College komt vanwege toenemend aantal ouderen met Seniorenvisie

SLIEDRECHT – Deze maand brengt het College van B & W de Seniorenvisie ‘Ouder worden is een kunst’ in de gemeenteraad. Verwacht wordt dat het aantal en aandeel senioren de komende jaren toeneemt. Senioren nemen een steeds belangrijkere plaats in de samenleving in. Daarom komt het college met een Seniorenvisie.

Deze wens is volgens het college voort gekomen uit het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, waarbij speerpunten ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ en ‘Seniorvriendelijkheid van het dorp’ zijn. Daarnaast wordt het thema ook in Koers 2030 expliciet benoemd.

“Onze senioren verdienen extra aandacht. Thema’s zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbesteding bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale aanpak”, schrijft het college. De seniorenvisie is opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema’s: wonen, welzijn en gezondheid. Doel is vorm te geven aan de visie op het ouder worden binnen Sliedrecht.

Doel
Meer dan twintig procent van de inwoners van Sliedrecht is ouder dan 65 jaar en dit percentage zal de komende jaren verder stijgen. De doelgroep senioren is daarmee een doelgroep die we als gemeente niet over het hoofd kunnen en mogen zien. “Het is daarnaast een zeer diverse doelgroep, met een grote variatie aan achtergrond, vitaliteit, levensstijl, opleidingsniveau en inkomenspositie. Mensen met heel verschillende behoeftes en interesses. DE oudere bestaat niet, ondanks dat de hele doelgroep in de beeldvorming in het algemeen vaak als kwetsbaar  wordt gezien. Met de seniorenvisie willen we juist ook de kansen benadrukken die het ouder worden biedt”, aldus het college in het voorstel. De seniorenvisie heeft als doel vorm te geven aan de visie op het ouder worden binnen Sliedrecht. College: “In de seniorenvisie richten we ons met name op de inwoners van 65 jaar en ouder. De levensverwachting stijgt, maar de periode die nog gaat komen duurt niet voor alle inwoners even lang en ziet er niet voor iedereen hetzelfde uit. Wat wel voor iedere inwoner geldt, is dat het belangrijk is om op tijd over deze volgende levensfase na te denken. Zich bewust te worden van het belang van een geschikte woning en woonomgeving, maar ook van het netwerk waar zij een beroep op kunnen doen en hoe zij zelf vitaal blijven.” Hoe houd je de regie en bereid je je voor op (mogelijke) beperkingen? Hoe geef je inhoud aan zingeving?

Meegedacht
De seniorenvisie is opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema’s: wonen, welzijn en gezondheid. Het college schrijft in het raadsvoorstel: “Sliedrecht wil een vitaal dorp zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving. Een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede (basis)voorzieningen en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, zo lang  mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot een passend vangnet als dat nodig is.” Aan het opstellen van de seniorenvisie hebben veel mensen en maatschappelijke organisaties in het dorp meegewerkt, maar ook de senioren  zelf hebben hun stem laten horen. Dit laat volgens het college zien dat er een grote betrokkenheid is bij dit thema en daar mogen we trots op zijn. In de oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 18 januari 2022 wordt de Seniorenvisie besproken. 

6 gedachten over “College komt vanwege toenemend aantal ouderen met Seniorenvisie”

 1. Ik raad niemand aan om die stukken te lezen. Het zijn ambtelijke stukken waar bovendien 6 keer hetzelfde in staat in 5 stukken. En nog erger: ouderen hebben gezegd dat ze een buiten willen en dan staat er: (balkon), zo als opmerking. Vreemd, ik ben waarschijnlijk nog te jong maar wie ik ook spreek van mijn leeftijd: ik blijf in mijn huis want ik wil echt een flinke buitenruimte. Misschien geldt dat alleen voor de ‘oudere jongeren’?

  Even een tip voor de nieuwe Raad: beding direct dat die ambtelijke taal verdwijnt. Vraag bijvoorbeeld in dit geval: Wat doen we nu al? Wat komt erbij of gaat eraf? Wat kost dat? Dat scheelt een hoop werk thuis. Want zo is er geen doorkomen aan!

 2. Ik ben benieuwd, want het Sliedrechts college en visie zijn twee totaal verschillende dingen. Sinds 1950 weten we dat we in deze periode met een vergrijzing te maken hebben, dat is dus geen nieuws en als je daar nu pas een visie op gaat ontwikkelen ben je te laat. Maar je weet het nooit, misschien zien ze het vlak voor het eind van deze regeerperiode het licht, en Roel, geloof mij, er gebeurt hier niets zonder overleg met bepaalde geloofsgemeenschappen.

 3. Het is helaas even zoeken. Voor de liefhebbers : Ga naar de website van de gemeente. Klik aan bij de rubriek bestuur. Klik dan aan bij de rubriek gemeenteraad. Klikt dan aan op de agenda van de maand januari bij 18 januari.
  Dan krijg je de agenda van de vergadering en onder punt 10 staat de seniorenvisie met maar liefst 5 documenten. Deze 1 voor 1 aanklikken en lezen maar !
  Er is ook een email abonnement op Raadsinformatie te nemen bij de gemeente via : gemeente @sliedrecht.nl .
  Dat is wel handig om te kijken of er iets van je gading tussen zit.

 4. Helemaal eens met Koos den Dunnen!
  Welke ouderenorganisaties zijn er bijvoorbeeld bij betrokken?
  Zijn er ook Sliedrechtse geloofsgemeenschappen bij betrokken?
  Waar vind ik de informatie op de gemeentelijke website terug?

 5. Natuurlijk, zo algemeen gezegd ben ik het er helemaal eens. Maar kan ik die visie ergens lezen. Wat was die inbreng van de ouderen? Flatje hier en daar met balkonnetje? Graag wat meer uitleg want ik herinner mij niet dat ouderen in grote getalen hebben gereageerd en zeker niet wat daar uit is gekomen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld