikel 5:5.

VASTSTELLING WATER- EN RIOLERINGSPROGRAMMA

In Sliedrecht hebben we een uitgebreid rioolstelsel dat bestaat uit 160 km vrijvervalriolering, 24 km pers- en drukleiding, 110 grote en kleine gemalen, bijna 10.000 straat- en trottoirkolken en 44,5 km watergang. Hoe gaan we als gemeente om met onze wettelijke zorgplichten voor het stedelijk watersysteem? Deze vragen worden beantwoord in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) 2024-2028.

Ton Spek: “Met dit programma zetten we een belangrijke stap naar de toekomst. We zetten in op een planmatige aanpak voor het beheer en onderhoud van ons stedelijk watersysteem, zodat we nu en in de toekomst water- en klimaat robuuste keuzes kunnen maken.” 

Water robuust systeem
In het nieuwe programma wordt omschreven hoe wij met onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater omgaan. Stedelijk afvalwater (vuil water) zamelen we in en transporteren we naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hemelwater verwerken we daar waar dat kan zo veel mogelijk in de openbare ruimte, zodat onze leefomgeving beter bestand is tegen een veranderend klimaat met meer hevige neerslag en langere periodes van droogte.

Onderzoek, onderhoud en vervanging
De komende jaren doen we diverse onderzoeken en voeren we onderhoud uit aan het stelsel. Slechte delen van de riolering worden vervangen of gerenoveerd, onder andere de riolering in de Vogelbuurt, Nijverwaard-West en Professorenbuurt-Oost. Het uitgangspunt is: daar waar we aan de slag gaan, richten we de omgeving klimaatadaptief in, bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen en lokaal te verwerken.

U kunt het water- en rioleringsprogramma bekijken op www.sliedrecht.nl.

VLAGGEN SOJS IN VLAGGENPARADE

Elke maand hangen er prachtige vlaggen bij de ingangen van Sliedrecht. Sinds vrijdag 5 juli hangen de vlaggen van SOJS in de vlaggenparade van de gemeente Sliedrecht.

De zomervakantie staat voor de deur. SOJS organiseert in deze periode allerlei leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook dit jaar is ZomerKNOTS de traditionele afsluiter van de zomervakantie. Kijk voor meer informatie op www.sojs.nl.

De vlaggenparade is een initiatief van de gemeente Sliedrecht om winkelgebieden, verenigingen en lokale evenementen te promoten. Wil je in 2024 of 2025 ook jouw evenement promoten? Ga dan naar sliedrecht.nl of mail naar communicatie@sliedrecht.nl.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Ingediende aanvragen
Datum ontvangst: 21 juni 2024
Adres: Piet Rijsdijkstraat
Omschrijving: Burendag 2024
Datum activiteit: 27 september 2024

Datum ontvangst: 1 juli 2024
Adres: Het Orleans
Omschrijving: Buurtfeest
Datum activiteit: 31 augustus 2024

Datum ontvangst: 1 juli 2024
Adres: Troelstralaan
Omschrijving: Wegafsluiting en plaatsen springkussen
Datum activiteit: 9 augustus 2024

Datum ontvangst: 5 juli 2024
Adres: Februariplantsoen
Omschrijving: Burendag
Datum activiteit: 28 september 2024

Datum ontvangst: 6 juli 2024
Adres: Diverse locaties
Omschrijving: toertocht ‘ De Goede Doelen Molentocht
Datum activiteit: 24 augustus 2024

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend: 4 juli 2024
Adres: Merwedeplein
Omschrijving: Standplaats van 5 kramen
Datum activiteit: Iedere zaterdag

Datum verleend: 4 juli 2024
Adres: Merwedeplein
Omschrijving: Standplaats
Datum activiteit: Iedere zaterdag

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum ontvangst: 4 juli 2024
Adres: Admiraal de Ruyterstraat 16
Omschrijving: Het realiseren van een dakkapel
Activiteit: Bouwactiviteit (Omgevingsplan)

Datum ontvangst: 4 juli 2024
Adres: Adriaan Volkersingel 24 1
Omschrijving: Het vervangen en vergroten van de huidige aanbouw
Activiteit: Bouwactiviteit (Omgevingsplan)

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend: 5 juli 2024
Adres: Maaslaan 29
Omschrijving: Het realiseren van een dakopbouw
Activiteit: •        Bouwactiviteit (omgevingsplan)    •        Bouwactiviteit (technisch)

Datum verleend: 5 juli 2024
Adres: Dr. Langeveldplein 20, 20a, 20b
Omschrijving: Het verbouwen van het pand naar kantoor met twee woningen
Activiteit: •        Bouwactiviteit (omgevingsplan)    •        technische bouwactiviteit

Datum verleend: 5 juli 2024
Adres: Stormrand 23
Omschrijving: Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning
Activiteit: Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld