Houden openlucht kerkdienst lijkt na kennisgeving geen enkel probleem

SLIEDRECHT – Het College van B & W lijkt weinig moeite te hebben met een eventuele een Oecumenische kerkdienst die volgens de lokale partij Slydregt.NU zondag 30 juni 2019 in de openlucht wordt gehouden. Het college zegt donderdag 25 april 2019 nog van niets te weten, maar Slydregt.NU stelde vragen en die zijn beantwoord.

Vragensteller was fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). (Foto gemeente Sliedrecht)

Het houden van een (openlucht) kerkdienst valt onder het belijden van godsdienst of levensovertuiging als in artikel 3 van de Wet openbare manifestaties. “Daarin wordt aangegeven dat de gemeenteraad regels vaststelt voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen waarvoor slechts een voorafgaande kennisgeving vereist is. Uw raad heeft dit gedaan in de vorm van de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is voor een dergelijke bijeenkomst op grond van deze wet en verordening geen vergunning nodig, maar er moet ten minste 48 uur van te voren een schriftelijke kennisgeving gedaan worden”, schrijft het college aan Slydregt.nu

Muziek ondergeschikt
Wanneer het gaat over het belijden van godsdienst, is een dergelijke kerkdienst niet in strijd met de APV. College: “Op grond van artikel 3 van de Wet Openbare Manifestaties zijn bijeenkomsten om geloof te belijden vergunningsvrij. In de APV is geregeld dat men wel een schriftelijke kennisgeving moet doen. Dus, op basis van artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2016 (APV) is het toegestaan om na schriftelijke kennisgeving op een openbare plaats een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging te houden.” Het college vindt dat niet met twee maten wordt gemeten, bijvoorbeeld met een ander evenement op zondag. “Omdat er geen sprake is van een goede vergelijking. Voor bijeenkomsten om geloof te belijden gelden bovenliggende landelijke wet- en regelgeving, terwijl voor evenementen de regels vastgelegd zijn in een door de gemeenteraad vastgestelde plaatselijke verordening”, aldus het college. Aangezien het gebruik van muziek ondergeschikt is aan het belijden van godsdienst, maakt dit dat het volgens het college van B & W niet gekwalificeerd wordt als evenement. 

1 gedachte over “Houden openlucht kerkdienst lijkt na kennisgeving geen enkel probleem”

  1. Een duidelijk antwoord, dat Slydregt.Nu ook zelf had kunnen bedenken, zonder dat de Sliedrechtse ambtenaren hiervoor aan het werk moesten.
    Het is daardoor ook een “duur”antwoord, maar het genereert (naast meer) weer publiciteit
    voor een politieke partij.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld