Oishi Fusion
VeiligGoed

Geduld-2.0 en D66 willen met motie af van hondenbelasting

SLIEDRECHT – In 2021 willen Geduld-2.0 en D66 Sliedrecht af van de hondenbelasting. Fractievoorzitter René de Munck (D66) nodigde mede namens de afwezige fractievoorzitter Gerrit Venis (Gedudl-2.0) dinsdagmiddag 29 september 2020 bij de behandeling van de Kadernota 2021 het college uit om bij de behandeling van de begroting 2021 de raad een voorstel te doen, de hondenbelasting met ingang van 2021 af te schaffen en daarbij een passende dekking te presenteren.

PRO Sliedrecht wil al jaren van de hondenbelasting af en had meteen een dekking er altijd bij. Nu is er steun van Geduld-2.0 en D66 Sliedrecht. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Een toenemend aantal gemeenten (vorig jaar waren dat er al 154 van de 355 – red.) ziet af van het innen van hondenbelasting. “Tot die gemeenten behoren Rotterdam, de woonplaats van één van onze bestuurders, waar deze belasting in 2018 is afgeschaft en Molenlanden, de woonplaats van twee van onze bestuurders, die het Rotterdamse voorbeeld in 2019 volgde”, sprak De Munck, mede namens Venis.

Innige wens
Hij noemde hen de ‘buiten’ bestuurders, die bij de voorbereiding van de kadernota 2021 aan de hondenbelasting geen aandacht besteedden.De Munck: “Met – wellicht – als achtergrond de veronderstelling dat ons dorp al lang behoort tot de ruim 43% gemeenten die af zien van inning, het al jaren de innige wens is van de op één na grootste fractie in de raad deze belasting af te schaffen en er ruimhartig wordt omgegaan met het bestemmen van 23 miljoen Eneco-gelden.” Later zou de motie worden verworpen. Dus houdt Sliedrecht de hondenbelasting.

1 gedachte over “Geduld-2.0 en D66 willen met motie af van hondenbelasting”

  1. Mooi!! De grootste onzin gezien de stront wordt opgeruimd.
    Veel gemeenten hebben hondenbelasting al afgeschaft dus Sliedrecht kan aansluiten in de rij want ze hebben zat geld!!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld