Oishi Fusion
VeiligGoed

Collegeleden reageren enthousiast op ontvangst door raad van Kadernota 2021

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het Sliedrechtse College van B & W is blij dat de Kadernota 2021 en de plannen in de jaren daarna worden ondersteund door een brede meerderheid van de gemeenteraad.

Wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) aan het woord. Hij beloofde dinsdagmiddag 29 september 2020 een economische visie. “Die willen we meenemen in de omgevingsvisie. In de Kadernota 2022 komen we erop terug”, sprak Vat, die bij laatste doelde op mogelijk middelen. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Vat was duidelijk dat aan college-afspraken niet viel te ‘morrelen’. “De amendementen van de VVD hebben we ontraden”, aldus Vat. Hij verwees naar onder meer het amendement Gelijke Kappen van de VVD dat de A15 en het spoor een ruimtelijke, economische en sociale barrière voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht vormen. De liberalen riepen het college op om de barrière op te heffen door de zon- en feestdagenregeling die geldt voor de winkels ten noorden van de A15, ook geldend te maken voor de winkels ten zuiden van de A15 en hier de verordening inzake winkeltijden aan te passen. Zolang het huidige college er zit, verandert er volgens Vat niets aan de afspraken die de zittende coalitie heeft gemaakt.

Tekst gaat verder onder tweet.

Wonen en bouwen
Wethouder Ton Spek (CDA) vertelde dat het college de motie Wipkip ondersteunde ‘om het nog eens onder de aandacht te brengen’. Over wonen ten zuiden van de A15 vertelde Spek ruimte te zien. “Wij zien daar ruimte en met verduurzaming. We willen een kwalitatieve verbetering ten zuiden van de A15 ‘fors’ inzetten”, vertelde Spek. Over de kruising van de Thorbeckelaan – Nachtegaal vertelde Spek dat aan verbetering wordt gewerkt en binnenkort meer bekend wordt gemaakt. 

Elektra
Wethouder Ed Goverde (PvdA) vertelde dat het ‘omklappen’ van de voetbalvelden loopt. Het bestemmingsplan moet nog in de raad komen. Over jongerencentrum Elektra zei Goverde ook te constateren dat er veel loos is met het pand. Goverde verwacht een voorstel in de raad van december 2020

Plaats een reactie

*=Verplicht veld