Ambtelijke werkgroep en sociale dienst buigen zich over problemen Wmo-vervoer

SLIEDRECHT – De problemen rond het vraagafhankelijk- en het dagbestedingsvervoer in de Drechtsteden beschrijft wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Sociaal Domein als ‘een complex probleem dat vraagt om duurzame oplossingen’. Hij reageert in een College Informatiebrief (CIb) met betrekking tot Wmo-vervoer in de Drechtsteden. Op dit moment kan Stroomlijn B.V. niet aan de prestatieafspraken voor de uitvoering voldoen. 

Volgens wethouder Cees Paas gaat op korte termijn een brede ambtelijke werkgroep van gemeenten en sociale dienst samen met Stroomlijn BV en het vervoersplatform aan de slag om mogelijke innovatieve ideeën nader uit te werken. (Foto gemeente Sliedrecht)

De vervoerssector staat onder druk. Landelijk, maar ook in de Drechtsteden wordt de druk op deze sector
steeds groter. Deze toenemende druk op de vervoerssector is eveneens van invloed op het Wmo-vervoer in onze regio. Paas zegt dat een aantal oorzaken is aan te wijzen, waardoor de druk op het Wmo-vervoer in onze regio is ontstaan. “In de eerste plaats is de vervoersvraag van Wmo- reizigers sinds de opheffing van de coronamaatregelen sterk toegenomen. Naast deze toenemende vraag zorgen in de tweede plaats de krapte op de arbeidsmarkt en de uitval van personeel dat er op dit moment niet aan de grote vervoersvraag kan worden voldaan”, bericht Paas aan de gemeenteraad in de CIb. 

Verzuimpercentage
Er is volgens Paas een groot tekort aan personeel onder wie chauffeurs en planners. Paas: “Daardoor kunnen er minder ritten gereden worden, maar er kan ook minder effectief gepland worden. Naast deze krapte is er een relatief hoge uitval van personeel. Voorheen lag het verzuimpercentage rond de 3%, momenteel bedraagt dit ongeveer 8,5%. Voor het planningsprobleem is twee jaar geleden al geanticipeerd op het tekort aan ervaren planners door het investeren in automatisering van het ritplanningssysteem. Deze implementatie is nog in volle gang en de eerste betrouwbare resultaten worden eind dit jaar verwacht.” Daardoor is volgens Paas op dit moment de verwachte tijdswinst nog niet behaald. “Daarnaast staat, als gevolg van de lagere punctualiteit, ook de telefonische bereikbaarheid onder druk. In de derde plaats is er een toename van verkeer op de weg waardoor een goede doorstroom in het verkeer ontbreekt en de bussen weer vaker en langer vaststaan in files. Er is dus sprake van een complex probleem wat vraagt om duurzame oplossingen om de huidige situatie te verbeteren”, schrijft Paas.

Informeren
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een aantal acties in gang gezet. In de eerste plaats op communicatief vlak. Paas: “Op korte termijn worden inwoners die gebruik maken van het vraagafhankelijk Wmo-vervoer geïnformeerd over de situatie. Daarbij wordt een vrijblijvend beroep gedaan om juist in de daluren gebruik te maken van de vervoersvoorziening en de spits te mijden. Op deze manier kunnen de pieken in de spits afgevlakt worden. Deze communicatie maakt onderdeel uit van een uitgebreid communicatieplan dat op dit moment wordt uitgewerkt.” Naast de communicatie moet volgens Paas ook inhoudelijk worden gekeken naar duurzame doorontwikkeling van het Wmo-vervoer. “Daarbij kan gedacht worden aan wijzigingen en of differentiatie in vervoersbijdragen. Dit zal worden meegenomen in het bredere proces van de herijking van het Wmo-beleid”, aldus Paas, die over de uitkomsten van de geplande verkenning later de raad weer wil bijpraten.

Prestatieafspraken
Het Wmo-vervoer is bedoeld voor inwoners van de Drechtsteden die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te voorzien in hun vervoersbehoefte. Dit geldt zowel voor het sociale vervoer (Drechthopper) als het dagbestedingsvervoer. Beide vormen van Wmo-vervoer worden in de Drechtsteden verzorgd door Stroomlijn BV, samen met haar vervoerspartners. Op dit moment kan Stroomlijn niet aan de prestatieafspraken voor de uitvoering van het Wmovervoer voldoen. Paa: “Dit heeft gevolgen voor het dienstverleningsniveau, en dus ook voor de inwoners van de Drechtsteden. De overeengekomen KPI norm “punctualiteit” bedraagt minimaal 92%. Dit percentage wordt nu niet gehaald en bedraagt de afgelopen twee maanden circa 85%. Dat betekent dat drie op de twintig reizigers niet op tijd wordt opgehaald, binnen de overeengekomen marge van plusminus vijftien minuten.”

1 gedachte over “Ambtelijke werkgroep en sociale dienst buigen zich over problemen Wmo-vervoer”

  1. Belachelijke uitspraken. Het was voor de coronaellende al ellende bij de Drechthopper. Planners die 4 ritten op de zelfde tijd plannen. Als er dan een rolstoel bij zit, die ook nog vastgezet moet worden. Wat 7 minuten duurt. Dan moet de vierde die opgehaald moet worden zeker een half uur wachten. Ook het nieuwe plansysteem werkt van geen kanten. Maar de Drechthopper heeft een monopolie, en de gehandicapten en ouderen hebben geen andere keus. Als Cees Paas de werkelijkheid wilt meemaken. Moet hij incognito eens 10 ritten mee gaan reizen. Dan pas weet hij waar hij over praat. Nu som hij op wat bij de pashouders allang bekend is. Ik heb namens diversen ouderen en gehandicapten gesprekken gehad bij de WMO waarbij ook een persoon van de Stroomlijn bij aanwezig was. Ook heb ik 2 keer op het kantoor van Stroomlijn in Dordrecht een vergadering meegemaakt. Ze beloven koeien met gouden horens, en beterschap. Maar als je de deur achter je dicht doet. Hoor je ze hardop denken; Zo die zeikers zijn weer even stil.
    Het is vanaf dag 1 al een ellende met de planners. Als je geluk heb gaat het een poosje goed.
    Maar nu hebben ze weer een nieuwe dooddoener. PERSONEEL TE KORT. CEES PAAS DOE JE OGEN OPEN. en plaats niet wat de Stroomlijn je voorschrijft, Wachttijden van een half uur tot aan een uur was altijd al normaal. Cees Paas. Praat eens met de chauffeurs. Dan wordt je misschien wakker.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld