Fracties komen bij nieuw IHP met opmerkingen, vragen en aanvullingen

SLIEDRECHT – Het nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) kent binnen de verschillende raadsfracties veel wensen, vragen en opmerkingen. Dat bleek dinsdagavond 19 maart 2019 tijdens de oordeelsvormende vergadering. Bij het IHP gaat het om veel geld en de toekomst van het onderwijs in Sliedrecht. Er waren bijzonder veel vragen voor de wethouder. “Dat was even flink schrijven”, reageerde wethouder Ben van der Plas (PvdA) van Onderwijshuisvesting toen hij wat vragen kwam beantwoorden.

Jan-Bart Karens (SGP-ChristenUnie) aan het woord in de gemeenteraad. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Burgerraadslid Jan-Bart Karens: “SGP-ChristenUnie hoopt dat de inspirerende plaatjes die in de visie staan ook worden meegegeven in de Programma’s van Eisen aan de architecten die aan de slag gaan met nieuwbouw, verbouw of renovatie van onze scholen in Sliedrecht. Zodat niet alle creativiteit ten koste gaat van multifunctionaliteit of efficiëntie maar er in de gebouwen ruimte blijft voor het lerende, spelende en ontdekkende kind. Want dat is ons inziens de primaire taak van het IHP.”

Vogelbuurt-Noord
De SGP- ChristenUnie vokgt ook van harte de ontwikkeling van een brede school/IKC in de Vogelbuurt-Noord toe. Karens: “Deze school zou de motor kunnen voor de vernieuwing van de Vogelbuurt-Noord. Op 28 juni 2016 is er een motie van de VVD aangenomen, voor een buurthuis in deze wijk, maar die is terzijde geschoven als niet haalbaar en te duur door het toenmalige college. Nu is er weer een kans om de strekking van deze motie, middels de plannen voor een brede school, nieuw leven in te blazen. Heel veel activiteiten in de Vogelbuurt die nu in huiskamers, buiten of op diverse plekken gehouden worden zouden hier een plek kunnen krijgen.” Initiatieven zoals: Het vogelnestje, Hart voor Elkaar en de bewonerscommissie Valkhof. “Waar vrijwilligers zich inzetten voor hun wijk middels huiswerkklasjes voor Somalische kinderen, kooklessen, Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijden, buurtbarbecues en rommelmarkten. Een prachtige bijvangst, een kans die we nu krijgen en niet moeten laten liggen”, sprak Karens.

Sporthal
Bij de plannen voor een brede school PWA/OBS de Wilgen wordt ook gesproken over het realiseren van een sportaccommodatie. Heeft dit consequenties voor de Sporthal de Valk vraagt de SGP-ChristenUnie zich af? Karens: “Als er een nieuwe sportaccommodatie bij de brede school komt geeft dit druk op de exploitatie van de Sporthal de Valk. In het raadsvoorstel is een oplossing geboden voor de groei/krimp op de beide locaties van de PWA. Groei op de ene school wordt opgevangen door krimp op de andere.” 

IKC
Na het lezen van het voorstel hadden ook het CDA nog wel een paar vragen die wij niet helemaal kunnen plaatsen. Dit betreft de sportfunctie,die de eventuele nieuwe brede school, locatie Valkweg krijgt, hetgeen ook Karens refereerde. Raadslid Rens den Besten (CDA): “Op dit moment wordt namelijk de gelijknamige sporthal gebruikt. Echter vanwege ouderdom komt deze functie te vervallen en biedt, zoals wij gelezen hebben, kansen. Echter, – wethouder – , daarin, daarin moet u mij helpen wat u hiermee bedoelt. Toen ik het plan verder doornam en aankwam bij het IKC, of te wel het Integraal Kind Centra, begon mijn onderwijshart te stralen. Hoe mooi is het als we de doorlopende leerlijn op zijn breedst laten terugkomen. Een centra waar we kennis met elkaar kunnen delen, waar een duidelijke doorlopende leerlijn terug te vinden is, van 0 tm 12 en waar misschien sport, cultuur en muziek een functie hebben. En met als klapper – dat de school kan fungeren als wijkvoorziening. Een lang gekoesterde CDA ideaal die we tijdens de plannen van de Staatsliedenbuurt al hebben geopperd. (activiteiten ter versterking van de wijkcohesie – klaverjassen, koor en eventuele bijeenkomsten voor en over de wijk)”

Lege lokalen
Slydregt.NU ziet op bepaalde locaties het aantal leerlingen structureel terug lopen. “Bijvoorbeeld bij De Anne de Vries aan de Deltalaan, hier loopt het aantal leerlingen terug maar ondertussen loopt bij de locatie Anne de Vries in de wijk Baanhoek West het leerlingen aantal juist op. Er is dan ook een aangevraagd gedaan door de Anne de Vries voor uitbreiding van de locatie Baanhoek terwijl er in het andere gebouw lokalen leeg komen te staan. Onze vraag aan de wethouder is, kan de Anne de Vries in Baanhoek de leerlingen waar geen ruimte meer voor is, niet gewoon onderbrengen op de andere locatie? Er is te lezen dat nu de Roald Dahl dit ruimteoverschot op gaat vullen. Maar dat dit niet wordt gezien als een structurele oplossing. Onze vraag aan de wethouder. Klopt dat?”, aldus burgerraadslid Cees Westerhout (Slydregt.NU)

De Wilgen
De technische en functionele kwaliteit van het gebouw De Wilgen is volgens de IHP aan vervanging toe. Er wordt op deze locatie dan ook alleen nog noodzakelijk onderhoud gepleegd. De Prins Willem Alexanderschool (PWA) aan de Valkweg is functioneel en technisch gedateerd. Cees Westerhout (Slydregt.NU): “Hiervoor wordt nu €40.000,- gevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een nieuw gebouw (bredeschool) inclusief sporthal. Slydregt.NU stemt dan ook in voor het vrijmaken van dit geld voor onderzoek.”

Aantal inwoners
Fractievoorzitter René de Munck (D66) vroeg zich af waarom de Anne de Vriesschool in Baanhoek-West geen brede school wordt. “Dat is al een brede school”, vulde Den Besten hem aan. De openbare school ziet De Munck wel zitten. Fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD) gaf nog wat nadere uitleg over het bestaan van de Roald Dahl. De Munck: “Het aantal inwoners is cruscial voor het aantal leerlingen. We hebben nog niet over het inwonersaantal dat wenselijk of haalbaar is.” Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) vindt dat leerlingen recht hebben op een duurzame toekomst. Van Rees maakte bekend dat zijn partij akkoord gaat met de middelen voor uitbreiding van de Anne de Vriesschool. In de besluitvormende vergadering wordt het een debatstuk.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld