Informatie gemeente Sliedrecht: week 19

Wekelijks brengt online krant Sliedrecht24 de gemeentepagina. Hier lees je het laatste nieuws van de gemeente Sliedrecht. De onderstaande informatie wordt wekelijks aangeleverd door de gemeente Sliedrecht. 

DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG 2024

Zaterdag 4 mei stonden we in Nederland, maar ook in Sliedrecht samen 2 minuten stil. Na een indrukwekkende stille tocht sprak burgemeester Jan de Vries tijdens de toespraak over Samen stilstaan en opstaan.

Op zondag 5 mei vierden we de bevrijding van Nederland. Historisch was dat Sliedrecht voor het eerst Bevrijdingsdag vierde op een zondag. In de ochtend was er een bevrijdingsvaartocht die vertrok vanuit de haven. In de middag waren er diverse activiteiten voor jong en oud.

Lees de speech van burgemeester Jan de Vries op www.sliedrecht.nl.

UITNODIGING HERDENKING MERWEDEGIJZELAARS OP 16 MEI

Sliedrecht herdenkt op 16 mei bij het monument voor de Merwedegijzelaars de slachtoffers van de razzia van 1944. Ook wordt het monument aan de Adriaan Volkersingel in Sliedrecht die ochtend overgedragen aan de Oranje Nassauschool. U bent van harte welkom bij deze herdenking en overdracht.

Het is op 16 mei 2024 precies 80 jaar geleden dat bij een razzia in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam 589 jonge mannen tussen de 18 en 25 jaar werden opgepakt. Sommigen kwamen nooit meer thuis.

Vorig jaar werd het monument voor de eerste keer geadopteerd door een Sliedrechtse basisschool. Daarmee is een mooie nieuwe traditie geboren. Dit jaar neemt de Oranje Nassauschool het stokje over van de Anne de Vriesschool.

Programma
U bent op donderdag 16 mei vanaf 10.10 uur van harte welkom bij deze herdenking en overdracht. U wordt welkom geheten door de directeur van de Oranje Nassauschool, mevrouw Carin van den Herik. Burgemeester Jan de Vries en mevrouw Van den Herik houden een toespraak. Leerlingen dragen zelfgeschreven gedichten voor. Vervolgens worden er kransen en bloemen bij het monument gelegd. We sluiten rond 11.10 uur af met een minuut stilte, het hijsen van de vlag en een saluut.

Meer informatie over de Merwedegijzelaars is te vinden op de website www.merwedegijzelaars.nl.

DE GEMEENTE ZOEKT STEMBUREAULEDEN VOOR DE VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. Bent of kent u iemand die het leuk vindt om mee te helpen op het stembureau? Meld u dan aan als stembureaulid.

U moet 18 jaar of ouder zijn. En op de dag van de verkiezing bent u beschikbaar van 07.00 uur tot na 00.00 uur. We hebben dit jaar weer 2 dagdelen waarvoor we stembureauleden indelen. Het eerste dagdeel is ’s ochtends van 07.00 tot 14.00 uur. U komt dan om 20.45 uur terug om stemmen te tellen. Het tweede dagdeel is ’s middags vanaf 13.30 uur. Daarna gaat u om 21.00 uur stemmen tellen.

Vergoeding
– een stembureaulid krijgt € 180- bruto (€ 30,- aan maaltijdvergoeding meegerekend)
– een voorzitter krijgt € 230,- bruto (€ 30,- aan maaltijdvergoeding meegerekend)

De gemeente geeft deze vergoeding door aan de Belastingdienst. Dit is verplicht.

Aanmelden
Meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden staat op www.sliedrecht.nl/verkiezingen. Of scan de QR code.

BIJEENKOMSTEN

Woensdag 22 mei

 • Inloopbijeenkomst PFAS-vervuiling
  Waar:     Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
  Wanneer: Woensdag 22 mei a.s. van 16.30 tot en met 20.30 uur

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten?
Op de website www.sliedrecht.nl staat meer informatie.

BUITEN BEZIG IN SLIEDRECHT WEEK 19


Wegomleidingen/afsluitingen

 1. Aanleg riolering Vogelbuurt, zijn de volgende wegen afgesloten
  Aalscholverstraat t.h.v. nr 26 afgesloten van vrijdag 26 april t/m vrijdag 17 mei.
 1. Elzenhof (deel nummers 159 t/m 187) in fases afgesloten van dinsdag 30 april t/m vrijdag 14 juni
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden. Via Elzenhof 196 is een doorsteek naar nummer 180 gemaakt, zodat de woningen bereikbaar blijven.
 1. Hoofdrijbaan in De Horst werkzaamheden van maandag 12 februari t/m vrijdag 31 mei
  I.v.m. aanleg warmtenet voor huisaansluiting wordt in delen de weg opgebroken, doorgaand verkeer blijft wel mogelijk.
 1. Fietspad langs Parallelweg vanaf de Calandstraat tot viaduct A15 afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 28 juni
  I.v.m. uitleggen en lassen pijpleiding t.b.v. het warmtenet.
 1. Prof. Kamerlingh Onneslaan t.h.v. nummers 25 t/m 35 afgesloten van donderdag 2 mei t/m vrijdag 10 mei
  I.v.m. aanleg warmtenet.
  Prof. Kamerlingh Onneslaan t.h.v. nummers 2 t/m 24 afgesloten van maandag 13 mei t/m vrijdag 7 juni
  I.v.m. aanleg warmtenet.
 1. Dr. Schaepmanstraat in vier fases afgesloten van maandag 6 mei t/m dinsdag 23 juli
  I.v.m. aanleg warmtenet. 
 1. Overlaat in fases afgesloten van maandag 13 mei t/m vrijdag 5 juli
  I.v.m. riolerings- en herstraatwerkzaamheden.
 1. Kruising Merwestraat met Adriaan Volkersingel afgesloten voor al het verkeer op donderdag 16 mei van 10.00 tot 11.30 uur
  I.v.m. herdenkingsbijeenkomst. 
 1. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein
  Voor de weekmarkt is er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.
GEMEENTE VERVANGT DRIE BRUGGEN AAN KROMMESTOEP EN P.A. DE GENESTETSTRAAT

De gemeente Sliedrecht vervangt vanaf maandag 13 mei drie bruggen in het dorp. Het gaat om de bruggen aan de Krommestoep 24, de Krommestoep 25 en de P.A. de Genestetstraat 32.

De vervanging van het drietal bruggen vindt plaats van 13 tot en met 27 mei. Tijdens deze periode zijn de bruggen volledig afgesloten voor al het verkeer. De gemeente Sliedrecht vervangt de bruggen in samenwerking met Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. De vervanging van deze drie bruggen maakt deel uit van het beheerplan 2024 voor civiele kunstwerken van de gemeente Sliedrecht.

De gemeente en het aannemersbedrijf doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Uw woning en/of bedrijf blijft bereikbaar. Bewoners in de directe omgeving van de bruggen zijn middels een bewonersbrief geïnformeerd.

Mocht u tijdens de uitvoering nog vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met Aannemersbedrijf Damsteegt via het volgende telefoonnummer: 0183 35 90 27

NAH MANTELZORGCAFÉ OVER DE IMPACT VAN HERSENLETSEL BIJ OUDERS OP KINDEREN 

Tim en Suzanne hebben allebei een ouder met hersenletsel. Ze vertellen er op maandagavond 27 mei 2024 over in het NAH Mantelzorgcafé. De impact van hersenletsel bij ouders op kinderen staat die avond centraal.

Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Niet alleen van degene zelf, maar ook van de partner, de kinderen of andere direct betrokkenen. Met informatie en ontmoeting probeert het Mantelzorgcafé (onder)steunend te zijn om een nieuw evenwicht te vinden in een nieuwe situatie.

Het NAH Mantelzorgcafé wordt georganiseerd door het Mantelzorgpunt van Het Bonkelaarhuis in Sliedrecht. De bijeenkomst wordt gehouden bij NAH Dagbesteding de Schalm aan de Kerkbuurt 126 in Sliedrecht. Het Mantelzorgcafé begint om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig. NAH Dagbesteding de Schalm vraagt een kleine bijdrage voor consumpties.

Verder in de maand mei
Op dinsdag 14 mei is het de Dag van de Beroerte. Die gehele dag zendt de lokale omroep MerweRTV op oneven uren een video uit over de impact van niet-aangeboren hersenletsel. Het filmpje geeft volgens Het Bonkelaarhuis een indruk van hoe het is om hersenletsel te hebben. In de maand mei wordt er geen Alzheimercafé gehouden door Het Bonkelaarhuis.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Mantelzorgpunt van het Bonkelaarhuis op telefoonnummer (0184) 420539 of mailen naar mantelzorg@welzijnswerksliedrecht.nl. Kijk voor meer informatie www.sliedrechtdoet.nl.

VERKEERSBESLUITEN

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:

 • het aanwijzen van twee parkeerplaatsen aan de A.W. de Landgraafstraat ter hoogte van de woning A.W. de Landgraafstraat 32 bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van het verkeersbord E8c gecombineerd met onderbord OB504 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de in dit verkeersbesluit opgenomen situatietekening. Het bord wordt geplaatst aan de kopse kant van de parkeerplaats.

De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht.

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING SLIEDRECHT (GEWIJZIGD)

De raad van de gemeente Sliedrecht heeft de Verordening maatschappelijke ondersteuning Sliedrecht (gewijzigd) vastgesteld.

Op www.officielebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van deze verordening bekendgemaakt.

VOORNEMEN TOESTEMMING

locatie Industrieweg 51 b te Sliedrecht
zaaknummer Z-23-433899

De gemeente Sliedrecht is van plan om een vergunning te verlenen aan Visscher Scheepsreparatie BV.

De vergunning is aangevraagd voor een verandering milieu m.b.t. het vervangen van de oude werkplaatsen door een nieuw bedrijfsgebouw met werkplaatsen voor de scheepswerf op de locatie Industrieweg 51 b te Sliedrecht.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een vergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren op de vergunning die de gemeente van plan is te verlenen?
De vergunning die de gemeente van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit. U kunt tot 13 juni 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit als dit tegen uw belangen ingaat. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit bekijken. Dit kan digitaal via www.ozhz.nl/vergunningen of fysiek in het Gemeentekantoor.

De gemeente bekijkt alle reacties bij het nemen van een definitief besluit.

Bezoek voor de openingstijden en het adres van het gemeentekantoor de website www.sliedrecht.nl van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14078.

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum ontvangst: 30 april 2024
Adres: Schoolstraat 12
Omschrijving: Wijzigen van de voorgevel
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan)

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend: 3 mei 2024
Adres: Touwbaan 1
Omschrijving: Wijzigen gevel pand nachtzorg
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan)

Datum verleend: 3 mei 2024
Adres: Landinistraat 42
Omschrijving: Plaatsen balkonbeglazing
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan en technisch)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld