Honderden ontslagen bij scheepsbouwer Royal IHC

KINDERDIJK / SLIEDRECHT – De komende maanden neemt scheepsbouwer Royal IHC afscheid van zo’n 300 medewerkers in Nederland en eveneens zo’n 300 in het buitenland. Daarnaast wordt de flexibele schil van 500 inhuurkrachten afgebouwd. Onder de ontslagen zijn verschillende inwoners uit Sliedrecht. Het merendeel van de te vervallen arbeidsplaatsen betreft management‐ en kantoorfuncties. Dat maakt het bedrijf donderdagmorgen 12 november 2020 voorbeurs bekend. 

Dit is de hoofdvestiging in Kinderdijk. Royal IHC wijzigt haar organisatie met als doel ’terug te keren naar winstgevendheid met behoud van tevreden klanten, goede kwaliteit en technologisch leiderschap’. Dit alles onder veilige werkomstandigheden.  (Foto Royal IHC)

Gerben Eggink, CEO van Royal IHC: “Royal IHC heeft een lange geschiedenis, waarin het grote technologische kennis heeft opgebouwd en een toonaangevende positie in het Nederlands maritieme cluster. Dit was alleen mogelijk door de kennis, inzet, en kwaliteit van de medewerkers. Dat we nu afscheid moeten nemen van een deel van die collega’s is zeer pijnlijk. Ik ben er echter van overtuigd dat zij gezien hun eigen kwaliteiten en met de begeleiding die we hun bieden, succesvol zullen zijn om van werk‐naar‐werk te gaan. Doordat we de organisatie nu passend maken aan de te verwachten omzet en zo inrichten dat we efficiënt en wendbaar kunnen inspelen op de marktbewegingen, kan IHC in de Nederlandse maritieme industrie haar leidende rol blijven vervullen. Zo houden we de unieke en hoogwaardige technologie en kennis in Nederland.”

Kernactiviteiten
De organisatie wordt in lijn gebracht met een realistische omzetambitie van 600 à 700 miljoen euro. De scheepsbouwer verwacht daarmee een duurzaam toekomstperspectief te creëren voor haar medewerkers. Royal IHC is met de vakbonden is een Sociaal Plan overeengekomen met een looptijd van twee jaar. Dit geeft het bedrijf de ruimte om de komende tijd de organisatie verder te optimaliseren. Doel is om medewerkers zoveel mogelijk van werk‐naar‐werk te helpen, onder andere door samenwerkingen met de overheid en industrie. “De onderneming richt zich vanaf nu op de kernactiviteiten die liggen in de bagger‐ en offshore‐markt. De activiteiten in de (natte) mijnbouw‐ en defensiemarkt zijn aangemerkt als zogenaamde ‘potential core’ activiteiten. Die krijgen de kans zich verder te ontwikkelen. Tevens wordt een aantal onderdelen afgestoten”, schrijft Royal IHC.

Winstgevend maken
Met deze aanpak zegt Royal IHC ervoor te zorgen dat het bedrijf weer een duurzame toekomst heeft. “Daarbij blijft ‐ voor klanten in het maritieme cluster ‐ unieke en hoogwaardige technologie en kennis behouden. Om Royal IHC, na de overname door het industrieconsortium, weer winstgevend te maken en een duurzame toekomst te bieden, keert IHC terug naar haar kernactiviteiten in de bagger‐ en offshore‐markt”, aldus de scheepsbouwer. Naast deze focus op de kern, wordt de omvang van de organisatie in lijn gebracht met de te verwachten omzet voor de komende jaren. 

Van werk naar werk
Met de vakbonden is IHC een passend sociaal plan overeengekomen met als uitgangspunt zoveel mogelijk begeleiding van werk‐naar‐werk en ondersteuning bij het verbreden van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. “Daartoe worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden. Ook is er begeleiding door een outplacementbureau en zijn samenwerkingen gestart met bedrijven in de regio en de (lokale) overheid om het vakmanschap te behouden voor de maritieme sector en de regio. De ondernemingsraad heeft geadviseerd over de  veranderplannen. Betrokken sociale partners erkennen de noodzaak van deze stap om IHC een beter toekomstperspectief te geven.

Wijziging
Nu de nieuwe organisatiestructuur staat, en de voorwaarden voor een duurzame toekomst van IHC zijn gecreëerd, is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap Huijskes, teruggetreden. “In zijn rol als voorzitter heeft hij IHC door een belangrijke periode geloodst. De onderneming is hem daarvoor zeer dankbaar. Commissaris Menno Snel heeft met ingang van 1 november 2020 de rol van voorzitter overgenomen”, bericht Royal IHC.

1 gedachte over “Honderden ontslagen bij scheepsbouwer Royal IHC”

  1. Heel erg jammer maar via licentie bouw is er veel specifieke bagger kennis naar het buitenland overgedragen.
    Oud Hollandse spreuk:
    Je moet een aap niet leren klimmen

Plaats een reactie

*=Verplicht veld