Grotere duiker voerde kosten aanleg rotonde Thorbeckelaan mee op

SLIEDRECHT – Een aanvullende eis van Waterschap Rivierenland over het vergroten van een duiker heeft er mede aan bijgedragen dat er extra krediet nodig was voor de aanleg van de rotonde in de Thorbeckelaan. Dat blijkt uit beantwoording door het College van B & W van vragen die waren gesteld door de lokale partij Slydregt.NU. De rotonde kostte ruim 1,1 miljoen euro.

De rotonde in de Thorbeckelaan, toen deze werd aangelegd in de zomer van 2019. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl

Wethouder Ton Spek (CDA) kon het extra benodigde geld verkrijgen uit werken die goedkoper uitpakten. Het raadsvoorstel ‘Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan’ staat voor dinsdagavond 8 oktober 2019 op de agenda voor de besluitvormende vergadering. 

Duiker
De vervanging van de duiker was volgens het college onderdeel van het project en was reeds bij aanvang voorzien.”Voor deze werkzaamheden is een vergunning benodigd van het waterschap. Bij de vergunningverlening heeft het waterschap als aanvullende eis gesteld dat deze duiker vergroot diende te worden. Hier was op voorhand geen rekening mee gehouden”, antwoordt het college. 

Draagkracht
De voorbereiding van de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat als onderdeel van het in 2017 vastgestelde Verkeers- en Mobiliteitsplan is door het ‘eigen ‘ Drechtstedelijke Ingenieurs Bureau Drechtsteden (IBD) voorbereid. Noodzaak van voorbelasting wordt onderzocht tijdens de voorbereiding. Het college zegt er verder over: “Door het uitvoeren van grond-mechanische onderzoeken wordt bekend of er aanvullende maatregelen nodig zijn. In dit geval werd de buitenzijde van de rotonde op diverse plaatsen gesitueerd waar de draagkracht van de ondergrond aanzienlijk verschilt van de andere delen. Het gevolg hiervan is dat er in de toekomst een ongelijke zetting kan optreden. Het IBD heeft dit geconstateerd en daarop is dit aangepakt. De meerkosten vanwege voorbelasting konden nog niet in beeld zijn bij het vaststellen van het verkeers- en Mobiliteitsplan inclusief de bijbehorende kredieten.”

Geen sprake van
Slydregt.NU vraag ook waarom niet is onderzocht of het externe bureau civiel aansprakelijk kan worden gehouden voor het onvolledige onderzoek. “Dit onderzoek is niet uitgevoerd omdat er in onze ogen geen sprake is van onvolledig onderzoek”, stelt het college. Het is van mening dat het IBD haar werkzaamheden op de juiste wijze heeft verricht en is hierbij volgens het college niet te kort geschoten.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld