Conflict BKO-gemeente leidt tot gang naar rechter

SLIEDRECHT – Een aangetekende brief van de Belangenvereniging Kerkbuurt Oost (BKO) voor bewoners, winkeliers en eigenaren nummers 20-38 / 9-29 aan de gemeente Sliedrecht liegt er niet om. Het botert voor geen meter tussen de gemeente Sliedrecht en de belanghebbenden. De gemeente maakte de BKO-brief woensdag 12 juli 2017 bekend. 

De relatie zit op een dieptepunt, zo blijkt uit het schrijven aan de gemeente, datum vrijdag 7 juli 2017 en de BKO stapt naar de rechter. 

De brief over ‘de ontheffing’ is gericht aan het college van B & W is een reactie op een eerder schrijven waarin de gemeente heeft aangegeven dat dit najaar het gedeelte Kerkbuurt-Oost wordt opengesteld voor autoverkeer. “Het volgende menen we u met enige schroom te moeten melden. Echter u dwingt ons tot onderstaande reactie, (in al zijn hevigheid). We zijn gewend, dat u over ons als burgers heen walst. In een zeer vroeg stadium hebben we dat al eerder ondervonden en aangegeven. Maar dat het nou ook nog zo onzorgvuldig gebeurt, slaat toch alles. Wat u bedoelt of probeert te bereiken met uw schrijven van 21 juni ’17, waarin u stelt dat medio september 2017 ons gedeelte van de Kerkbuurt wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, is ons geheel onduidelijk. De noodzaak voor het hebben van een ontheffing zou gaan vervallen per medio september”, schrijf de BKO

Rechtbank
Er lopen volgens de BKO nog allerlei procedures, onder meer die van revitalisering Kerkbuurt Oost, die de gemeente volgens de BKO daarmee verstoort. “De commissie van beroepen en bezwaren heeft ons gezamenlijk aanhoren de dato 21 juni nog niet eens afgerond. Daarnaast delen we mede dat we gang naar de rechtbank reeds ingezet hebben, teneinde geen omgevingsvergunning te laten creëren die het gemotoriseerde doorgaande verkeer mogelijk maakt. Dit om onze woon- en werkomgeving zonder extra gevaren veilig te houden en economisch vruchtbaar te laten blijven. U stapt bewust over onze situatie en onze democratische mogelijkheden heen dit tegen te houden. De mogelijkheden die de landelijke Nederlandse democratie ons bied, ontneemt u ons”, staat in het BKO-schrijven te lezen.

Onder druk gezet
De brief getuigt volgens de BKO van machtsmisbruik. “Daar de beroepen en bezwaren commissie zijn advies / oordeel nog niet gegeven heeft. En u minstens toch daar op had moeten wachten. Wij voelen ons gemangeld door het College, onder druk gezet. En onzes inziens ook nog onrechtmatig. Kunt u uitleggen waarom de eerste brief geschreven is? De tweede brief, die van 28 juni, waarin we toch de ontheffing voor het rijden op de Kerkbuurt aangereikt krijgen, zit vol fouten. Die tweede brief maakt de manier van werken (waarvoor het College van B en W eindverantwoordelijk is) alleen nog maar ondeskundiger in onze ogen”, aldus het BKO-bestuur.

Tegenstrijdigheden
In de brief staat vermeld ontheffing voor de periode juni 2017 tot juni 2018. BKO: “De ontheffing zélf is tot oktober 2018. En de brief van 21 juni zegt dat er geen ontheffing meer bruikbaar is vanaf medio september 2017. Allemaal tegenstrijdigheden dus. Kunt u die verklaren? Tevens maken we van de gelegenheid gebruik u wederom te vragen af te zien van doorgaand verkeer op Kerkbuurt Oost. Als laatste delen we u mede dat we ons als BKO alleen nog maar meer gesterkt voelen in onze samenwerking. Een steunbetuiging aan de ‘door de ontheffingsperikelen’ geraakte leden heeft ons doen besluiten de brief vanuit de BKO te verzenden.”

1 gedachte over “Conflict BKO-gemeente leidt tot gang naar rechter

Een reactie plaatsen