Wethouder Bijderwieden: ‘PFAS is een vervuiling die ons dagelijks bezighoudt’

SLIEDRECHT – In Sliedrecht komen gehaltes voor tot 100 µg/kg voor PFOA. “Wat betekent dat de norm van 60 µg/kg soms wordt overschreden. In deze gevallen moet de bodem van een nieuwbouwlocatie voorafgaand aan of tijdens de nieuwbouw worden gesaneerd”, schrijft vrijdag 17 maart 2023 wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Milieu in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. 

De informatie, die wethouder Roelant Bijderwieden (foto) nu bekendmaakt, staat los van het periodieke logboek dat leden van de raad krijgen over het dossier chemiebedrijf Chemours / PFAS. (Foto gemeente Sliedrecht)

Bijderwieden vertelt in de CIb dat er nog veel onduidelijk is als het gaat om de risico’s van PFAS en de normen die gehanteerd zouden moeten worden om enerzijds gezondheidsrisico’s te voorkomen en anderzijds te kunnen blijven ontwikkelen. “Daarbij staat de gezondheid altijd voorop. Zolang er geen andere normen zijn, zal de INEV van 60 µg/kg voor PFOA door de provincie worden aangehouden als saneringswaarde bij de nieuwbouw van woningen. In Sliedrecht komen gehaltes voor tot 100 µg/kg, wat betekent dat de norm van 60 µg/kg soms overschreden wordt. In deze gevallen zal de bodem van een nieuwbouwlocatie voorafgaand aan of tijdens de nieuwbouw moeten worden gesaneerd. De saneringsplicht moet worden vastgelegd in de omgevingsvergunning voor het bouwen”, bericht Bijderwieden.

Verontreinigde grond
Daarbij gelden volgens de wethouder de normen op het moment van aanvraag van de vergunning. Bijderwieden: “Als de normen wijzigen na vergunningverlening, maar voor de daadwerkelijke start van de bouw, kan via de bouwregelgeving geen sanering meer worden afgedwongen. In dergelijke gevallen kan sanering alleen worden afgedwongen via de Wet bodembescherming, en dan alleen als er sprake is van daadwerkelijke risico’s.  Als sprake is van saneringsplicht, betekent dat niet meteen dat alle sterk verontreinigde grond moet worden verwijderd en afgevoerd naar een reiniger of stortplaats. In veel gevallen kan ook een leeflaag van schone of licht verontreinigde grond worden aangebracht. Licht verontreinigde grond heeft altijd waardes die geen gezondheidsrisico’s opleveren.” De leeflaag zorgt er voor dat de bewoners/gebruikers en ook voedselgewassen niet in contact kunnen komen met de sterk verontreinigde grond. “Daarmee zijn de risico’s weggenomen”, aldus Bijderwieden.

Onderzoek
In opdracht van de provincie Zuid-Holland, die het bevoegd gezag Wet bodembescherming voor onder andere het grondgebied Sliedrecht is, is door adviesbureau Arcadis bekeken wat de risico’s zijn als er sprake is van weinig tot geen gewasconsumptie uit eigen tuin. Immers, 10% gewasconsumptie (waarover wordt gesproken bij de INEV van 60 µg/kg voor PFOA) komt in de meeste gevallen niet voor. “PFAS is een vervuiling die ons dagelijks bezighoudt. De gezondheid van onze inwoners staat daarbij voorop. Daar waar we streven naar nul uit de pijp hebben we dagelijks met de consequenties te maken van de vervuiling. Bij onder andere moestuinieren, het verplaatsen van grond en het bouwen van woningen worden we ermee geconfronteerd”, bericht Bijderwieden aan de raad. 

Vervolgonderzoek Sliedrecht
Er zijn volgens Bijderwieden voldoende redenen om meer onderzoek te doen naar de aanwezigheid van PFAS in de grond in het gebied in en om Sliedrecht én de mogelijke risico’s die dat oplevert. “Met extra onderzoek hopen we bijvoorbeeld grote verschillen in gehalten in grond en gewassen beter te kunnen verklaren. Voor dergelijke onderzoeken kan het resterende bedrag van de eerder verkregen SPUK-gelden voor buitensporige verontreinigingen met PFAS worden ingezet”, laat Bijderwieden aan de gemeenteraad weten. Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze invulling van deze onderzoeken stelt hij de raad op de hoogte via een CIb of via de gebruikelijke periodieke logboeken. Bijderwieden: “Daarnaast wordt in opdracht en op kosten van de provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht naar aanleiding van de notitie en aanbeveling van Arcadis extra onderzocht waar het telen van moestuingewassen plaatsvindt naast de al eerder onderzochte moestuinen en volkstuincomplexen. Dat onderzoek vindt ook in Sliedrecht plaats.”

2 gedachten over “Wethouder Bijderwieden: ‘PFAS is een vervuiling die ons dagelijks bezighoudt’”

  1. Ja, we moeten eerst weten in welke aardappel, welke pfas zit, en of tomaten minder fpas opnemen dan komkommers.
    We weten namelijk totaal niet hoe dat nou precies gekomen is.

  2. Maar niet te snel zijn met het nader onderzoek. Beter wachten tot alle kavels bouwgrond tegenover Chemours uitgegeven zijn ………

Plaats een reactie

*=Verplicht veld