Column: kapitaalbehoefte

De gemeenteraad beslist dinsdag 25 mei 2021 of de gemeente Sliedrecht een bedrag van maximaal € 1.140.000,– steekt in netbeheerder Stedin. Daarvoor in de plaats krijgt de gemeente nog uit te geven ‘cumulatief preferente aandelen’. De raad wordt om goedkeuring gevraagd. De gemeente Sliedrecht wil nog meer Stedin-aandelen aanschaffen.

Een flink bedrag, dat in ieder geval niet in de Sliedrechtse gemeenschap wordt gestoken en gaat naar een externe, private partij. En de gemeente, dat zijn wij! Kennelijk zwemt de gemeente nu in het geld, want het college schrijft: “Gelet op de huidige overliquiditeit van Sliedrecht is geen lening nodig.” Maar is het verstandig nog meer aandelen aan te schaffen?

Vanwege onzekerheden heeft Stedin geld nodig! Risico dus voor de investeerders! Er is minimaal € 180.000.000,– nodig. Stedin rekent op € 200.000.000,–. De financieel adviseurs van de aandeelhouderscommissie hebben volgens de gemeente geadviseerd om (vooralsnog) enkel te voorzien in de korte termijn kapitaalbehoefte. Dit omdat de vermogensbehoefte op de lange termijn sterk afhankelijk is van het te verwachten methodebesluit 2022-2026 (besluit over tariefregulering).

Sliedrecht wil voor 0,57% (van die € 200.000.000,–) aandeelhouder worden. Stedin is netbeheerder voor gas en elektriciteit o.a. in Zuid-Holland. Onder meer de energietransitie vraagt de komende periode volgens de gemeente ‘forse maar noodzakelijke investeringen’ van Stedin. “Uit diverse (onafhankelijke) onderzoeken is daarom gebleken dat Stedin behoefte heeft aan (meer) kapitaal in de vorm van eigen vermogen”, aldus de gemeente aan de raad in het raadsvoorstel. Iedere aandeelhouder kan tot vrijdag 18 juni 2021 besluiten om over wel of niet mee te doen. De keuze hierin is vrijwillig.

Het college van B & W is vóór de kapitaalinjectie in Stedin en vraagt de raad in te stemmen. “De cumulatief preferente aandelen zorgen voor een  grote mate van zekerheid dat de aandeelhouder een jaarlijks rendement van 3% ontvangt. Als een jaar niet of minder kan worden uitgekeerd wordt dit later alsnog gedaan (als het resultaat wel voldoende is). De cumulatief preferente aandelen hebben daarbij voorrang op de huidige reguliere aandelen als het gaat om het uitkeren van dividend”,schrijft het college aan de raad.

In beginsel betaalt Stedin de inleg niet terug: het is dus geen lening. Echter, Stedin kan wel te zijner tijd in samenspraak met de aandeelhouders besluiten om aandelen weer in te nemen. Maar willen we dit wel als inwoners van Sliedrecht? Kan een gemeente die nu al aandelen in Stedin heeft deze beter verkopen (en geen nieuwe aankopen)?

In andere gemeenten klinken tegengeluiden, zoals in Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale politieke partij Realistisch Ambacht meent dat de gemeente juist minder van dergelijke risico’s met gemeenschapsgeld zou moeten aangaan en niet méér.

​In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) staat dat beleggen geen normale publieke taak is, hooguit een tijdelijke activiteit wanneer een overheid meer geld ‘in kas’ heeft dan voor de gewone bedrijfsvoering op dat moment nodig is. ​Een andere wet, de Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF) draagt gemeenten op om financieel risicomijdend gedrag te vertonen. 

Peter Donk

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op: de column is echt een column en geen ingezonden brief).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld