Column: Nieuw etiket

(Stockfoto)

De club die de grootste mond heeft over de AVG en de privacy zijn de ambtenaren. 

Ondertussen bemoeien ze zich overal mee. Gemeenten lijken als het gaat om klimaatverandering en energievraagstukken de evangelisten van het rijk, zoals de gemeente Sliedrecht. Sliedrecht stuurt zelfs voor van gas af en overgaan naar warmtenet ‘ompraters’ de wijk in.

Op de gemeentepagina elke week ‘vullers’ rijksoverheid (copyruimte die je voor lokale informatie kan gebruiken – red.). Sliedrecht gedraagt zich de laatste tijd als het schoothondje van Den Haag! Promoot je eigen dorp. Communiceer niet alleen de zware onderwerpen, maar ook de successen! Dat laatste gebeurt te weinig!

Als het gaat hoe we ons moeten beschermen tegen de zon komen er adviezen op de gemeentelijke website tot een artikel over de warmetruiendag toe. Waar bemoeit deze lokale overheid zich mee? Wie verzint dit? Waarom laat communicatie c.q. de verantwoordelijke wethouder dit soort onzin toe? Ze zijn knettergek!!!

Nu is er weer een onderzoek geweest (ik ben niet gevraagd. Jij wel?) naar de gezondheid van de Sliedrechter. We hebben er weer een etiket bij gekregen. Uit dat onderzoek zou blijken dat de helft van de Sliedrechters te dik is. En weer bemoeit de gemeente zich met onze gezondheid! Wat is dat toch? Wie geeft die opdracht?

Als journalist zeg ik dat er belangen spelen. De gemeente, de overheid, heeft er belang bij dat wij gezond zijn. Maar gaan we niet over ons eigen lichaam, gaan we niet over onze eigen gezondheid en eventuele gevolgen? Daar gaat in ieder geval de overheid niet over!

Persoonlijk blijf ik het vreemd vinden dat de overheid, in dit geval de gemeente Sliedrecht, zich in de ‘persoonlijke levenssfeer’ van hun inwoners begeeft.

Als ik zeg dat ik in Sliedrecht woon, dan zie ik soms een lach komen bij de ander. ‘Oh, Biblebelt, christelijk, gebeurt niet veel op zondag’ of we rijden met de Sliedrecht24-bedrijfsauto ‘Nieuws uit het Baggerdorp’ in het land en mensen gaan spontaan foto’s maken van onze slogan… ‘Baggerdorp’. Is kennelijk grappig!

Nu moet ik me ook nog eens verdedigen dat ik niet tot de dikke helft van de bevolking behoor.

Bedankt gemeente! 

Peter Donk

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op: de column is echt een column en geen ingezonden brief).

14 gedachten over “Column: Nieuw etiket”

 1. Als het woord ”dictatuur” voorbijkomt, vraag ik me af of de schrijver zich in kan denken hoe het is om te leven in landen als Noord Korea, Belarus, Rusland, om er een paar te noemen.

  En nog even dit: *Noot: tijdens de bezetting door Nazi- Duitsland hebben christenen in heel Nederland door deze Bijbelse ‘instructie’ vele joden bij de bezetter aangegeven.

  Alleen Christenen? Kom op zeg!

 2. @Roel van Kleef

  U mist blijkbaar de kern van mijn betoog. De kern is dat veel christenen (ook in Sliedrecht) nihilistisch en onverschillig staan ten aanzien van de (wan)prestaties van degenen welke hun regeren en besturen. Als ex- christen (ooit collectief praktiserend en evangeliserend) weet ik dit. De enige criteria welke christenen hanteren bij hun keuze van politicus is dat politici of bestuurlijke autoriteiten bij voorkeur christenen moeten zijn en daar ligt -ook in Sliedrecht- de voornaamste oorzaak m.b.t. de ‘prestaties’ van de huidige dictatuur. Als echter een niet- christelijk regime over christenen de scepter zwaait, vinden christenen dit ook niet bezwaarlijk, wat de oorzaak heeft in het door mij geponeerde Romeinen 13. Maar ook ‘gij zult niet oordelen’ uit de Bergrede roept christenen op om niet- kritisch (en vooral volgzaam) te zijn, nietwaar?

  Christenen zijn door naïef geloof niet bepaald filosofisch of kritisch- analytisch ingesteld, ‘want’ alles wat er plaatsvindt op de aarde is immers door Jahweh bepaald. Predestinatie is dan ook de ‘leidraad’. Het moet/mag niet goed aflopen met de mensheid c.q. de aarde volgens de Bijbel. Dit maakt christenen maar al te vaak nihilistisch en gemakzuchtig. ‘God’ heeft dan ook ‘het heft in handen’.

  M.b.t. mijn zienswijzen t.a.v. de apostel Paulus:

  Drs. Thijs Voskuilen studeerde alweer even terug af (beoordeling: 9) met een scriptie over deze christelijke aartsvader Paulus, waarin hij zeer aannemelijk maakt dat de ’apostel der heidenen’ in werkelijkheid een soort van geheim agent in dienst van het Romeinse leger was, wiens primaire taak eruit bestond de politieke brandhaard in joods Palestina te dempen. Paulus -aldus Voskuilen- was gelieerd aan de ‘frumentarii’, handelslieden die een soort Romeinse voorloper waren van b.v. de CIA. Eén van de bewijzen die hij hiervoor aandraagt, is dat Paulus getuige zijn Brief aan de Romeinen contact had met een zekere Erastus, een plaatselijke rentmeester, een functie die in de regel werd bekleed door de frumentarii.

  De door Paulus verkondigde versie van de leer van Jezus was een uiterst geslaagd staaltje van politiek/religieuze agitprop, waarbij -in eerste plaats- de belangen van de Romeinse keizer werden gediend. Waar de historische Jezus tenminste een joodse opstandeling tegen het Romeinse gezag was, werd de Jezusfiguur die Paulus in het leven riep juist een instrument ter pacificatie van de opstandige massa. Niet voor niets roept Paulus -zoals ook ik aangeef- in zijn brieven in het Nieuwe Testament op tot trouw aan Rome. Tweehonderd jaar later zag keizer Constantijn dat christenen zich door hun pacifisme zich letterlijk(!) door de leeuwen lieten verslinden. Daarom verklaarde deze keizer het christendom dan ook tot de nummer één godsdienst in zijn keizerrijk. Snapt u het tot nu toe?

  De apostel Paulus werd overigens onthoofd door de Romeinen, de historisch- wetenschappelijke consensus is dat dit in het jaar 62 plaatsvond. Welhaast iedere christen heeft hier kennis van.

  M.b.t. christenen welke bijbel getrouw joden hebben aangegeven bij de Duitse bezetter, attendeer ik u op (schriftelijke en numerieke) getuigenissen gedaan door Max Hirschfeld en later de onderzoeken daarnaar van Peter Tammes en Annika Smits (2004). Overigens werd de NSB ook geïnitieerd door -voornamelijk jonge- christenen.

  Op basis daarvan (hoewel de details daarvan tot de dag van vandaag nog steeds niet mogen worden gepubliceerd), hebben álle kerken in Nederland alweer jaren terug excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap in Nederland. Mocht u nog wantrouwen hebben m.b.t. mijn inzichten en bevindingen, dan kan ook de Anne Frank stichting u het één en ander toelichten.

 3. De enige dictatuur in Nederland is die van Rutte en Kaag , dit gaan we als Christenen in het bijzonder en als Seculieren in het algemeen , de komende tijd ondervinden Voor ons allen wordt het een moeilijke tijd. Of slapen we nog? Geen geld naar de plantsoenendienst, alles naar Zuid Europa.

 4. Ik ga mij niet in deze mengen. Het enige wat ik over het geheel kwijt wilt is. Het is voor mij het even wat een ieder van een ander vind. Maar dat ik het met Bert Verschoor eens bent. Staat buiten kijf.
  Wij leven inderdaad in een christelijke dictatuur. Zij bezitten de macht om een ieder buitenspel te zetten. Zowel horeca als middenstand.
  Maar ik mag niet te veel zeggen. Anders wordt ik weer verwijderd. Zoals al een enkele maal is gebeurd. Maar mijn standpunt als oud horecaondernemer staat als een huis. Dus u begrijp het al. Ik ben een ongelovige. Maar al wat wij hebben bereikt, hebben we zonder hulp van boven gedaan.

 5. Citaten Bert Verschoor:
  “*Noot: tijdens de bezetting door Nazi- Duitsland hebben christenen in heel Nederland door deze Bijbelse ‘instructie’ vele joden bij de bezetter aangegeven.”
  O ja? Wat is jouw bron voor deze flagrante onwaarheid?
  De gedocumenteerde feiten weerspreken je.
  Je hebt, misschien (want dat kan ik nog niet beoordelen) een bepaald verstand van politiek,
  maar in ieder geval niet van geschiedenis. Dat geeft bij voorbaat al weinig vertrouwen over de
  kwaliteiten van een dorpspoliticus.

  “*Noot: de apostel Paulus diende de overheid en werd daardoor uiteindelijk beloond met het afhouwen van zijn hoofd.”
  O ja? Wat is jouw bron hiervoor?
  Want dit is gewoon onzin. Een gedachten (en feiten)constructie met als doel een bewering te ondersteunen om het, om jouw, gelijk aan te tonen.

  Dit is de plaats niet om daarover te discussiëren en dat ga ik dan ook niet doen.
  Maar het is ook de plaats niet om een deel van Nederland, een deel van je dorpsgenoten, op deze manier zo weg te zetten. Zonder enige kennis van de zaken, waarover je schrijft.

 6. O.k. dan. Laten we het geloof -feitelijk een klakkeloze aanname- eens nader onder de loep nemen ;-).

  Gehoorzaam de overheid (Romeinen 13, door de apostel Paulus).

  ‘Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Als iemand zich tegen het gezag verzet, verzet hij zich eigenlijk tegen God. En het is dan ook zijn eigen schuld als hij gestraft wordt. Wie zich goed -relatief @auteur- gedraagt, hoeft niet bang te zijn voor mensen die namens de overheid optreden, maar wie verkeerde dingen doet wél. Dus als u niet bang voor hen wilt zijn, moet u doen wat goed is. Dan zult u daarvoor eer ontvangen’.

  *Noot: tijdens de bezetting door Nazi- Duitsland hebben christenen in heel Nederland door deze Bijbelse ‘instructie’ vele joden bij de bezetter aangegeven.

  ‘Want ieder gezag staat in dienst van God om u te helpen en te beschermen. Maar ieder die iets verkeerds -relatief @auteur- doet, ondervindt daarvan de gevolgen. Het gezag is er niet voor niets, het staat in dienst van God om de mensen die verkeerde dingen doen, te straffen. Doe daarom wat de overheid zegt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook om een zuiver geweten te houden. Daarom betaalt u ook belasting, want de mensen die in dienst staan van de overheid, zijn eigenlijk in dienst van God. Zij letten er op of er wel belasting wordt betaald. Geef ieder wat hem toekomt. Als u belasting of invoerrechten moet betalen, doe dat dan. Als iemand een hoge positie heeft, laat dan merken dat u respect voor hem hebt’.

  *Noot: de apostel Paulus diende de overheid en werd daardoor uiteindelijk beloond met het afhouwen van zijn hoofd.

  Wellicht wordt het tijd dat ook christenen eens zelfstandig(!) gaan nadenken over wat er nu precies in de bijbel staat. Dus -bijvoorbeeld- niet een plaatselijk politicus en/of predikant laten ‘uitleggen’ wat één en ander inhoudt.

 7. Heerlijk wonen in de Alblasserwaardse en Sliedrechtse Biblebelt ! Ver weg van de Haagse drammerige seculieren !

 8. Graag wil ik opkomen voor onze wethouder Ton Spek en het christelijk zijn.

  Kritiek mag en moet soms duidelijk zijn om met elkaar verder te komen. Vooral als er ogen gesloten worden en deuren sluiten. Tegen de stroom ingaan voor gerechtigheid vergt moed en meestal opoffering voor jezelf. Dan geef je ook de kritische kant van een verhaal wat niet gehoord wil worden. Maar met respect en de andere kant van een verhaal horen, daar komen we wel veel verder mee.
  Open staan voor feedback na het leveren van kritiek.
  Het brengt haat om een wethouder persoonlijk aan te vallen en een doelgroep weg te zetten. Dan heb ik het over een eerder gegeven reactie.

 9. De onvrede die ook deze keer in de column gespuwd wordt alsook de instemming van anderen daarmee herken ik niet als het beeld van Sliedrecht. Gelukkig zijn er nog heel veel inwoners van ons dorp die, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke achtergrond, heel positief ingesteld zijn. Schrijvers van deze kritiek zouden eens erbij stil moeten staan dat ze met hun woorden alleen maar aanzetten tot onvrede. Jammer dat dit steeds weer gebeurt.

 10. Misschien moet de lokale politiek eens het voorbeeld geven en geen patat meer bakken!

 11. Ik denk dat Piet Trapman gelijk heeft. Als ik me hier zo slecht op m’n gemak voelde Bert Verschoor en Peter Donk dan ging ik verhuizen.

 12. Beknopt maar krachtig verwoord Peter.

  Ik bestempel Sliedrecht inmiddels als een christelijke dictatuur. De blijkbaar zichzelf als onfeilbaar beschouwende heerser(s) vragen m.b.t. hun voornemens ‘hun’ dorpelingen niets en n.a.v. van hun besluiten wordt een breed- openlijke discussie uit de weg gegaan waar het o.m. de insteek, doortastendheid en percepties van de nog weinige in dit dorp gevestigde kritisch/analytische ‘seculieren’ betreft (geen toeval: vaak de ‘ondeugende’ ongelovigen).

  Sterker nog: de Sliedrechtse dictatuur richtte zich deze week persoonlijk non- assertief tegen mij, door een bericht van mij op Facebook te -laten- censureren (weghalen) door het Facebook- moderatorteam. Als reden voor deze ‘noodzaak’ werd ‘pesten’ (bullying) aangevoerd.

  Wie zich ‘gepest’ of ‘geplaagd’ voelt, laat zich in deze raden. Dat mijn hierop volgende fb- blok van dertig dagen niet louter het gevolg is van een laffe aangifte van de gebleken autocratisch overactieve wethouder Spek, mag duidelijk zijn: pas bij vijf aangiften -of meer- loopt de ‘ondeugd’ kans op een blok. Er zal dus iets collectiefs zijn ondernomen door de wethouder en/of zijn naief- geïndoctrineerde christenstrijders.

 13. Die neerbuigende lach over Sliedrecht, over de bible belt in het algemeen, zegt die niet meer over die personen zelf dan over datgene waar men zich ver boven verheven voelt? Vraag eens waar ze zelf vandaan komen en informeer belangstellend naar bijvoorbeeld de sociale samenhang in hun woonplaats. En misschien weten ze ook nog wat te vertellen over de criminaliteit in hun omgeving. Maar ja, misschien maak ik me nu als niet-Sliedrechter ook wel te dik.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld