CDA ziet allesomvattend raadhuis aan Frans Halsstraat

SLIEDRECHT – Het college streeft naar een integrale huisvesting en wil van een aantal gebouwen af, wil efficiëntere huisvesting. Dit jaar kosten de tien gemeentelijke gebouwen de gemeente Sliedrecht € 384.000,– meer, dan het oplevert. Het CDA stelde dinsdagavond 12 september 2017 voor om de locatie Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat mogelijk aan te wenden voor nieuwbouw van een gemeentekantoor, raadzaal en De Reling.

Het gebouw moet een allesomvattende functie krijgen als het aan raadslid Vincent Prins (CDA) ligt. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeenteraad centraal in het dorp blijft vergaderen. “Het schiereiland waarop het gemeentekantoor staat, lijkt wat ons betreft niet de meest ideale locatie. Namens het CDA stel ik daarom voor om de locatie van de Groen van Prinstererschool te betrekken in het onderzoek naar het raadhuis, het gemeentekantoor en de Reling. De Groen van Prinstererschool staat op een centrale plek in ons dorp. Wellicht komen we tot de conclusie dat de locatie van deze school een goede nieuwe plaats is om bijvoorbeeld de gemeenteraad te huisvesten. Is de wethouder bereid om de locatie van de Groen van Prinstererschool te betrekken in het voorgestelde onderzoek?”, sprak raadslid Vincent Prins (CDA). Zijn fractie vindt dat een eventuele nieuwe bestemming van het raadhuis geen extra beperkingen mag opleveren voor de inwoners. “Dus geen extra belemmeringen voor het vieren van Koningsdag of Bevrijdingsdag, voor het houden van concerten, voor het welkom heten van Sinterklaas, voor het sluiten van huwelijken enzovoort. Kan de wethouder toezeggen dat dergelijke gebeurtenissen in de toekomst gewoon bij het raadhuis kunnen blijven plaatsvinden?” Op dat laatste ging de wethouder later op de avond niet in.

Raadhuis
PRO Sliedrecht vraagt de gemeente na te denken over locaties als deze worden afgestoten, herbestemmen of slopen. “Weg is weg”, sprak fractievoorzitter Timo Pauw (PRO Sliedrecht). Deze partij ziet liever creatieve jongerenhuisvesting aan de Frans Halsstraat. Wat gaat met het raadhuis gebeuren, waar de raadsvergadering wordt gehouden? Pauw vroeg zich af waarom er nog niets is gebeurd. 

Locaties afstoten
De VVD onderschrijft de visie van het college ‘gebruiken is belangrijker dan bezit’. “Als VVD maken we ons geen zorgen om het raadhuis. We blijven steeds aan zet, want per pand komt het college naar de raad”, verwoordde burgerraadslid Sjors van Wijngaarden. Raadslid Cees Paas (SGP-ChristenUnie): “Het plan stelt ons als raad in de positie om strategische keuzes te maken.” Voorgesteld wordt o.a. het CJG-gebouw en Groen van Prinsterer school op termijn af te stoten en de locatie her te bestemmen. Paas ziet de Groen van Prinsterer school als locatie waar meer groen mag komen in het dorp. “Sloop, hoe eerder hoe beter”, aldus Paas. Voor Maaslaan 6-10 (waar nu het creatief centrum – red.) ziet de SGP ChristenUnie op termijn verbreding van het aangrenzende park als ‘geen probleem’. Ook noemde Paas dit gebied met betrekking tot het verkeersmobiliteitsplan. De PvdA staat achter de visie maar wil wel een passende huisvesting voor SOJS. De PvdA wilde een antwoord van de portefeuillehouder. PRO Sliedrecht wilde er niet van weten.

Gebouw Elektra
Wethouder Len van Rekom (VVD) van Gemeentelijke Huisvesting vertelde dat de toekomstige onderhoudslasten hoog zijn. “Er komt de komende jaren veel onderhoud en dat drukt op de exploitatie. Dat heeft ons aan het denken gezet. Een alternatieve locatie hebben we niet, maar we doen onderzoek. We proberen zo zuinig mogelijk met vastgoed om te gaan”, aldus Van Rekom, die tegengas kreeg van collegepartij PRO Sliedrecht. Het pand heeft een emotionele waarde en heeft al ruim veertig jaar volgens fractievoorzitter Timo Pauw (PRO Sliedrecht) een functie. “Al veertig jaar!” Van Rekom: “Juist omdat we weten dat het gevoelig ligt, durven we het aan om onderzoek te doen. Het gaat hier om een gebouw en niet om SOJS.” Len van Rekom schatte in dat PRO Sliedrecht niets ziet in een onderzoek. Van Rekom: “Want u bent er toch al tegen.”

Groen van Prinsterer school
Een deel van de stukken rond het Integraal Accommodatieplan (IAP) was geheim. Mogelijk ging het om taxatiebedragen. Van Rekom kon nog niet zeggen wat er gaat gebeuren met de Groen van Prinsterer school. “Stel voor dat we daar een park van gaan maken. Dan zou je het binnen de groenstructuur in stand kunnen houden.” Van Rekom beloofde altijd met een stedebouwkundig voorstel komen als het gaat om herbestemmen en afstoten. “Zeer binnenkort hoop ik u de locatie Groen van Prinsterer school te kunnen aanbieden”, aldus Van Rekom, die het CDA-plan mee wil nemen in het onderzoek. Vincent Prins nog even bevestiging. “U heeft het begrepen!”, antwoordde Van Rekom. De Groen van Prinsterer school heeft nu tijdelijke huurders. Nu al slopen wilde Van Rekom niet. Hij wilde eerst een discussie in de raad er over.

Raadzaal
Pauw wilde weten hoe het gaat met de raadzaal. Van Rekom: “Het IHP heeft vrij lang geduurd en nu in een tijdsfuik terecht zijn gekomen. We hebben niet tijdig de aanbesteding kunnen doen.” Al in mei 2016 is volgens PRO Sliedrecht gesproken over een nieuwe raadzaal, die er in maart 2018 zou zijn. Dat gaat niet lukken. De suggestie is volgens Van Rekom gedaan om de raadzaal mogelijk tijdelijk naar De Reling te verplaatsen. De raad breidt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 uit van 19 naar 21 leden. Van Rekom wil voor die tijd een passende locatie hebben gevonden. Dinsdagavond 26 september 2017 is het Intergraal Accommodatieplan een debatstuk in de besluitvormende gemeenteraad.

7 gedachten over “CDA ziet allesomvattend raadhuis aan Frans Halsstraat

 1. “CDA ziet allesomvattend raadhuis aan Frans Halsstraat”. Bedoelt CDA hiermee dat huidig gemeentekantoor best vervangen mag worden? Zou ik echt bizar en weggegooid geld vinden gezien het feit dat huidig gemeentekantoor nog geen 15 jaar jong is.

 2. In de gemeenteraad is niet gevraagd om een nieuw gemeentekantoor!
  De huidige raadzaal lijkt (zeker als de gemeenteraad volgend jaar groter wordt) te krap voor raadsleden, publiek en pers. Het college is hard op zoek naar alternatieven. Het CDA Sliedrecht wil een raadzaal op een centrale locatie in ons dorp.

  • Bedankt voor je reactie Vincent. Kop boven artikel deed anders vermoeden????
   Zijn er geen mogelijkheden voor raadzaal op huidige locatie, al dan niet door uitbreiding?

 3. Had misschien handig geweest toen het gemeentehuis illegaal gebouwd is door Stout dat ook even mee te nemen in de aanbesteding?

  Hoe moet ik het trouwens voor me zien dat een gebouw geld oplevert?
  Gemeentehuis ook verhuren voor feesten en partijen?

Een reactie plaatsen