Partijen denken wisselend over groei woningvoorraad

SLIEDRECHT – De politieke partijen denken erg verschillende over de groei van de gemeente Sliedrecht in de toekomst. Welke woningen moeten er komen, op welke locatie en met wat voor woningen. Het was de discussie in de eerste oordeelsvormende vergadering dinsdagavond 12 september 2017. Soms leken het wel de algemene beschouwingen en dan alleen over de woningen en bouw. Discussie was er over het soort woningen, die er zouden moeten komen.

Burgerraadslid Frank Dunsbergen (CDA) aan het woord in de gemeenteraad. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Woonvisie Drechtsteden was het eerste item. Raadslid Roelant Bijderwieden (VVD) vindt dat groeien belangrijk is voor Sliedrecht. “We begrijpen dat we zo’n 800 woningen moeten realiseren. Daar moeten we voor gaan. Doen! Groei is onontbeerlijk voor dit dorp. We zetten vraagtekens over de invulling van de woningbouw. Het duurdere segment is de enige optie”, aldus Bijderwieden. De PvdA is verbaasd over de ambitie van de Drechtsteden. Burgerraadslid Ben van der Plas zegt dat zijn partij ervan droomde om woningen af te breken en ruimte terug te geven aan de natuur. “Het aantal nieuw te bouwen woningen van 1600 in Sliedrecht noemen wij niet realistisch. Dat mag wat scherper”, aldus Van der Plas. 

Locaties
PRO Sliedrecht had een andere route gewenst. Twijfels zijn er over de plannen voor Sliedrecht. “Een visie moet wel enige realiteit in zich hebben. We willen op lokaal niveau een ambitieuse visie van de regio. De plannen voor Sliedrecht met sloop eraf zijn net nog geen duizend woningen. We zullen op 800 woningen uiteindelijk komen. Oeverlocaties, watertorenterrein, Kerkerak, Stationsomgeving, volop discussie over het groene hart in. Daar is PRO Sliedrecht niet van”, sprak raadslid Rob Penning (PRO Sliedrecht). Levensbestendige woningen, daar ziet PRO Sliedrecht wel wat in. 

Soort woningen
Wonen is thuis zijn volgens het CDA. Burgerraadslid Frank Dunsbergen (CDA) vindt het goed dat er een visie is neergelegd. “Er zijn Sliedrechters, die nu geen passende woning kunnen vinden en het dorp verlaten. Dat ligt onder meer aan de prijsklasse”, aldus Dunsbergen. SGP-ChristenUnie is blij dat wordt nagedacht over de woningbouw in de Drechtsteden. Raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie) refereerde aan de prettige informatiebijeenkomst, die duidelijk waren. Visser: “Geen van de onderzoeken is volledig en de uitkomsten kunnen anders worden geïnterpreteerd. We willen ruimte houden voor de Sliedrechtse aanpak. We zijn positief over de regionale woonvisie. In Sliedrecht is een relatief aantal goedkopere huurwoningen. We staan open voor ideeën voor bijvoorbeeld starters. Laten we vooral doordromen. Van belang is dat geinvesteerd wordt in de kwaliteit van woningen”, sprak Visser, die op zoek wil naar locaties om nieuwe woningen te realiseren. Hij wil ook woningen in het middeldure en dure segment. De VVD vatte samen dat het CDA en de SGP-ChristenUnie hier achter staan. Het CDA bevestigde dit. 

Groei?
Wethouder Aldrik Dijkstra (SGP-ChristenUnie) van Wonen hoorde de discussie en meningen aan. PRO Sliedrecht zette vraagtekens bij de demografische ontwikkeling. “Ik vind dat je als college, als gemeenteraad, ambitie moet hebben. Ik wil niet in een discussie van getalletjes terechtkomen. Er is een autonome behoefte en er ligt een ambitie van 25.000 extra wooneenheden. De gegevens komen van het CBS”, aldus Dijkstra, die niet goed wist wat hij met de opmerking van PRO Sliedrecht aan moest. Dijkstra: “Je zal moeten investeren in extra banen, aan mobiliteit…de modellen die er zijn, zijn goed te onderbouwen. Voor de ambitie betekent het wel dat we moeten zoeken naar plaatsen waar we de woningen kwijt kunnen.” Het college staat volgens Dijkstra niet te springen om zich vast te leggen hoeveel sociale en koopwoningen moeten zijn. Visser noemde een percentage sociale huurwoningen van dertig procent in Sliedrecht. Dat is nu hoger. “Dat doe je eerder in de palt afspraken en niet in een regionale woonvisie”, aldus Dijkstra. De VVD wil graag piketpalen slaan ‘waar Sliedrecht naartoe wil’. Het CDA wil het aantal sociale huurwoningen groter hebben, maar fractievoorzitter Ton Spek (CDA) spoorde ook aan om te bouwen. In de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 september 2017 wordt het een debatstuk. 

Een reactie plaatsen