Volgen broedende visarenden in Biesbosch weer mogelijk via webcam

DORDRECHT / SLIEDRECHT – De visarenden scheren in het voorjaar en in de zomer weleens boven Sliedrecht. Dat is niet gek, want hun broedgebied ligt aan de overkant van de rivier de Merwede in de Biesbosch. Vanaf zondag 19 maart 2023 gaat de webcam bij het nest van de visarend aan. Vanaf dat moment kan er net als vorige jaar gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden.

De visarend met drie jongen op het nest. Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland sinds 2021 een webcam bij het nest geplaatst. Via de website konden de visarenden rekenen op vele honderdduizenden kijkers. (Foto Staatsbosbeheer)

Rond zondag 26 maart 2023 wordt de eerste visarend terug verwacht. Dat is namelijk de datum waarop dé man van de webcam al zes keer terugkeerde in de Biesbosch. Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. Dat komt omdat de Biesbosch door de aanleg van Ruimte voor de Rivierprojecten voor de visarend aantrekkelijker is geworden. In de Biesbosch hebben in 2022 drie paartjes met succes gebroed en sinds 2016 zijn in totaal 38 jonge visarenden in de Biesbosch uitgevlogen. De Biesbosch vormt daarmee voor de visarendpopulatie echt hét brongebied in Nederland.

Overwinteren
In 2022 heeft er ook op de Veluwe een paartje visarenden met succes gebroed. De visarenden worden elk moment terugverwacht na hun overwintering in Zuid-Europa en Afrika. Het was spannend of het nest van de webcam de winter zou doorstaan, maar het ziet er goed uit. Regelmatig waait een nest van een zee- of visarend tijdens een storm uit de boom. Het ‘cameranest’ ligt gelukkig goed in de boom, de camera draait warm en de visarenden komen er bijna aan.

Beroemd broedpaar
Het paartje visarenden van de webcam zijn de grondleggers van de visarendpopulatie in Nederland. Het mannetje, herkenbaar aan een kleurring, broedt al vanaf het eerste jaar in de Biesbosch. Waarschijnlijk met dezelfde vrouw, maar dat weet Staatsbosbeheer niet zeker. Het vrouwtje is namelijk niet geringd. “Maar aan de hand van het gedrag, verenkleed en de band met het mannetje, denken wij dat dit al jaren hét visarendpaar van de Biesbosch is. Ieder jaar is het spannend of beide vogels na hun overwintering terugkeren naar de Biesbosch”, zegt senior-boswachter publiek Harm Blom van Staatsbosbeheer.

Ruimte voor de rivier
Na het hoogwater in 1993 en 1995 werden er maatregelen genomen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwaterrisico’s. In de Biesbosch werden o.a. de Noordwaard, de Jantjesplaat en Zuiderklip in kader van Ruimte voor de Rivier teruggegeven aan het water. Groot aaneengesloten polderland veranderde hierdoor in waterland en overtollig rivierwater kreeg meer ruimte op weg naar zee. De maatregelen zorgden ervoor dat de buitendijkse Biesboschnatuur werd vergroot en ook kreeg het voedselaanbod een enorme kwaliteitsimpuls. Er was weer sprake van grootschalige, waterrijke, visrijke en stille wateren. Ideaal gebied voor de visarend.

Unieke beleving
Blom is trots: “Dat je in Nederland kan genieten van visarenden is al uniek, maar dat je vanuit je huiskamer kunt meekijken in het nest is natuurlijk geweldig. Voor jong en oud wordt op deze manier een bijzondere inkijk gegeven in het dagelijkse leven van deze arendsoort.” Hij vult aan: “In 2021 en 2022 speelden de mooiste taferelen zich af voor de camera. Van een boommarter die door de vrouw visarend van het nest werd geschopt tot vrijgezelle visarenden die het broedende paar kwamen verstoren en van vertederende kuikenscenes tot aan grote gevangen vissen. Het hield echt niet op.” Naast prachtige beelden heeft het Staatsbosbeheer en Vogelbescherming ook veel nieuwe inzichten over de visarend opgeleverd. Nog duidelijker is geworden dat visarenden tot in september hun nest gebruiken en behoefte hebben aan absolute broedrust. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld