Geen toestemming voor carbidschieten op oudejaarsdag

SLIEDRECHT – In Sliedrecht mag oudejaarsdag geen carbidschieten worden gehouden. Dat blijkt woensdag 2 december 2020 naar aanleiding van beantwoording van vragen van D66 Sliedrecht. Er wordt geen vergunning daarvoor afgegeven, bericht wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) van Openbare Orde en Veiligheid aan fractievoorzitter René de Munck (D66). Van der Borg heeft daarvoor een aantal redenen.

De maatregelen rond de coronapandemie en het nog steeds hoge aantal besmettingen zouden alleen al volgens D66 Sliedrecht een reden kunnen zijn en dus werden er vragen over gesteld. “Het risico om grote groepen mensen bij elkaar te brengen is voor ons de belangrijkste overweging om u het verzoek te doen het carbid schieten voor dit jaar te verbieden”, zegt De Munck. Van der Borg ziet nog meer redenen, waarom hij er vanaf wil zien. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Van der Borg is op grond van het bepaalde in de APV van Sliedrecht bevoegd op oudejaarsdag, tussen 13.00 – 18.00 uur, een locatie voor het afschieten van carbid aan te wijzen, maar doet dat niet. Van der Borg: “Ik zal dit jaar van deze bevoegdheid geen gebruik maken omdat toezicht en handhaving door gemeente en politie op het carbidschieten en dan in het bijzonder de controle op de maatregel met maximaal vier personen in groepsverband bij elkaar te komen, niet kan worden gewaarborgd.”

Geen ontheffing
Dit geldt volgens Van der Borg te meer omdat het aanwijzen van een locatie mogelijk een grote aantrekkende werking op personen van buiten Sliedrecht zal hebben. In vele omliggende gemeenten geldt namelijk een verbod op het afsteken van Carbid. Van der Borg schrijft aan De Munck: “Van de maatregel om met maximaal vier personen in groepsverband samen te komen kan ik ontheffing verlenen op grond van de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19′ die naar verwachting op 1 december in werking treedt. De GGD moet over zo’n verzoek adviseren. Het is niet de verwachting dat de GGD gegeven de omstandigheden zoals hiervoor geschetst, een positief advies hierover aan mij zal uitbrengen.”

Letsel
Tijdens oud en nieuw mag er dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken. Dat verbod is ingesteld in verband met de drukte in de ziekenhuizen door het coronavirus. “Carbidschieten valt echter niet onder vuurwerk. Bij de afgelopen jaarwisseling werd 9% van alle letsels door legaal vuurwerk, veroorzaakt door carbidschieten. Sinds het bekendmaken van het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling worden handelaren overstelpt met bestellingen van zowel carbid als melkbussen, welke gewoontegetrouw worden gebruikt voor carbidschieten. Dat is voor carbid uitzonderlijk omdat normaal gesproken de verkoop van carbid pas na de kerstdagen op gang komt”, bericht Van der Borg.  

Geen kennis materiaal
Een ander risico is volgens Van der Borg dat als carbidschieten massaal wordt toegepast door personen die daar geen of weinig ervaring in hebben, het risico op verwondingen groot is. Van der Borg: Een verwonding door  carbidschieten is over het algemeen ernstiger dan een verwonding door vuurwerk. Carbid is een relatief goedkoop product. De prijs van een kilo carbid bedraagt vijf euro. Met deze hoeveelheid kan men ongeveer vier uur bezig zijn met carbidschieten. Een voorwaarde voor veilig carbidschieten is goed materiaal en het volgen van de gebruiksaanwijzing. De kans dat iedereen voorzien van carbid naar de gemeente Sliedrecht komt is groot, waardoor de kans op ongelukken, door onbekendheid met het materiaal, wel degelijk aanwezig.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld