Wethouder Bijderwieden: ‘Ondernemersfonds moet per 1 januari 2023 actief zijn’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeenteraad sprak maandagavond 20 juni 2022 op het bedrijf van gastheer Rob Bastinck, algemeen directeur J.M. de Jong GROEP B.V. (De Jong Beheer)| De Jong TECHNICS | De Jong DUKE. De koffieautomaten-onderneming aan Marisstraat 2 bestaat dit jaar 125 jaar. In het restaurant vergaderde de raad tijdens een beeldvormende vergadering over het Ondernemersfonds. Het hele College van B & W was maandagavond aanwezig.

Wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Economie beloofde dat na de zomer van 2022 het Ondernemersfonds wordt ingericht en per 1 januari 2023 actief wordt. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Bastinck vertelde over het bedrijf met een vestiging in Sliedrecht en in Tayler bij Detroit in de Verenigde Staten. In het familiebedrijf is nu de vijfde generatie werkzaam. Hij vertelde dat het bedrijf staat voor rentmeesterschap, betrouwbaarheid, samenwerking en innovatie. Over duurzaamheid haalde Bastinck de 2268 zonnepanelen op het dak aan. Dat maakt het bedrijf ruimschoots zelfvoorzienend.

Voorbereiding
Wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Economie leidde de avond kort in, waarna hij het woord gaf aan Hilbert de Jong, beleidsadviseur economie. Hij vertelde hoe het Ondernemersfonds tot stand is gekomen. In mei 2021 stelde de gemeenteraad deze vast. Daar is samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) om de tafel gegaan om de prioriteiten en plannen op te schrijven. Samen is in een stuurgroep gewerkt aan de uitvoering, zoals deze eruit moet gaan zien. Er is ondertussen onderzoek gedaan en ook gesproken met het bedrijfsleven. Er zijn onder meer vijftig zogeheten strategische bedrijven bezocht. 

‘Samen doen’
Voorzitter Adrie Stuij van de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) roemde de gastheer voor de duurzaamheid. “Verstand van politieke discussies heb ik niet. We hebben een economische visie opgesteld waarbij we ieder onderdeel hebben gemaakt met het gewenste beeld. In grote lijnen, die ruimte bieden om aanpassingen te doen. Dan nu mijn verbazing en teleurstelling. Geen enkele fractie stelde de vraag hoe ga de relaties met het bedrijfsleven opbouwen”, aldus Stuij, die de raadsleden meer vragen voorlegde. Het was niet bedoeld als kritiek, maar volgens Stuij juist meer om het ‘samen doen’. Stuij denkt dat vanuit de economische visie veel plannen kunnen worden opgesteld en uitgewerkt. De motor zit volgens hem bij het bedrijfsleven. Als voorbeeld noemen hij samen dingen inkopen, zoals energie. Voor Stuij staat vast dat het Ondernemersfonds ‘voor en door Sliedrecht’ is. Het fonds mag niet worden beïnvloed door stemrecht van de gemeente(raad). Volgens Stuij zijn er nog veel uitdagingen, zoals collectieve beveiliging. 

Uitleg
In 2005 startte het eerste fonds in Leiden. In Nederland bestaan er begin 2023 zo’n vijftig Ondernemersfondsen. Rob Manders van Bureau Blaauwberg strategie ontwikkeling & kennis transfer staat de gemeentebestuurders bij als het gaat om het Ondernemersfonds. De raadsleden kregen van hem in vogelvlucht te horen waarom het er een fonds zou moeten komen, hoe het werkt en wat de vervolgstappen zijn. Manders vertelde over de motieven om toe te treden tot het Ondernemersfonds. Het wordt een stuk goedkoper als je gezamenlijk iets inkoopt. Ook noemde hij de grotere noodzaak tot samenwerken door snel veranderende omgeving, stabiliteit in vestigingsklimaat of het doorbreken van afhankelijkheid en onmacht (oplossen van ‘freeriders’ problematiek). Verder komt er solidariteit (samenhang nastreven).

Verhoging en opbrengst
In een Ondernemersfonds volg je de ambitie van de ondernemers. Het fonds bestaat op basis van een ‘herenakkoord’ tussen de gemeente en de initiatiefnemers. Het fonds kan worden gedekt uit een hogere onroerendzaakbelasting op niet-woningen. Het geld gaat naar het fonds en de bestedingsvrijheid ligt dan bij de ondernemers. Afstand tot de gemeente wordt bewaakt in non-interventie en non-substitutie. Voordeel voor de gemeente is niet het potje geld, maar het beschikt wel over een goede georganiseerd partner in de ontwikkeling van Sliedrecht. “Je ziet dat geld dat wordt opgehaald, terugvloeit naar de gebieden”, vertelde Manders. Een voorbeeld waar een Ondernemersfonds ‘stappen maakt’ is Hardinxveld-Giessendam. De ambitie in VSO om collectiviteit en gezamenlijk optrekken voor Sliedrecht te ondersteunen. In Sliedrecht is de inzet van een fonds op basis van € 75,– per ton WOZ-waarde en dat moet volgens de berekenaars zo’n € 460.000,– per jaar opleveren. Inmiddels is er een zeer brede stuurgroep en de eerste versie van een rapport ligt er. Start is per 1 januari 2023 gepland. Er moet een stichtingsbestuur komen, afspraken worden gemaakt over ‘governance’ en worden vastgelegd in een convenant. Manders: “Elk fonds is een pilot en na vier jaar is er een evaluatie. Het gaat ook om vertrouwen geven in dit maatschappelijke initiatief en laat de ondernemers het maar doen.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld