College besluit naar alternatief te kijken voor Herinrichting Kerkbuurt-Oost

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Wethouder Ton Spek (CDA) heeft dinsdagavond 26 oktober 2021 bekendgemaakt dat het college dinsdagmiddag het huidige plan voor autoverkeer door Kerkbuurt-Oost heeft stopgezet. Er wordt volgens Spek een bureau gezocht dat nog zo mogelijk voor het eind van dit jaar een second opinion kan geven. Spek: “De hoofdvraag die wij stellen is ‘Hoe kan de Kerkbuurt-Oost het kernwinkelgebied versterken?’ en ‘Welke alternatieven zijn er?’ We hopen dat het een kort onderzoek zal zijn en ik zal daarover de raad informeren.” 

Ton Spek reageerde op enkele mondelinge vragen van de PvdA Sliedrecht. De reactie leidde vervolgens tot een kettingreactie aan andere vragen uit de gemeenteraad. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De Partij van de Arbeid (PvdA) Sliedrecht had vragen aan het college. “Er is een groot aantal bezwaren tegen de voorgenomen herinrichting geuit. Per mail aan de gemeenteraad, maar ongetwijfeld ook in de richting van het college. Hoe is het college van plan met deze bezwaren om te gaan, mede gelet op het voortraject?”, stelde fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA). In de beleving van de PvdA wordt met het autotoegankelijk maken van Kerkbuurt-Oost geen verkeerskundig doel gediend, maar is het vooral een middel om de uitloopstraat vorm te geven, waardoor het kernwinkelgebied wordt gemarkeerd. Van der Plas: “Is het college bereid te onderzoeken of er ook andere manieren zijn om de uitloopstraat in te richten waarbij hetzelfde doel wordt bereikt, namelijk het markeren van het kernwinkelgebied?”

Bureaus benaderen
Spek was helder in zijn beantwoording. “Hoewel er geen sprake is van een formeel besluit, waartegen formeel bezwaar gemaakt kan worden, gaat het college zorgvuldig om met de ingediende zienswijzen. Zij worden binnenkort geïnformeerd over het vervolg. Het college heeft besloten naar alternatieven te zoeken. Te stoppen met het huidige plan en een second opinion te vragen. De hoofdvraag die wij stellen is ‘Hoe kan de Kerkbuurt-Oost het kernwinkelgebied versterken?’ en ‘Welke alternatieven zijn er?’ We hopen dat het een kort onderzoek zal zijn en ik zal daarover de raad informeren.” Het college heeft volgens Spek geen zicht op de doorlooptijd. Er moeten volgens hem nog bureaus worden benaderd op het onderzoek op korte termijn te doen. Spek: “We hopen dit jaar al een advies te hebben, of dat dit na de kerstdagen of over de jaarwisseling heengaat, dat kunnen we niet zeggen.”

Geen verplichtingen
Vanuit de gemeenteraad stelde raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) een vraag over de kosten of aangegane verplichtingen. Spek: “Natuurlijk kunnen we transparant zijn over de kosten van het onderzoek. Er zijn op dit moment geen verplichtingen aangegaan. Bij de VVD lag het ‘proces en de procedure’ gevoelig. Spek verwees fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD) naar de gedane besluitvorming en het gelopen proces. Zijn collega raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD) kreeg na vragen van Spek antwoord over de besluitvorming destijd. De raad besliste over een kredietaanvraag en niet over de autotoegankelijkheid. Spek: “De autotoegankelijkheid is een verkeersbesluit waar de bevoegdheid bij het college ligt. Echter, dit gezegd hebbende. Het raadsvoorstel toen was een kredietaanvraag voor Kerkbuurt-Oost.” Het leidde tot een korte schorsing, waarbij de VVD zich afkeurend uitliet over het proces. 

Communicatie
Spek vertelde de raad verder dat er dertig tot veertig reacties zijn en formele brieven. “We zullen hen persoonlijk berichten wat we met hun zienswijzen doen”, aldus Spek, die aan raadslid Vincent Prins (CDA) antwoordde dat hij geen positieve reacties heeft gehad. Spek beloofde raad en betrokken inwoners / ondernemers op de hoogte te houden van onderzoeksresultaten. “De uitkomst van het onderzoek zullen met de belanghebbenden worden gedeeld en uiteraard met u als raad”, besloot Spek.

4 gedachten over “College besluit naar alternatief te kijken voor Herinrichting Kerkbuurt-Oost”

 1. Gewoon aan winkeliers en bewoners vragen. Een bureau kost weer kaptalen.
  Goed dat het tegengeluid geholpen heeft, het was ook écht nodig!

 2. Ola,met belangstelling reacties gevolgd op sliedrecht 24 over en op kerkbuurt en eten en drinkenplein
  Wat valt mij op waar zijn en Blijven de reacties van Raadsleden van SGP PROSLIEDRECHT CDA PVDA VVD SLIDREGT NU CU Bewust doodgezwegen ? ? Wie zal het zeggen ?
  Weer een Buro weer 15.000 20.000 25000 en of meer Euries aan kosten te betalen door de Inwoners van Sliedrecht? ?
  Via het huidige bestuur en of College?
  Wel eensvan Draagvlak gehoord en of gelezen over uit te voeren beleid ?
  1e College 2018 Draagvlak besluitvorming op Persoonlijke titel niks Partijen
  Hannie Visser 1588 stemmen Ton Spek 787 stemmen Hans Tanis 513 stemmen Ben van depla 83 stemmen Bram Hemmen 0 stemmen
  Totaal2971 stemmen op persoonlijke titel Draagvlak 26 % van 11514 stemmen en 15 % van 19362 Stem en Kiesgerechtende inwoners
  Huidige College 2021 Draagvlak stemmen op persoonlijke titel niks Partijen
  Ton Spek 787 stemmen Ed Goverde 0 stemmen Piet Vat 0 stemmen
  Dirk v.d. Borg 0 stemmen op persoonlijke titel
  Draagvlak 787 stemmen op persoonlijke titel als basis besluitvorming
  Over en op bovengenoemde Problemen in 2021 is 7 % van 11514 uitgebrachte stemmen en 4 % van 19362 stem en kiesgerechtende inwoners Sliedrecht.
  Vraag Democratie wil en uitvoering van de 19362 Stem en Kiesgerechtende inwoners?
  U mag het invullen?

 3. Graag een onderzoeksbureau zonder banden met Sliedrecht. Dan hebben we na het advies hopelijk geen last van discussie over de objectiviteit van het onderzoek.

 4. en dat bureau mag dat een keer gewoon uit Sliedrecht komen? of ten minste uit Drechtsteden? Wees loyaal koop lokaal?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld