Huuropzegging overvalt Watersportvereniging Sliedrecht

SLIEDRECHT – De PvdA-fractie is verbaasd over de omgang van het college van B & W met de Watersportvereniging Sliedrecht. Na bijna tien jaar is de huur per 22 juli 2016 opgezegd. Enige tijd nadat een gesprek over de mogelijke realisatie van een bootjeshelling met de vereniging had plaatsgevonden. 

De PvdA is verontwaardigd over het schrijven en de communicatie door de gemeente met Watersportvereniging Sliedrecht. Volgens de partij bedreigend en intimiderend. De PvdA heeft een een groot aantal vragen aan het college gesteld, die binnen dertig dagen moeten zijn beantwoord. (Foto via Watersportvereniging Sliedrecht)

“Wij ontvingen de brief zonder enkele aankondiging, overleg of andere vorm van communicatie en deze was voor ons een totale verrassing”, schrijft Watersportverening Sliedrecht aan de leden.

Opzegging
In een aangetekende brief van 21 juli 2015 – in het bezit van Sliedrecht24 – schrijft de gemeente Sliedrecht dat een deel ‘het water’ dat nu wordt gehuurd door de watersportvereniging nodig is voor de realisatie van een trailerhelling, de huidige huurprijs niet meer marktcomform is en zou moeten worden aangepast én de gemeente vindt dat zonder vergunning een omheinde fietsenstalling is aangelegd in openbaar gebied zonder de huidige huurovereenkomst aan te passen. Alle leden van de Watersportvereniging Sliedrecht zijn dinsdag schriftelijk door de vereniging op de hoogte gesteld. 

Vragen
De PvdA wil weten van de gemeente of dit 
de nieuwe omgangsvorm is waarmee de gemeente Sliedrecht in overleg gaat met verenigingen? Had u niet eerst met de vereniging in overleg moeten treden omtrent de nieuwe huurvoorwaarden alvorens eenzijdig het contract op te zeggen? Is er bij onderhandelingen over een nieuw huurcontract nog steeds sprake over hetzelfde perceel? Bent u het met ons eens dat deze handelswijze heel imponerend en bedreigend overkomt bij de watersport vereniging? Is aan de watersport vereniging gevraagd om zelf de mogelijkheden voor een bootjeshelling ter plaatse of elders binnen de gemeente te onderzoeken? Heeft u inmiddels een begroting over de kosten van een te realiseren bootjeshelling en de bijbehorende voorzieningen zoals parkeergelegenheid? Heeft u omwonenden betrokken bij uw plannen? Bent u voornemens om middels een gewenningssubsidie de huidige watersporters tegemoet te komen aan de nieuwe lig/lidmaatschapsgelden in de jachthaven? Beschikt u over concrete cijfers van geïnteresseerden die per se van een bootjes helling in de Sliedrechtse haven gebruik willen maken en die niet terecht kunnen of willen in Hardinxveld of Dordrecht? Bent bereid de opzegging van het contract op te schorten tot na afronding van de onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst? Zijn er recent meerdere verenigingen aangeschreven met een zelfde boodschap? Bent u bereid de huidige fietsenstalling op te nemen binnen het huurcontract?

1 gedachte over “Huuropzegging overvalt Watersportvereniging Sliedrecht”

  1. Een kinderachtige actie volgend op een ondoordacht plan…..
    Een bootjes helling zou prachtig zijn , maar het gebied rond de haven is volledig ongeschikt. Waar al die combinaties auto + trailer (metertje of 12) te laten? De loswal is ontoereikend en in de wijk is geen plaats.
    Eerst worden , met medewerking van de gemeente, alle losse ligplaatsen geofferd aan nieuwbouw en industrie. ( Middeldiep en de Gantel) , nu moeten er dan nog weer een stuk of wat toch al zeldzame ligplaatsen geofferd worden voor een helling waarvoor op de kant helemaal geen ruimte is….
    Het getuigt mijn inziens allemaal niet van heel veel inzicht!
    Misschien moeten de prehistorische ‘rechten’ van de beroepsvaart een onder de loep genomen worden, want er is wel plek … Maar niet bij het toch al te kleine stukje van de watersportvereniging

Plaats een reactie

*=Verplicht veld