Herinrichting Merwedeheuvel begint deze week

door Peter Donk
DORDRECHT / SLIEDRECHT – De afvalstort Derde Merwedehaven verandert de komende jaren in een recreatiegebied voor lopers, wandelaars en fietsers. In drie fasen (2018 (kant van Sliedrecht), 2019 (zijde aan Baanhoekweg) en 2020 (zijde van de Merwedelanden) krijgt het gebied een andere uitstraling en wordt het hoogste punt 29 meter boven NAP. Nog deze week wordt met de herinrichting begonnen, maakte de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen woensdagmiddag 13 juni 2018 bekend bij de vestiging van afvalverwerkingsbedrijf Indaver, aan de Moldiepweg in Dordrecht. Daar was niemand uit Sliedrecht of van de gemeente bij aanwezig! Wel verschillende Dordtse raadsleden.

KWS Infra begint met het graven van proefsleuven, de eerste projectmatige werkzaamheden. De aanleg van de bovenafdichting en recreatieve inrichting zal zoals gezegd fasegewijs plaatsvinden en een aantal jaren in beslag nemen. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

De Merwedeheuvel ligt pal aan de overkant van Sliedrecht, te zien vanaf de Adriaan Volkersingel. De werkzaamheden om het gebied opnieuw in te richten gaan – zo wordt geschat – zeker tweeënhalf jaar duren. De verwachting is dat recreatiegebied Merwedeheuvel vanaf 2023 open is voor publiek. Grondeigenaar Dordrecht heeft nog geen beheerder gevonden, maar niet uitgesloten is dat de Merwedeheuvel komt te vallen onder Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Daarvoor is nog geen handtekening gezet. Een gebied van 50 hectaren. 

Tekst gaat verder onder video.
Het gebied woensdagmiddag vanuit de lucht. (© Video RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Historie
Voor veel Sliedrechters ligt de afvalberging Derde MerwedeHaven nog vers in het geheugen. Vele jaren werd hier een reeks aan afval gestort, waarbij er menige maal discussie was of het afval er wel gestort mocht worden en of dit legaal gebeurde. Geconstateerd werd onder meer door de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven destijds dat ook veel asbest een rustplaats vond in de berg vuil. Vanuit Sliedrecht is daar fel tegen geprotesteerd. Nu wordt de voormalige stortplaats de komende jaren verder afgedekt. De planvoorbereiding loopt al enkele jaren en wordt uitgevoerd door Adviesbureau Brouwers uit Roermond. Dit bureau doet uiteindelijk ook de eindcontrole. 

Opbouw afdeklagen
Met toekomstige horeca op de Merwedeheuvel wordt met het realiseren van het ontspanningsgebied geen rekening gehouden. Er gaan dus op een bepaalde plaats nu geen palen vast de grond in. Op termijn als deze mogelijkheid er komt, dan moet de ondernemers zelf met een plan komen. De situatie is nu nog dat er gras groeit op een afvallaag. Daar komt uiteindelijk een hoogte van 1.20m tot 1.50m op. Op de huidige ‘grondlaag’ komt een zogeheten steunlaag met goede bouwstoffen, daar bovenop een folielaag, gevolgd door een afdichtende laag, daarna volgt drainage (deze bestaat uit een kunststof mat), daarna volgt dan afdekgrond en daarop een vegetatieve laag. Bij elkaar komt er op de Merwedeheuvel zo’n 460.000 kubieke meter grond (grondklasse wonen). Aanvoer van grond is vooral via schepen. Als er veel regen of veel wind staat, dan kan het werk niet worden uitgevoerd.

Lekkage voorkomen
Om overtollig regenwater af te voeren, komt om de Merwedeheuvel een ringsloot, die op twee plaatsen water loost op de rivier de Merwede. Om de voormalige afvalberging zit een dertig meter diepe hoge wand, die rust op de Laag van Kedichem (een dieperliggende kleilaag, die vaak wordt omschreven als een betrouwbare waterdichte laag – red.). Daarmee wil Merwedeheuvel lekkage voor de toekomst uitsluiten. De fase 2018, die nu begint, begint met het maaien van het gebied, het aanleggen van proefsleuvel, kabels en leidingen. Ook wordt het gebied enigszins geëgaliseerd. Op de Merwedeheuvel komen bossages in de taluds en uiteindelijk bomen, die niet diep, maar breed wortelen. Een informatiebijeenkomst voor Sliedrechters komt er niet. Voor informatie wordt doorverwezen naar de website Merwedeheuvel.

1 gedachte over “Herinrichting Merwedeheuvel begint deze week

  1. Ik dacht met de uitspraak “als een vlag op een strontschuit” hier wel op zijn plaats te zijn. Hoe mooi het er straks ook kan/zal gaan uitzien…. het blijft wel een berg met rottigheid en wie weet wat er dankzij voortschrijdende inzichten allemaal nog eens voor de dag komt…

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld