Ruim driekwart bewoners Vogelbuurt-Noord heeft geen behoefte aan burencontact

SLIEDRECHT – De leefbaarheid in de wijk Vogelbuurt-Noord is vorige jaar verder gestabiliseerd. Opvallend: 76% van de ondervraagden geeft aan geen behoefte te hebben aan contact met de buren. Dat blijkt uit de uitslag van de leefbaarheidsmonitor Vogelbuurt Noord 2018, een periodiek onderzoek van woningcorporatie Tablis Wonen naar de leefbaarheid in vier wooncomplexen in Sliedrecht. De uitkomst is donderdag 25 april 2019 gedeeld door het College van B & W met de leden van de gemeenteraad. 

Het gaat om de tienhoogflats aan de Sperwerstraat, Havikstraat en Valkhof en de flat aan de Thorbeckelaan (een 0-meting). (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Ten aanzien van de cohesie en leefbaarheid van de buurt springt de Havikstraat er positief uit. Er is een verbetering te zien ten opzichte van 2012. Voor de Valkhof en Sperwerstraat geldt dit niet. In 2018 zijn meer bewoners zich ervan bewust dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid. Toch vindt meer dan de helft dat Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht verantwoordelijk zijn.

Positief effect
In 2018 vindt ruim de helft van de ondervraagden dat de leefbaarheid is verbeterd of gelijk gebleven. Dit is ongeveer gelijk aan 2012. Ook geven minder ondervraagden aan dat de leefbaarheid is verslechterd (-10%). De buurthuiskamer, de Burendag en de 1-uursactiviteiten hebben in de wijk vermoedelijk een positief effect op gehad. 

Moeizaam
Bewoners waarderen het als er activiteiten worden georganiseerd, maar nemen zelf geen, of weinig initiatief. Zonder de inzet van een professional komen activiteiten moeizaam of niet van de grond. Dit is ook de ervaring van het gemeentebestuur. “Het betekent dat overheidsparticipatie, het uitgangspunt van inzet in de wijk, niet de meest geschikte vorm lijkt”, schrijft burgemeester Bram van Hemmen (CDA) aan de raad.

Organiseren
Om het huidige niveau van het woon- en leefklimaat te borgen, wordt volgens de gemeente Sliedrecht ingezet op het vergroten van bewustwording en gedragsverandering van bewoners. Van Hemmen: “Daarnaast heeft een groot deel van de bewoners aangegeven, indien er budget en ruimte beschikbaar is, wel open te staan om iets te organiseren in het kader van hun hobby.” De gemeente Sliedrecht ondersteunt dit door middel van subsidies in het kader van burgerparticipatie.

1 gedachte over “Ruim driekwart bewoners Vogelbuurt-Noord heeft geen behoefte aan burencontact”

  1. Ik vind dit maar een oppervlakkig onderzoek, mij zegt het niet veel.
    Ga een naar een willekeurige wijk en ondervraagden daar eens bij 160 bewoners hoeveel contact ze hebben met bewoners in die wijk. Immers, de Valkhof heeft 2* 80 woningen. Vraag eens verder hoeveel bewoners op één galerij contact hebben en je komt tot een heel ander beeld. Inderdaad heb ik ook niet veel behoefte met mensen op andere galerijen. Men heeft een praatje in de lift, in de hal of op het parkeerterrein. En dan gaat het vooral over de spiegel in de lift waar weer eens de trekker van de vloer over gehaald is of over rommel die men achter laat op het parkeerterrein. Over de zooi die blijft liggen na ophalen van grofvuil of over lege blikjes die in de verdiepings hallen worden achter gelaten tezamen met peuken en wietzakjes.
    Dit komt rond de bedoelde nieuwbouwwoningen ook voor. Wordt altijd achtergelaten door bewoners en (ongewenste) bezoekers.
    Wij wonen prima op de negende verdieping, hebben met alle gallerij bewoners contact, men staat altijd klaar als er hulp wordt gevraagd, tijd voor een praatje en een kop koffie.
    Nee, graag twee dezelfde onderzoeken uitvoeren onder hetzelfde aantal bewoners dan kan je een vergelijk maken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld