Gemeenteraad vergadert in clubgebouw SKC Merwede/Multiplaat

SLIEDRECHT – De raad vergadert opnieuw op locatie. Dinsdag 11 april 2023 is dat in het clubgebouw van de Sliedrechtse Korfbal Club Merwede/Multiplaat aan Thorbeckelaan 104. Het gaat om een beeldvormende vergadering, die openbaar is en om 20.00 uur begint. Er is voor iedereen gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De locatie is voor het onderwerp niet zo gek. Op de agenda staat het ‘ontwikkelperspectief gemeentelijke sportaccommodaties’ en/of ‘uitkomst behoefteonderzoek naar een energiezuinig zwembad in Sliedrecht’. (Archieffoto Richard van Hoek / Sliedrecht24)

Op basis van deze gegevens zijn aanbevelingen gegeven over hoe Sliedrecht haar gemeentelijke sportaccommodaties de komende tien jaar kan gebruiken in samenhang met de maatschappelijke opgaven. Na een aftrap van portefeuillehouder Roelant Bijderwieden geeft Mark Vijfschaft van Verbaell (opsteller van het ontwikkelperspectief) een toelichting op het ontwikkelperspectief gemeentelijke sportaccommodaties. 

Ontwikkelperspectief
Het college heeft op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van inwoners, verenigingen en het onderwijs het ontwikkelperspectief gemeentelijke sportaccommodaties Sliedrecht opgesteld. Het ontwikkelperspectief maakt inzichtelijk wat het huidige aanbod en de behoefte is aan gemeentelijke sportaccommodaties. Daarnaast wordt beschreven wat de ontwikkelingen voor de komende tien jaar gaan zijn. Ook is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke ambities.

Motie
Begin november 2022 heeft de gemeenteraad de motie ‘Duik weer fijn, energiezuinig moeten we zijn’ aangenomen. Ter uitvoering van deze motie heeft het college een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een energiezuinig zwembad in Sliedrecht. Na een aftrap van portefeuillehouder Roelant Bijderwieden deelt Mark Vijfschaft van Verbaell (opsteller van het behoefteonderzoek) de resultaten van dit onderzoek mee. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld