Functie voorzitter v.v. Sliedrecht komt vacant, maar opvolger is nog niet gevonden

SLIEDRECHT – Er is nog geen opvolger gevonden voor Kees Verhoef, die op de (najaars) algemene ledenvergadering (ALV) vrijdag 10 november 2023 vertrekt als voorzitter van v.v. Sliedrecht. De vereniging bericht vrijdag 27 oktober 2023 dat en dat kandidaten zich nog tot twee dagen voor de vergadering kunnen melden bij secretaris@vvsliedrecht.nl

Het hoofdveld van v.v. Sliedrecht. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Verhoef is aftredend en niet herkiesbaar. “Tot op heden is er nog geen opvolger gevonden. Het bestuur zal tijdens de vergadering aangeven hoe zij voorlopig deze vacature zal gaan invullen”, schrijft de vereniging op hun website. Het bestuur gaat de leden voorstellen om Verhoef en ook Teus Visser te benoemen tot lid van verdienste.

Accommodatie en beleidsplan
Naast de huishoudelijke zaken gaat het tijdens de ledenvergadering onder meer over het ‘ontwerp bestemmingsplan – toekomstige accommodatie’. “De gemeente gaat in december het concept bestemmingsplan Sliedrecht-Noord vaststellen, wat dan ter inzage komt. Het bestuur wil een toelichting geven m.b.t. onze toekomstige accommodatie op basis wat er nu ligt. Wij horen graag reacties van de leden die meegenomen kunnen worden in onze zienswijze op dit bestemmingsplan”, bericht het bestuur van v.v. Sliedrecht. Ook komt de ‘opzet beleidsplan 2024-2026’ aan de orde. “Het bestuur heeft een opzet gemaakt voor een nieuw beleidsplan en een opzet voor aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Dat willen wij voorleggen en behandelen, er vindt nog geen besluitvorming plaats”, licht het bestuur toe. De ALV begint om 20.00 uur. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld